Yönetici Atama yönetmeliği yayımlanalı 4 ay geçtiği, sınavlar da gerçekleştirildiği halde sürecin başlatılmaması, atamaların yapılmaması kafaları karıştırmaktadır. Atamalar için duyuruya çıkmak ya da atamaları yapmak için hiçbir engel bulunmamaktadır. Bu konuda Bakanlığa düşen görev İLSİS yeni adıyla MEBBİS’te modülü düzenlemektir.

Atamalar için duyuruya çıkmak ya da atamaları yapmak için hiçbir engel bulunmamaktadır. Bu konuda Bakanlığa düşen görev İLSİS yeni adıyla MEBBİS’te modülü düzenlemektir.

Bu modül; düzenlenmek istendikten sonra kısa sürede hazırlanabileceği açıktır. Bazı illerimizin duyuruya çıkmasını takiben bakanlıktan gelen 08/12/2009 tarihli emre göre 23–25 Aralık 2009 tarihleri arasında ülkede bütünlük sağlamak için Antalya’da Yönetici ve Öğretmen atamadan sorumlu Şube Müdürleri ile seminer düzenleneceği açıklandı.

Bu seminerin düzenlenmesi tabii ki yerinde bir karardır fakat sürecin bu kadar uzatılması düşündürücüdür. Seminer düzenlenmeden duyuruya çıkmanın bir sakıncası bulunmaktadır. Çünkü atamalardan on gün önce duyuruya çıkılacağına göre seminer döneminde duyuruya çıkılmasının bir sakıncası bulunmamaktadır.

Yönetici atama ile ilgili olarak bize gelen yüzlerce mailin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen bilgiler ışığında sürecin uzatılması ve atamaların yapılması noktasındaki basit hesapları sizlerle paylaşmak bu hesaplara girenleri hak, hukuk, hakkaniyet, kamu yararı ilkelerine davet etmek amacıyla bu yazıyı kaleme almayı uygun gördüğümüzü belirtmek isteriz.

Bilindiği üzere yönetici atama sınavları 31 Ekim ve 01 Kasım 2009 tarihlerinde yapıldı. İtiraz süresi de itirazları değerlendirme süresi de sona erdi. Tabii ki kişi ve kurumların yargı süreci her zaman saklıdır.

Hesap 1: Yönetici atamada Anadolu liseleri oyunu

Fen ve Anadolu Liseleri ile diğer gözde kurumları 76.madde kapsamında dolduran bakanlığın asaleten atama yapamadığı kurumları doldurmak hesabı üzerinedir.

Bilindiği gibi yönetmeliğe göre Anadolu Liselerine yönetici atamada öncelik Anadolu Lisesi öğretmenlerinindir. Yani bir Anadolu lisesine 2 kişi başvurmuşsa bunlardan biri Anadolu Lisesi öğretmeni diğer ise genel lise öğretmeni ise Genel Lise öğretmeninin puanı 100 dahi olsa daha düşük puana sahip olan Anadolu Lisesi öğretmeni yönetici olarak atanacaktır.

Bu hesabı tutturabilmek için çok kısa sürede Anadolu Liselerine öğretmen ataması yapılması gerekmektedir. Bunun için süreci hızlandıran Bakanlığın yayımladığı takvime göre bakanlık en geç 19 Şubat 2009 tarihine kadar Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liselerine Öğretmen atamalarını tamamlayacaktır.

Bu öğretmenler atandıktan sonra bu okullara yönetici olabileceklerdir. Yönetmelikte bu yönde hüküm bulunmadığı halde bakanlıkça yayımlanan görüşe göre bu durumdaki öğretmenlerin atanmalarına olanak verilmiştir. Yani bir gün dahi Anadolu Lisesinde öğretmen olduğunuzda emre göre bu okullara öncelikli olarak atanmanız mümkündür.

Konuyu daha önce “Öğretmen olarak atanan eski yöneticiler hakkında yanlış görüş yazısı” başlığıyla ele almıştık.

Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmeleri için İlköğretimde dahi en az 45 puan almaları gerekirken Anadolu Lisesi sınavlarında başarı puanının 40 olarak belirlenmesi de ayrı bir muamma olmaktan öteye eğitim adına utanılacak bir durumdur.

Bu konuyu daha detaylı olarak yeniden ele alacağımızı belirttikten sonra konumuza devam edelim.

Hesap 2: Ödüller

Bilindiği gibi 2009 yılı Aylıkla ödüllerle ilgili işlemler henüz sonuçlanmıştır. Bu ödüllerin nasıl dağıtıldığını defalarca ele almıştık. Aylıkla ödülün aynı kişiye 3 yılda 3 kez üst üste verildiğine şahit olmuştuk. Yönetici adaylarından en muhteremlerinin bu puanları eksik kalmış ise bu eksikliği tamamlamak adına sürecin tamamlanmasını beklemek gerektiğinden atam süreci süreç başlatılamamıştır.

Aynı durum Teşekkür ve Takdir Belgelerinde yaşanmaktadır. 24/04/2008 tarihli yönetmelikle başlayan ödül furyası 13/08/2009 yönetmeliğindeki küçük ayrıntı nedeniyle şekil değiştirmiştir.

Daha önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine birkaç Teşekkür yazdıranlar şimdi yönetmelik maddesi gereği Kaymakamlıklardan aldıkları Takdir Belgelerinin yanına yine Kaymakamlık makamından bir Teşekkür Belgesi ekleme telaşına düşmüşlerdir.

Hesap 3: Bazı kurumları nasıl duyurmayız?

Yönetmelik maddesi;

“Yöneticilikleri boş olan eğitim kurumları için duyuru

MADDE 32 – (1) Eğitim kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurularda yöneticiliği boş olan tüm eğitim kurumları için bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan sıralama esas alınarak duyuru yapılır.”

Şeklinde olduğu halde halen bazı vekil yöneticileri sahiplenmek adına bazı kurumları duyurmamanın uğraşı söz konusudur. Bunu biz söylemiyoruz bizzat bir İl Milli Eğitim Müdürünün ağzından “yok yönetmelik bu konuda yetki veriyor, bazı kurumlar duyurulmayabilir işte bu konuları konuşmak için 23–25 Aralık’ta seminer yapılacak” sözlerine hayretle şahit olduk.

Hesap 4: Bu işi biraz daha ileri atalım.

Yönetmeliği yayınladık, sınavı da yaptık kamuoyu biraz olsun rahatladı. Atamaları sürüncemede bırakma yöntemi uygulanarak sınav geçerliliğinin sona erdirilmesi yöntemi.

Bilindiği gibi sınava dayalı atamalar Mayıs ayına kadar tamamlanmazsa süreç tıkanacaktır. Çünkü Mayıs ayında İsteğe Bağlı Yer değiştirmeler söz konusudur. Sınava dayalı atamalar yapılamadığı taktirde sınav kazanan adaylar yargı yoluna başvurabilecekler ve haklarını arayabileceklerdir. Bu da tabii ki Rotasyonu da etkileyecek ve yönetici atamada “Durmak yok vekalete devam” stratejisi uygulamada kalacaktır.

Hesap 4’e pek ihtimal vermediğimizi belirtirken yukarıda yazılı hesapların hiçbirinin gerçekleşmemesi için sürecin dikkatle ve özenle yönetilmesi atamaların bir an önce yapılmasının sağlanması kamuoyunun beklentisidir.

Bunun için yarıyıl tatili başında müdürlerin, yarıyıl tatili sonuna doğru da müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının göreve başlatılması en uygun uygulama olacaktır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi atama sürecinde duyuru dâhil her türlü işlemin şeffaflık ilkesine uygun olarak yapılması, başvuruların ülke genelinde aynı anda alınması, başvurunun bittiği gün İl MEM web sitelerinde adayların Ek–2 Puanları, Sınav puanları ve Tercihlerinin yayımlanmasının yerinde olacağına ilişkin düşüncelerimizi tekrar ediyoruz.

Ahmet KANDEMİR -------Maksut BALMUK

Memurlar.net