MEB Yönetici Atamada Yapılan Değişiklikler


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

MEB Yönetici Atamada Yapılan Değişiklikler

 • #1
  HALE GAMZE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Mart.2009
  Yer
  İzmir-İstanbul-İspanya-İtalya ( i lerden gidiyorum,hayırdır... :)
  Mesajlar
  31,583
  @HALE GAMZE


  MEB Yönetici Atamada Yapılan Değişiklikler

  MEB'in yönetici atama yönetmeliğinde yaptığı değişikliklere ilişkin ilk değerlendirmemizi dün, editörümüz Maksut Balmuk'un kaleminden yayımlamıştık. İkinci değerlendirmeyi editörümüz Ahmet Kandemir'in kaleminden yayımlıyoruz.

  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Ağustos 2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.


  Yönetmelik Neden Değiştirildi?


  13/08/2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 15/05/2010 tarih ve 27582 sayılı Resmi Gazete ile değişik, 8. maddesi 2. fıkrasındaki “Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine, bu eğitim kurumlarına Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğe göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır” hükümlerinin yürütmesi Danıştay 2. dairesinin 03/11/2010 tarihli ve E.No.2010/3883 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştu yönetmelik öncelikle bu nedenle daha sonradansın da da 25.02.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve 13.02.2011 tarih ve 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması, Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Devlet Memurları Kanunun sicil ve ödüle ilişkin hükümlerinde değişiklik yapıldığından yönetmelik bu değişikliklere adapte edilmek için değiştirilmiştir.

  YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  7. MADDE; YÖNETİCİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR


  Değişiklik: Yönetmeliğinin “Yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi değiştirilmiştir.


  Eski hali: “ç) Varsa son üç yıllık sicil notu ortalaması olumlu olmak,”


  Ekleme: Yönetmeliğinin “Yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 7. maddesine ikinci fıkra eklenmiştir.


  “(2) Eğitim Kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenlerin; duyurusu yapılan yöneticiliklere başvuru tarihi itibariyle fiilen eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında çalışıyor olmaları şartı aranır.”


  Maddenin son hali: “Yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

  MADDE 7 – (1) Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranılan genel şartlar şunlardır;

  a) Yükseköğrenim bitirmiş olmak,

  b) Öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmış olmak,

  c) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan yöneticilik görevleri dahil öğretmenlikte en az üç yıl görev yapmış olmak,


  ç) Atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak,


  d) Yöneticilik görevi, son üç yıllık hizmet süresi içinde adli veya idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak,

  e) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklar için ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, bu yükümlülükten muaf tutulmuş ya da sağlık veya eş durumu özrüne dayalı olarak bu yükümlülüğü ertelenmiş olmak,

  f) Varsa atanacağı görev için öngörülen seçme sınavında başarılı olmak.


  (2) Eğitim Kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenlerin; duyurusu yapılan yöneticiliklere başvuru tarihi itibariyle fiilen eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında çalışıyor olmaları şartı aranır.”


  Yorum:


  Yönetici olarak atanacağı okula öğretmen olarak atanabilme şartı getirildi


  Değişiklikten önceki yönetmelik ile alanı itibari ile atanamayacağı bir okulda dersi olan öğretmenler o okula yönetici olarak atanabiliyor iken 7. maddenin (ç) bendinde yapılan bu değişiklikle öğretmenin yönetici olarak atanacağı okula, Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilme şartı getirilmiştir.


  Yönetici olarak atanmak için eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında çalışıyor olma şartı getirildi


  Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı MEB Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelgeler için tıklayınız. https://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80s...80_cizelge.pdf


  Genel idare hizmetleri sınıfında görev yapanlar yöneticiliğe başvuramıyor


  Duyurusu yapılan yöneticiliklere başvuru tarihi itibariyle Genel idare hizmetleri sınıfında görev yapanların başvurması engellenmiştir. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla Genel idari hizmetleri sınıfında görev yapanların görev süreleri yöneticilik süresinden sayılacak ama yöneticiliğe başvurabilmesi için eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kadrosunda bulunması gerekmektedir.  --------------------------------------------------------------------------------

  8. MADDE; YÖNETİCİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR


  Değişiklik: Yönetmeliğin “Yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 8. maddesi komple değiştirilmiştir.


  Eski hali: “Yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

  MADDE 8 – (1) Özel eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda ortopedik engelliler ilköğretim okulları ile özel eğitim meslek liseleri hariç işitme, görme veya zihin engelliler sınıf öğretmeni olmak; okul öncesi eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda, okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olmak; halk eğitimi merkezi ile öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanacaklarda herhangi bir alan öğretmeni olmak; rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni olmak; Anadolu imam hatip liseleri/imam hatip liseleri müdürlüklerine atanacaklarda Anadolu imam hatip lisesi/imam hatip lisesi meslek dersleri ya da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atanmak istenilen eğitim kurumuna atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak; turizm eğitim merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı, Anadolu imam hatip lisesi/imam hatip lisesi müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak şartları aranır.


  (2) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine, bu eğitim kurumlarına Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğe göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır. (Danıştay 2. dairesinin 03/11/2010 tarihli ve E.No.2010/3883 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur)


  (3) Bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine öncelikle bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır.


  (4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartları taşıyan aday bulunamaması durumunda bu fıkralarda sayılan eğitim kurumlarına diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılanlar atanmış oldukları eğitim kurumu yöneticiliğinden ayrılmaları halinde durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Bu eğitim kurumlarına yönetici olarak bu şekilde atanmış olanlar bu eğitim kurumlarından başka bir yönetim kademesine atanmak istemeleri ya da bu eğitim kurumları arasında yer değiştirmek istemeleri hâlinde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekir.


  (5) (C) tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az bir yıl yöneticilik yapmış olmak şartı aranır.


  (6) (B) tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az iki yıl yöneticilik yapmış olmak şartı aranır.


  (7) (A) tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az üç yıl yöneticilik yapmış olmak şartı aranır.”


  Maddenin son hali: “Yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

  MADDE 8 – (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine; bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar ile 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan ilgili mevzuata göre her türlü Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavları sonucuna göre atanıp görev yapmış olan öğretmenler arasından atama yapılır.


  (2) Bilim ve sanat merkezi yöneticiliklerine öncelikle bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır.


  (3) Mesleki ve teknik eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak için başvuruda bulunan atölye, laboratuar ya da meslek dersi öğretmenlerinden, bu Yönetmelik eki EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.


  (4) Halk eğitimi merkezi ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine; herhangi bir alanda öğretmen olanlar arasından atama yapılır. Ancak, öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanmak için başvuruda bulunanlardan, bu Yönetmelik eki EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.


  (5) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında sayılan eğitim kurumlarının dışında kalan diğer bazı eğitim kurumu yöneticiliklerine; atanmak için başvuruda bulunanlardan bu Yönetmelik eki EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.


  (6) Yatılı İlköğretim Bölge Okulları hariç diğer eğitim kurumlarının;


  a) Müdür başyardımcılıklarına atanabilmek için en az 1 yıl,


  b) (C) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 1 yıl,


  c) (B) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 2 yıl,


  ç) (A) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 3 yıl,


  eğitim kurumlarında asaleten yöneticilik yapmış olma şartı aranır.


  (7) Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının;


  a) Müdür başyardımcılıklarına atanabilmek için en az 1 yıl,


  b) (C) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 2 yıl,


  c) (B) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 3 yıl,


  ç) (A) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 4 yıl


  eğitim kurumlarında asaleten yöneticilik yapmış olma şartı aranır.”


  Yorum:


  Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine atamalarda daha önceki kazanılmış haklar saklı tutuldu.


  Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine; bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atananların ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin yayın tarihi olan 19 Aralık 2010 tarihinden önce Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavları sonucuna göre atanıp görev yapmış olan öğretmenler arasından atama yapılacaktır. Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine atamalarda daha önceki kazanılmış haklar saklı tutulmuştur.


  Atamalarda sınav puanı + EK–2 Yönetici Değerlendirme Formundaki puan +EK–4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen puanlar ile atama yapılacaktır.


  Anadolu liselerine yönetici atanmasında bir öncellik yok


  Anadolu liselerine Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilenler sınavı kazanmaları şartıyla yönetici olarak atanabileceklerdir. Daha önceden sınav kazananların ve atanma şartlarını taşıyanların Anadolu liselerine yönetici olarak atanmalarında bir ayrıcalıkları olmayacaktır.


  Mesleki okul yöneticiliklerine her branştan öğretmen atanabilecek


  Mesleki ve teknik eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmada atölye, laboratuar ya da meslek dersi öğretmeni olma şartı kaldırılmıştır. Bu öğretmenlere sadece EK–4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen ek puanlar verilecektir.


  Kısacası Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticilikleri ve Bilim Sanat Merkezi yöneticiliklerine bu okullarda çalışan veya çalışma şartını kaybetmeyenler atanabilecektir.


  Bunlar dışında kalan diğer tüm okul ve kurumlara Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek öğretmenler yönetici olarak atanabilecektir. Bu okulların alan öğretmenlerine ise (atölye, laboratuar ya da meslek dersi öğretmenleri gibi) yönetmeliğin EK–4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen ek puanlar verilecektir.


  Örneğin Bir Anadolu sağlık meslek/sağlık meslek lisesi yöneticiliklerine (müdür) olarak atanmak için başvuran bir Matematik Öğretmenin başvurusu alınacak aynı okula başvuran alanı; sağlık/hemşirelik, sağlık/acil sağlık hizmetleri, sağlık/anestezi ve reanimasyon, sağlık/çevre sağlığı, sağlık/diş protez, sağlık/ortopedik protez ve ortez, sağlık/radyoloji, sağlık/tıbbi laboratuvar ve sağlık/sağlık hizmetleri sekreterliği olanlara ekstra 20 puan verilecektir.


  Alanı sağlık alanlarından bir olan öğretmenin puanı= sınav puanı + EK–2 Yönetici Değerlendirme Formundaki puanı + EK–4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen yöneticiliklerine (müdür) verilen 20 puan, atanma puanı olacaktır. Eğer Matematik öğretmenin sınav puanı bu puanı geçiyorsa Matematik öğretmeni o okula yönetici olarak atanacaktır.


  Eğer Alanı sağlık alanı olan bir öğretmen Anadolu sağlık meslek/ sağlık meslek lisesi yöneticiliklerine başvuru yapmaz ise Matematik öğretmeni atanabilecektir.


  Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına atanmada daha fazla tecrübe aranacak


  Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına atanacak yöneticilerin yöneticilik süreleri diğer okul ve kurumlara göre birer yıl artırıldı.
  81gamze81  Önce Okul Öncesi Ekibi sizlerin de desteğiyle 10 yıldır okul öncesi eğitime destek vermektedir.
  10. yaşımız kutlu olsun!!!


 • #2
  HALE GAMZE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Mart.2009
  Yer
  İzmir-İstanbul-İspanya-İtalya ( i lerden gidiyorum,hayırdır... :)
  Mesajlar
  31,583
  @HALE GAMZE


  9. MADDE; KOMİSYONLARIN OLUŞUMU


  Değişiklik: Yönetmeliğin “Komisyonların oluşumu” başlıklı 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi değiştirilmiştir.


  Eski hali: “b) İl Değerlendirme Komisyonu: İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında, yönetici atamadan sorumlu şube müdürü, bir ilçe millî eğitim müdürü, bir ilköğretim müfettişi ile milli eğitim müdürlerince belirlenecek bir (A) tipi eğitim kurumu müdüründen olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.”


  Maddenin son hali: “Komisyonların oluşumu

  MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi amacıyla aşağıdaki komisyonlar oluşturulur.

  a) Seçme Sınavı Komisyonu: Bakanlıkta, Personel Genel Müdürünün veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında; İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden birer daire başkanı, mesleki ve teknik öğretime ilişkin genel müdürlükler arasından Müsteşar tarafından belirlenecek bir daire başkanı ile bir hukuk müşaviri olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur.


  b) İl Değerlendirme Komisyonu: İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında, yönetici atamadan sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü, bir ilçe millî eğitim müdürü ile il millî eğitim müdürlerince belirlenecek iki eğitim kurumu müdürü ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan o ilde Bakanlık personeli bakımından en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.


  (2) Komisyonlara aynı usulle birer yedek üye belirlenir.


  (3) Seçme Sınavı Komisyonunun sekretarya işlemleri Personel Genel Müdürlüğünce, İl Değerlendirme Komisyonunun sekretarya işlemleri ise yönetici atamadan sorumlu birimce yürütülür.”


  Yorum:


  Atamalara en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi de katılacak


  Eski yönetmelikte 5 kişiden oluşan İl Değerlendirme Komisyonuna sendikalardan o ilde Bakanlık (Yurt-kur ve üniversitedeki üyeler sayılmayacak) personeli bakımından en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi de katılarak altı üyeden oluşacak.  --------------------------------------------------------------------------------

  11. MADDE; SEÇME SINAVI


  Değişiklik: Yönetmeliğin “Seçme sınavı” başlıklı 11. maddesi komple değiştirilmiştir.


  Eski hali: “Seçme sınavı

  MADDE 11 – (1) Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılıklarına atanacakların belirlenmesi için seçme sınavı yapılır.


  (2) Seçme sınavı, Seçme Sınavı Komisyonunca tespit edilecek merkezlerde Bakanlık Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılır.


  (3) Seçme sınavları müdürlük ve müdür yardımcılığı için eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi farklı tarihlerde de yapılabilir.


  (4) Müdürlük ve müdür yardımcılığı sınav soruları ve sınav salonları farklı düzenlenir.


  (5) Yönetici adayları hangi yönetim görevi için sınava girmişler ise almış oldukları puanlar yalnızca o yönetim görevi için geçerlidir. Bir sınav sonucuna dayalı olarak ancak bir kere atama yapılabilir.


  (6) Mevcut yöneticiler ve daha önce yöneticilik yapmış olanlar ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar, istemeleri hâlinde müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavlarına da girebilirler. Bu durumda olanlar istemeleri halinde bu Yönetmeliğin sınava dayalı atamaya ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilirler.”


  Maddenin son hali: “Seçme sınavı

  MADDE 11 – (1) Eğitim kurumu müdürlüğüne, müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcılığına ilk defa atanacakların belirlenmesi için seçme sınavı yapılır.


  (2) Seçme sınavı, Seçme Sınavı Komisyonunca tespit edilecek merkezlerde Bakanlık Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılır.


  (3) Müdürlük seçme sınavı ayrı olarak müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavı birlikte yapılır. Sınavlar eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi farklı tarihlerde de yapılabilir.


  (4) Müdürlük seçme sınavı soruları ayrı hazırlanır. Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavı soruları birlikte hazırlanır. Müdürlük seçme sınavı ayrı salonda, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavı ise birlikte aynı salonda yapılır.


  (5) Yönetici adayları hangi yönetim görevi için sınava girmişler ise almış oldukları puanlar yalnızca o yönetim görevi için geçerlidir.


  (6) Mevcut yöneticiler ve daha önce yöneticilik yapmış olanlar ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar şartları taşımaları kaydıyla istemeleri hâlinde müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavlarına da girebilirler. Bu durumda olanlar istemeleri halinde bu Yönetmeliğin sınava dayalı atamaya ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilirler.”


  Yorum:


  Yöneticilik Ek Puan Formu EK–4 getirildi


  Eski yönetmelikte müdürlüğe atanmada sınav puanı artı Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıkları puan dikkate alınarak atama yapılıyor iken yönetmelik değişikliği ile sınav puanı + EK–2 Yönetici Değerlendirme Formundaki puan + EK–4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen puanlar ile atama yapılacaktır.


  Eski yönetmelikte müdür yardımcılığına atanmada sadece sınav puanı şartı var iken yönetmelik değişikliği ile sınav puanı + EK–2 Yönetici Değerlendirme Formundaki puan + EK–4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen puanlar ile atama yapılacaktır.


  Müdür başyardımcılığına atanmak için sınav şartı getirildi.

  Eski yönetmelikte Müdür başyardımcılığına atanmak için sınav şartı bulunmuyordu. Yönetmelik değişikliği ile Müdür başyardımcılığına atanmak için sınav şartı getirildi. Müdür başyardımcılığına da sınav puanı + EK–2 Yönetici Değerlendirme Formundaki puan + EK–4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen puanlar ile atama yapılacaktır.


  Müdürlük ayrı Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavı aynı anda yapılacak


  Müdürlük seçme sınavı ayrı olarak ayrı sınav soruları ile ayrı salonda, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavı birlikte aynı sınav soruları ile aynı salonda yapılacak.  --------------------------------------------------------------------------------

  12. MADDE; SINAVLARIN KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ


  Değişiklik: Yönetmeliğin “Sınavların konuları ve puan değerleri” başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi değiştirilmiştir.


  Eski hali: “Müdür yardımcılığı için sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:”


  Maddenin son hali: “Sınavların konuları ve puan değerleri

  MADDE 12 – (1) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:

  a) Türkçe-dil bilgisi: %10,

  b) Resmî yazışma kuralları: % 5,

  c) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik: % 10,

  ç) T.C. Anayasası: (Toplam %9)

  1) Genel Esaslar: %3,

  2) Temel Hak ve Ödevler: %3,

  3) Cumhuriyetin Temel Organları: %3,

  d) Genel Kültür: % 6,

  e) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dâhil görevin gerektirdiği diğer temel mevzuat % 60.


  (2) Müdürlük için sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:

  a) Türkçe-dil bilgisi: %10,

  b) Resmî yazışma kuralları: % 4,

  c) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri: % 4,

  ç) Okul Yönetimi: % 4,

  d) Yönetimde insan ilişkileri: % 4,

  e) Okul geliştirme: % 4,

  f) Eğitim ve öğretimde etik: % 5,

  g) Türk İdare sistemi ve protokol kuralları: % 5,

  ğ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu dâhil görevin gerektirdiği diğer temel mevzuat % 60.


  (3) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (e) bendi ile 2 nci fıkrasının (ğ) bendinde münhasıran sayılan kanunlar ile görevin gerektirdiği Bakanlık mevzuatı esas alınır.

  (4) Seçme sınavında sorulacak sorulara ilişkin görevin gerektirdiği temel mevzuat ile diğer konularda sorulacak toplam soru sayısı gibi hususlar seçme sınavı komisyonunca belirlenir ve sınava ilişkin yapılacak duyurularda belirtilir.”


  Yorum: Müdür başyardımcılığına getirilen sınav şartı nedeniyle ve maddeye Müdür başyardımcılığı ibaresi eklenmiştir.  --------------------------------------------------------------------------------

  13. MADDE; SINAVLAR İÇİN DUYURU VE BAŞVURU


  Değişiklik: Yönetmeliğin “Sınavlar için duyuru ve başvuru” başlıklı 13. maddesi komple değiştirilmiştir.


  Eski hali: “Sınavlar için duyuru ve başvuru

  MADDE 13 – (1) Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığı için sınavların yapılacağı tarihten en az bir ay önce Bakanlıkça ülke genelinde duyuru yapılır.


  (2) Duyuruda; sınavların yapılacağı yer, zaman, sorulacak soru sayısı ve puan değeri, başvuru yöntemi ve süresi ile sınav komisyonunca belirlenecek diğer hususlar duyuruda belirtilir.


  (3) Eğitim Kurumu müdür yardımcılığı sınavına; Bakanlık kadrolarında en az üç yıl öğretmen olarak görev yapmış olanlar, eğitim kurumu müdürlüğü sınavına ise bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan özel şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilirler.


  (4) Sınavlara başvurulara ilişkin esas ve usuller hazırlanacak sınav kılavuzunda belirlenir.”


  Maddenin son hali: “Sınavlar için duyuru ve başvuru

  MADDE 13 – (1) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için sınavların yapılacağı tarihten en az 1 ay önce Bakanlıkça ülke genelinde duyuru yapılır.


  (2) Sınavların yapılacağı yer, zaman, sorulacak soru sayısı ve puan değeri, başvuru yöntemi ve süresi ile sınav komisyonunca belirlenecek diğer hususlar duyuruda belirtilir.


  (3) Eğitim Kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavlarına, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları kaydıyla; mevcut yöneticiler, daha önce yöneticilik yapmış olanlar, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan unvanlarda görev yapmış olanlar, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler, yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında aylıksız izinli olanlar da istemeleri hâlinde başvuruda bulunabilirler.


  (4) Eğitim Kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavlarına başvuruda bulunacaklarda aranan 3 yıllık sürenin hesabında;

  a) Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin, eğitim kurumlarındaki askerlik hizmetinde geçen sürelerinin tamamı,

  b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı,

  c) Özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü,

  değerlendirilir.

  (5) Yönetici adayları hangi yönetim görevi için sınava girmişler ise almış oldukları puanlar yalnızca o yönetim görevi için geçerlidir. Bir sınav sonucuna dayalı olarak ancak bir kere atama yapılır. Başvuru aşamasında isteklerinden vazgeçenler hariç olmak üzere, ataması yapıldığı halde yasal süresi içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanlar bu sınav sonucuna dayalı olarak tekrar atama isteğinde bulunamazlar.

  (6) Seçme Sınavına başvuruda bulunabilmek için 7 nci ve 8 inci maddelerdeki şartlar aranır.

  (7) Seçme Sınavı başvurularına ilişkin usul ve esaslar her sınav döneminde hazırlanacak sınav kılavuzunda belirlenir.”


  Yorum:


  Asker öğretmenler, yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar ve profesyonel sendikacılarda sınava girebilecek


  Yönetmeliğin 25. maddesinin birinci fıkrasında sayılan unvanlarda görev yapmış olanlar, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler, yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında aylıksız izinli olanlar da sınava girebilecek.


  Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler sınava girebilecek ama duyuru üzerine atanmak için başvuruda bulunamayacak.

  Asker öğretmenlik süresi 3 yıllık sürenin hesabında değerlendirilecek


  Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin, eğitim kurumlarındaki askerlik hizmetinde geçen sürelerinin tamamı Sınavlara başvuruda bulunacaklarda aranan 3 yıllık sürenin hesabında değerlendirilecek.


  Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süre 3 yıllık sürenin hesabında değerlendirilecek


  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı Sınavlara başvuruda bulunacaklarda aranan 3 yıllık sürenin hesabında değerlendirilecek.


  Özel okullarda geçen sürelerin 2/3’ü 3 yıllık sürenin hesabında değerlendirilecek


  Özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü Sınavlara başvuruda bulunacaklarda aranan 3 yıllık sürenin hesabında değerlendirilecek.


  Bir sınav sonucuna dayalı olarak ancak bir kere yönetici olarak atama yapılacak kişi aynı sınav puanıyla birden fala atanamayacak.


  Atandıktan sonra istemeyen göreve başlamayabilecek


  Başvuru aşamasında isteklerinden vazgeçenler hariç olmak üzere, ataması yapıldığı halde yasal süresi içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilerek bir daha aynı sınav puanı ile atanmayacak.  --------------------------------------------------------------------------------

  14. MADDE; SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Değişiklik: Yönetmeliğin “Sınavların değerlendirilmesi” başlıklı14. maddesi komple değiştirilmiştir.


  Eski hali: “Sınavların değerlendirilmesi

  MADDE 14 – (1) Seçme sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavlarda 60 ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı sayılır.”


  Maddenin son hali: “Sınavların değerlendirilmesi

  MADDE 14 – (1) Seçme sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavlarda 70 ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı sayılır.”


  Yorum:


  Baraj puanı 70’e çıkarıldı


  Yönetici atama sınavlarında 60 olan baraj puanı 70 puana çıkarıldı.  --------------------------------------------------------------------------------

  16. MADDE; SINAVLARIN SONUÇLARINA İTİRAZ

  Değişiklik: Yönetmeliğin “Sınavların sonuçlarına itiraz” başlıklı 16. maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.


  Eski hali: “1) Sınavların sonuçlarına ilânı tarihinden itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile doğrudan Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla Seçme Sınavı Komisyonuna itiraz edilebilir. Bu itirazlar, 15 gün içinde incelenerek sonucu, sınavları yapan birimce ilgiliye bildirilir.”


  Maddenin son hali: “Sınavların sonuçlarına itiraz

  MADDE 16– (1) Sınavların sonuçlarına ilânı tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlık kayıtlarına girecek şekilde bir dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne itiraz yapılabilir. Bu itirazlar, itiraz dilekçesinin kayda girdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde incelenerek sonucu ilgiliye bildirilir.”


  Yorum:


  Sınav sonuçlarına itiraz EĞİTEK’e yapılacak


  Sınavların sonuçlarına itiraz Seçme Sınavı Komisyonuna değil de Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.  --------------------------------------------------------------------------------

  18. MADDE; MÜDÜR YARDIMCILIĞI İÇİN DUYURU VE ATAMA

  Değişiklik: Yönetmeliğin “Müdür yardımcılığı için duyuru ve atama” başlıklı 18. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları değiştirilmiştir.


  Eski hali: “(2) Müdür yardımcılığı sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş müdür yardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik eki Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi (İLSİS) üzerinden başvuruda bulunabilirler.


  (3) Başvuruda bulunan adayların atamaları sınav puanı üstünlüğüne göre yapılır.


  (4) Atama sonuçları elektronik ortamda duyurulur.”


  Ekleme: Yönetmeliğinin “Müdür yardımcılığı için duyuru ve atama” başlıklı 18. maddesine altıncı fıkra eklenmiştir.


  Maddenin son hali: “Müdür yardımcılığı için duyuru ve atama

  MADDE 18 – (1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdür yardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.


  (2) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş eğitim kurumu müdür yardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–1 Yöneticilik İstek Formu ile atanmak istedikleri öncelik sırasına göre en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.


  (3) Başvuruda bulunan adayların atamaları; Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavından almış oldukları puan esas alınarak, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır.


  (4) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan adayların atamaları puan üstünlüğüne göre yapılır. Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.


  (5) Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılığı norm kadrosundan en az biri kadın adaylara ayrılarak, kadın adaylar arasından atama yapılır. Söz konusu kadroya başvuruda bulunan kadın aday olmaması durumunda bu kadroya atama yapılmaz.


  (6) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavına dayalı olarak müdür yardımcılığına ataması yapılanlar aynı sınav sonucuna dayalı olarak müdür başyardımcılıklarına atanmak üzere başvuruda bulunamazlar.”


  Yorum:


  25 eğitim kurumunu tercih edilebilecek


  Eski yönetmelikte 10 eğitim kurumu tercih edilebiliyor iken bu yönetmelik değişikliği ile 25 eğitim kurumunu tercih edilebilecek, başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılacak,


  Başvuru süresi 5 işgününden az olamayacak


  Yönetici atama duyurusunda başvuru süresi 5 işgününden az olamayacak. Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanacak.


  Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınav puanı kendi aralarında kullanılabilecek


  Müdür başyardımcılığı sınav puanı ile müdür yardımcılığına atama yapılabilecek.


  Müdür yardımcılığına; sınav puanı + EK–2 Yönetici Değerlendirme Formundaki puan +EK–4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen puanlar ile atama yapılacaktır.  --------------------------------------------------------------------------------

  19. MADDE; MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞINA DUYURU VE ATAMA

  Değişiklik: Yönetmeliğin “Müdür başyardımcılığına duyuru ve atama” başlıklı

  19. maddesi komple değiştirilmiştir.


  Eski hali: “Müdür başyardımcılığına duyuru ve atama

  MADDE 19 – (1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdür başyardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.


  (2) Yapılan duyuru üzerine, en az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olmak kaydıyla, duyuruda belirtilen esaslar çerçevesinde duyurusu yapılan boş müdür başyardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.


  (3) Başvuruda bulunanlar arasından bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek- 2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda oluşacak puan esas alınarak, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre atama yapılır.”


  Maddenin son hali: “Müdür başyardımcılığına duyuru ve atama

  MADDE 19 – (1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdür başyardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.


  (2) En az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olmak kaydıyla müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş eğitim kurumu müdür başyardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–1 Yöneticilik İstek Formu ile atanmak istedikleri öncelik sırasına göre en fazla yirmi beş eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.


  (3) Başvuruda bulunan adayların atamaları, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavından almış oldukları puan ile bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıkları puan dikkate alınmak suretiyle oluşacak toplam puan esas alınarak, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır.


  (4) Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 işgünü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.


  (5) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavına dayalı olarak müdür başyardımcılığına ataması yapılanlar aynı sınav sonucuna dayalı olarak müdür yardımcılıklarına atanmak üzere başvuruda bulunamazlar.”


  Yorum:


  Eski yönetmelikte 10 eğitim kurumu tercih edilebiliyor iken bu yönetmelik değişikliği ile 25 eğitim kurumunu tercih edilebilecek, başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılacak, Yönetici atama duyurusunda başvuru süresi 5 işgününden az olamayacak.


  Atama sonuçları 5 iş günü içinde duyurulacak


  Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanacak.


  Müdür yardımcılığı sınav puanı ile müdür başyardımcılığına atama yapılabilecek.


  Müdür başyardımcılığına; sınav puanı + EK–2 Yönetici Değerlendirme Formundaki puan +EK–4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen puanlar ile atama yapılacaktır.  --------------------------------------------------------------------------------

  20. MADDE; MÜDÜRLÜK İÇİN DUYURU VE ATAMA

  Değişiklik: Yönetmeliğin “Müdürlük için duyuru ve atama” başlıklı 20. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmiştir.


  Eski hali: “(2) Müdürlük sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş müdürlüklere atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda İLSİS üzerinden başvuruda bulunabilirler.


  (3) Başvuruda bulunan adayların atamaları, Müdürlük sınavından almış oldukları puan ile bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıkları puan dikkate alınmak suretiyle oluşacak toplam puan esas alınarak, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır. Sonuçlar elektronik ortamda duyurulur.”


  Ekleme: Yönetmeliğinin “Müdürlük için duyuru ve atama” başlıklı 20. maddesine dördüncü fıkra eklenmiştir.


  Maddenin son hali: “Müdürlük için duyuru ve atama


  MADDE 20 – (1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdürlüklerine ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.


  (2) Müdürlük sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş eğitim kurumu müdürlüklerine atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla yirmi beş eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.


  (3) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan adayların atamaları; müdürlük sınavından almış oldukları puan ile bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıkları puan dikkate alınmak suretiyle oluşacak toplam puan esas alınarak, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır.


  (4) Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.”  Yorum:


  Eski yönetmelikte 10 eğitim kurumu tercih edilebiliyor iken bu yönetmelik değişikliği ile 25 eğitim kurumunu tercih edilebilecek, başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılacak, Yönetici atama duyurusunda başvuru süresi 5 işgününden az olamayacak.


  Atama sonuçları 5 gün süreyle yayımlanacak


  Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanacak.


  Müdürlüğe; sınav puanı + EK–2 Yönetici Değerlendirme Formundaki puan +EK–4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen puanlar ile atama yapılacaktır.  --------------------------------------------------------------------------------

  21. MADDE; İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMALAR VE DİĞER ATAMALAR

  Değişiklik: Yönetmeliğin “İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar” başlıklı 21. maddesi komple değiştirilmiştir.


  Eski hali: “İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar

  MADDE 21 – (1) Eğitim kurumu yöneticileri, bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla il içinde, görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine yer değiştirmek için bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler. Daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda süre kaydı aranmaz.


  (2) Daha önce eğitim kurumu yöneticiliği yapmış olanlar, il içinde görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı ya da daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine yeniden atanmak için bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.


  (3) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlardan bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyanlar, il içinde duyurusu yapılan eğitim kurumları yöneticiliklerine atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.


  (4) Bu maddenin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fıkralarında sayılanların başvuruları birlikte alınır. Bunlar bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucu almış oldukları puana göre tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğü esasına göre atanırlar.”


  Maddenin son hali: “İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar

  MADDE 21 – (1) Bu madde kapsamında yapılacak atama ve yer değiştirmeler valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyurulur. Duyuruda; yöneticilikleri boş bulunan eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.


  (2) Eğitim Kurumu yöneticileri, bulundukları eğitim kurumunda görev yaptıkları yönetim kademesinde ilgili yılın 31 Mayıs tarihi itibariyle en az 2 yıl asaleten görev yapmış olmak kaydıyla il içinde, görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine yer değiştirmek için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler. Daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda süre kaydı aranmaz.


  (3) Mevcut eğitim kurumu müdürleri, daha önce bu görevi yapmış olup ayrılanlar ve 25 inci maddede yer alan ve üçüncü, dördüncü ve beşinci kademe yöneticilikte geçmiş sayılan görevlerde bulunmuş olanlar, il içinde görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı ya da daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.


  (4) Mevcut eğitim kurumu müdür başyardımcıları ile daha önce bu görevi yapmış olup ayrılanlar ve 25 inci maddede yer alan ve ikinci kademe yöneticilikte geçmiş sayılan görevlerde bulunmuş olanlar, il içinde müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarına atanmak için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK- 1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.


  (5) Mevcut eğitim kurumu müdür yardımcıları, daha önce bu görevi yapmış olup ayrılanlar ve 25 inci maddede yer alan ve birinci kademe yöneticilikte geçmiş sayılan görevlerde bulunmuş olanlar, il içinde müdür yardımcılıklarına atanmak için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK- 1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.


  (6) Eğitim Kurumu yöneticiliklerine atanmak için bu madde kapsamında başvuruda bulunan adaylarda, bu Yönetmelikte aranan şartların yanı sıra bu maddede sayılan yönetim kademelerinde asaleten görev yapmış olma şartları aranır.


  (7) Bu maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında sayılan adayların başvuruları birlikte alınır. Bunların atamaları bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucu almış oldukları puana göre tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğü esasına göre yapılır. Bu madde kapsamında yapılan atamalar, atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 işgünü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.”


  Yorum:


  İsteğe bağlı yer değiştirme 31 Mayıs tarihi esas alınacak


  İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalardaki 2 yıllık sürenin hesabında 31 Mayıs tarihi esas alınacak. Daha alt veya Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda 2 yıllık süre kaydı aranmayacak.


  İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalarda Eğitim Kurumu müdürlüğüne, müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcılığına; EK–2 Yönetici Değerlendirme Formundaki puan + EK–4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen puanlar ile atama yapılacaktır.


  Eski yönetmelikte 10 eğitim kurumu tercih edilebiliyor iken bu yönetmelik değişikliği ile 25 eğitim kurumunu tercih edilebilecek, başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılacak, Yönetici atama duyurusunda başvuru süresi 5 işgününden az olamayacak. Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanacak.  --------------------------------------------------------------------------------

  22. MADDE; ROTASYON

  Değişiklik: Yönetmeliğin “Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar” başlıklı 22. maddesi komple değiştirilmiştir.


  Eski hali: “Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar


  MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, il içinde aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde tercihleri dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.


  (2) Görev yapmakta oldukları eğitim kurumunun niteliğine ve durumlarına uygun atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamaları bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılır.


  (3) Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunmayanların zorunlu yer değiştirmeleri durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından birine yapılır. Tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine bilgisayar kurası ile yapılır.


  (4) Zorunlu yer değiştirmelerde beş yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında o yılın temmuz ayının ilk günü esas alınır.”


  Maddenin son hali: “Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 – (1) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmeler Valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az 10 gün önce duyurulur. Duyuruda; yerleri değiştirilecek yöneticilerin görevli bulundukları eğitim kurumları ile yöneticilikleri boş bulunan diğer eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.


  (2) Eğitim Kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda aralıksız asaleten 5 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, 7 nci ve 8 inci maddelerde atanmak istedikleri eğitim kurumları için öngörülen şartları taşımak kaydıyla yapacakları tercihleri dikkate alınmak suretiyle il içinde; aynı tipteki eğitim kurumları olacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.


  (3) Eğitim Kurumu müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarından bulundukları eğitim kurumunda görev yaptıkları yönetim kademesinde aralıksız asaleten 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, durumlarına uygun eğitim kurumları olacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.


  (4) Zorunlu yer değiştirmelerde öngörülen sürelerin hesaplanmasında;


  a) 26 ncı maddede belirtilen birleştirme ve dönüştürme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticilerinin birleştirme ya da dönüştürme öncesindeki ve sonrasındaki hizmet süreleri,


  b) Görev yaptıkları eğitim kurumunun adının, fiziki yapısının, yerinin ve özelliklerinin değişmesine bağlı olarak adlarına yeni kararname düzenlenmiş olan eğitim kurumu yöneticilerinin bu eğitim kurumuna ilk atandıkları tarih,


  c) Seçimler nedeniyle eğitim kurumu yöneticiliğinden istifa eden ve seçim sonuçlarını takiben tekrar aynı eğitim kurumuna ataması yapılan eğitim kurumu yöneticilerinin o eğitim kurumuna yönetici olarak ilk başlama tarihi,


  ç) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarının dışında görevlendirilenler bakımından, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarına ilk başladıkları tarih


  esas alınır.


  (5) 7 nci ve 8 inci maddelere göre atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamaları bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılır.


  (6) Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–1 Yöneticilik İstek Formu ile atanmak istedikleri öncelik sırasına göre, en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunanların atamaları tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır. Başvuruda bulunduğu halde puan yetersizliği nedeniyle tercihlerinden birine atanamayanlar ile sınırlı olmak üzere, atama işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde, ikinci defa duyuru yapılır. Duyuruda; bu madde kapsamında daha önce duyurusu yapıldığı halde başvuru yapılmaması nedeniyle atama yapılamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine yer verilir. Bu şekilde duyurusu yapılan yöneticiliklere atanmak üzere başvuruda bulunanların atama işlemleri tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu madde kapsamında birinci ve ikinci defa yapılan duyurulara başvuruda bulunmayanlar ile başvuruda bulunduğu halde puan yetersizliği nedeniyle tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş kalan eğitim kurumu yöneticiliklerinden birine olacak şekilde kura ile yapılır.


  (7) Bu madde kapsamında,


  a) Fen Lisesi yöneticileri, fen lisesi veya sosyal bilimler lisesi yöneticiliklerine, sosyal bilimler lisesi yöneticileri, sosyal bilimler lisesi veya fen lisesi yöneticiliklerine


  b) Bilim ve sanat merkezleri yöneticileri, bilim ve sanat merkezleri yöneticiliklerine

  yer değiştirme suretiyle atanırlar. Ancak bu durumda olanlar istemeleri halinde 7 nci ve 8 inci maddelerde atanmak istedikleri eğitim kurumu için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla bu eğitim kurumları dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine de yer değiştirme suretiyle atanabilirler.


  (8) Yedinci fıkrada sayılan eğitim kurumları dışında kalan diğer eğitim kurumu yöneticilerine ilişkin bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, müdürler bakımından 7 nci ve 8 inci madde hükümleri ile birlikte eğitim kurumlarının tipleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları bakımından ise 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümleri dikkate alınır.


  (9) Zorunlu yer değiştirmelerde öngörülen sürelerin hesaplanmasında ilgili yılın 30 Eylül tarihi esas alınır.


  (10) Zorunlu yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden;


  a) Eğitim Kurumu müdürleri ayrıldıkları eğitim kurumlarına, atandıkları eğitim kurumunda göreve başladıkları tarihten itibaren 5 yıl geçmeden eğitim kurumu müdürü,


  b) Eğitim Kurumu müdür başyardımcıları ayrıldıkları eğitim kurumlarına, atandıkları eğitim kurumunda göreve başladıkları tarihten itibaren 8 yıl geçmeden eğitim kurumu müdür başyardımcısı,


  c) Eğitim Kurumu müdür yardımcıları ayrıldıkları eğitim kurumlarına, atandıkları eğitim kurumunda göreve başladıkları tarihten itibaren 8 yıl geçmeden eğitim kurumu müdür yardımcısı,


  olarak atanma isteğinde bulunamazlar.


  (11) Atama sonuçları atama işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 işgünü içinde, il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle duyurulur.”


  Yorum:


  Müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarına da rotasyon getirildi


  Müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarından bulundukları eğitim kurumunda görev yaptıkları yönetim kademesinde aralıksız asaleten 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanlara rotasyon getirildi.


  Okul müdürleri için aynı tipteki okul veya kurumlara rotasyon uygulanacak


  Müdürlerin bulundukları eğitim kurumunda aralıksız asaleten 5 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, 7. ve 8. maddelerde atanmak istedikleri eğitim kurumları için öngörülen şartları taşımak kaydıyla yapacakları tercihleri dikkate alınmak suretiyle il içinde aynı tipteki eğitim kurumları olacak şekilde rotasyona tabi tutulacak. (İdari mahkemeler önceki rotasyon döneminde farklı tipteki okullara yapılan rotasyonları iptal etmişti) müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları bakımından ise okul tipi dikkate alınmadan 7. ve 8. madde hükümleri dikkate alınacak.


  Zorunlu yer değiştirmelerde öngörülen sürelerin hesaplanmasında ayrıntılar aşağıdaki şekilde belirlendi.


  Birleştirme ya da dönüştürme rotasyon başlangıç tarihini değiştirmeyecek


  26. maddede belirtilen birleştirme ve dönüştürme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticilerinin birleştirme ya da dönüştürme öncesindeki ve sonrasındaki hizmet süreleri esas alınacak.


  Okulun adının değişmesi rotasyon başlangıç tarihini değiştirmeyecek


  Görev yaptıkları eğitim kurumunun adının, fiziki yapısının, yerinin ve özelliklerinin değişmesine bağlı olarak adlarına yeni kararname düzenlenmiş olan eğitim kurumu yöneticilerinin bu eğitim kurumuna ilk atandıkları tarih esas alınacak.


  Seçimler nedeniyle istifa rotasyon başlangıç tarihini değiştirmeyecek


  Seçimler nedeniyle eğitim kurumu yöneticiliğinden istifa eden ve seçim sonuçlarını takiben tekrar aynı eğitim kurumuna ataması yapılan eğitim kurumu yöneticilerinin o eğitim kurumuna yönetici olarak ilk başlama tarihi esas alınacak.


  Görevlendirme rotasyon başlangıç tarihini değiştirmeyecek


  Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarının dışında görevlendirilenler bakımından, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarına ilk başladıkları tarih esas alınacak.


  Not: Mahkeme kararıyla eski kurumuna dönenlerin rotasyon başlangıç tarihlerinin hesaplanmasının yönetmelik metninde yer almaması sıkıntı doğuracaktır.


  Rotasyonda ikinci defa duyuru yapılacak


  Rotasyonda atanamayanlar ile sınırlı olmak üzere, atama işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde, ikinci defa duyuru yapılacak.


  Rotasyonda bilgisayar kurasından vazgeçildi


  Birinci ve ikinci defa yapılan duyurulara başvuruda bulunmayanlar ile başvuruda bulunduğu halde puan yetersizliği nedeniyle tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş kalan eğitim kurumu yöneticiliklerinden birine kura çekilerek belirlenecek.


  5 veya 8 yılın hesabında yerine 30 Eylül tarihi esas alınacak


  Zorunlu yer değiştirmelerde öngörülen sürelerin hesaplanmasında ilgili yılın temmuz ayının ilk günü yerine 30 Eylül tarihi esas alınacak.


  Rotasyonda sürenin hesaplanması yöneticinin atandığı tarihten başlayacak


  Rotasyonda yöneticinin atandığı tarih esas alınacak ve 30 Eylül tarihine kadar geçmişe dönük müdürler için 5 yıllık çalışma süresi, müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları içinde 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar rotasyona tabi tutulacak.


  Fen Lisesi yöneticileri, fen lisesi veya sosyal bilimler lisesi yöneticiliklerine, sosyal bilimler lisesi yöneticileri, sosyal bilimler lisesi veya fen lisesi yöneticiliklerine, Bilim ve sanat merkezleri yöneticileri, bilim ve sanat merkezleri yöneticiliklerine rotasyon yapabilecek veya istekleri halinde yönetmeliğin 7. ve 8. madde hükümleri dikkate alınarak başka kurum ve okullara rotasyona yapabilecek.


  Rotasyon ağustos ve eylül aylarında yapılacak.


  Rotasyona tabi tutulan önceki okuluna 5-8 yıl geçmedikçe dönemeyecek


  Rotasyona tabi tutulan yöneticiler aynı unvanla rotasyonda önceki okullarına; müdürler için 5 yıl, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları için ise 8 yıl geçmedikçe dönemeyecek.


  Eski yönetmelikte 10 eğitim kurumu tercih edilebiliyor iken bu yönetmelik değişikliği ile 25 eğitim kurumunu tercih edilebilecek, başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılacak, Yönetici atama duyurusunda başvuru süresi 5 işgününden az olamayacak. Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanacak.
  81gamze81  Önce Okul Öncesi Ekibi sizlerin de desteğiyle 10 yıldır okul öncesi eğitime destek vermektedir.
  10. yaşımız kutlu olsun!!!


 • #3
  HALE GAMZE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Mart.2009
  Yer
  İzmir-İstanbul-İspanya-İtalya ( i lerden gidiyorum,hayırdır... :)
  Mesajlar
  31,583
  @HALE GAMZE


  23. MADDE; ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME DÖNEMLERİ

  Değişiklik: Yönetmeliğin “Atama ve yer değiştirme dönemleri” başlıklı 23. maddesi komple değiştirilmiştir.


  Eski hali: “Atama ve yer değiştirme dönemleri


  MADDE 23 – (1) Atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki sıralama ve takvim esas alınarak;


  a) Seçme sınavı sonucuna göre müdürlük ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar yıl boyunca ihtiyaca göre,


  b) İsteğe bağlı yer değiştirmeler, yeniden atama ve bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlerde bulunmuş olanların ataması mayıs ve haziran aylarında,


  c) Zorunlu yer değiştirmeler temmuz ve ağustos aylarında


  gerçekleştirilir.”


  Maddenin son hali: “Atama ve yer değiştirme dönemleri

  MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin;

  a) 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamında seçme sınavı sonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır. Bu bent kapsamında yapılacak atamalar Valiliklerce gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ocak ve şubat ayları dışında da,


  b) 21 inci madde kapsamındaki isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar mayıs ayında,


  c) 22 nci madde kapsamındaki zorunlu yer değiştirmeler ağustos ve eylül aylarında


  gerçekleştirilir.”


  (2) 33 üncü madde kapsamındaki iller arası yer değiştirmeler Bakanlıkça uygun görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde haziran ve temmuz aylarında yapılabilir.”


  Yorum:


  Sınavlı atamalar ocak-şubat aylarında yapılacak.


  Müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ocak-şubat aylarında yapılacak.


  Rotasyon ağustos ve eylül aylarında yapılacak.


  Rotasyon ağustos ve eylül aylarında, isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar mayıs ayında yapılacak.


  İller arası yer değiştirmeler başka bahara kaldı


  Yönetmelikte yer alan ama bir türlü yapılmayan iller arası yer değiştirmeler ise Bakanlıkça uygun görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde haziran ve temmuz aylarında yapılacak.  --------------------------------------------------------------------------------

  24. MADDE; PUAN EŞİTLİĞİ HÂLİNDE ÖNCELİK SIRASI


  Ekleme: Yönetmeliğinin “Puan eşitliği hâlinde öncelik sırası” başlıklı 24. maddesine üçüncü fıkra eklenmiştir.


  Maddenin son hali: “Puan eşitliği hâlinde öncelik sırası


  MADDE 24 – (1) Eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atanacaklarda puan eşitliği halinde sırasıyla;


  a) Lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş,


  b) Başöğretmen,


  c) Uzman öğretmen,


  ç) Yöneticilikteki hizmet süresi fazla,


  d) Öğretmenlikteki hizmet süresi fazla,


  olanlara öncelik verilir.


  (2) Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarına atanacaklarda bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılan değerlendirmede puan eşitliği olması halinde sırasıyla alan/bölüm, atölye veya laboratuar şefi olarak görev yapmış olan adaylara öncelik verilir.


  (3) Birinci ve ikinci fıkralara göre yapılan değerlendirmede de puan eşitliği olması halinde adayların katılımı da sağlanarak kura yoluna başvurulur.”


  Yorum:


  Puan eşitliğinin bozulmaması halinde kura çekilecek


  Tüm uygulamalara rağmen puan eşitliğinin bozulmaması halinde kura çekilmesi madde metnine eklenmiştir.


  --------------------------------------------------------------------------------

  25. MADDE; YÖNETİM KADEMELERİNDE GEÇMİŞ SAYILAN DİĞER GÖREVLER

  Değişiklik: Yönetmeliğin “Yönetim kademelerinde geçmiş sayılan diğer görevler” başlıklı 16. maddesi komple değiştirilmiştir.


  Eski hali: “Yönetim kademelerinde geçmiş sayılan diğer görevler

  MADDE 25 – (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda görev yapanlardan öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla ve bu Yönetmelikteki yönetim kademelerine atamayla sınırlı olmak üzere; Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı ve APK uzmanlığı, ilköğretim müfettişliği, eğitim ataşeliği, eğitim müşavirliği görevleri ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler beşinci kademe yöneticiliğinde, kamu kurum ve kuruluşlarında genel idare hizmetleri sınıfına dâhil şef kadrosunda geçen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır. Bu görevlerde bulunanlar, boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere; valiliklerde görev yapanlar görev yaptıkları valilik aracılığıyla, merkez teşkilatında görevli olanlar ise Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla zamana bağlı olmaksızın bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile boş eğitim kurumu yöneticilikleri için başvuruda bulunabilirler. Bu durumda olanlardan aynı eğitim kurumu yöneticiliğine atanmak üzere birden fazla adayın başvuruda bulunması hâlinde, bu adayların bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre atamaları yapılır.


  (2) Bu Yönetmelikteki yönetim kademelerine atamayla sınırlı olmak üzere; ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında müdür olarak geçirilen süreler dördüncü kademe, müdür yardımcısı olarak geçirilen süreler birinci kademe yöneticiliğinde; görevli olduğu eğitim kurumunda eğitim kurumunu eğitim öğretime açmak kaydıyla kurucu müdür olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde; en az bir yıl görev yapmış olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde, özel öğretim okullarında müdür olarak geçirilen süreler dördüncü kademe, müdür yardımcısı olarak geçirilen süreler ise birinci kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır. Bunlardan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenler, yapılacak duyurulara başvurmaları halinde atanmak istedikleri eğitim kurumu için bu Yönetmelikte öngörülen hizmet süresi de dikkate alınarak atama usul ve esaslarına göre atanırlar.”


  Maddenin son hali: “Yönetim kademelerinde geçmiş sayılan diğer görevler

  MADDE 25 – (1) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla ve bu Yönetmelikteki yönetim kademelerine atamayla sınırlı olmak üzere;


  a) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı, eğitim müfettişliği, APK uzmanlığı, eğitim ataşeliği, eğitim müşavirliği ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler beşinci kademe yöneticiliğinde,


  b) Kamu kurum ve kuruluşlarında genel idare hizmetleri sınıfında tesis müdürü, şube müdür yardımcısı, şef, eğitim ateşe yardımcısı; ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında müdür olarak geçirilen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde,


  c) İkili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında, müdür yardımcılığında geçirilen süreler ile görevli olduğu eğitim kurumunda eğitim kurumunu eğitim öğretime açmak kaydıyla kurucu müdür olarak geçirilen süreler, en az 1 yıl görev yapmış olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde,


  geçmiş sayılır.


  (2) Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan;


  a) Kurucu müdürlükte geçen sürenin hesabında, kesintisiz olmak kaydıyla kurucu müdürlüğe başlanıldığı tarihten itibaren Bakanlıkça kuruma müdürlük norm kadrosunun verilmesine ilişkin onay tarihine kadar geçen süreler,


  b) Müdür yetkililikte aranan en az bir yıllık görev süresinin hesabında, kesintili ya da kesintisiz müdür yetkili öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı


  dikkate alınır.”


  Yorum:


  Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bazı görevler yöneticilik görevinden sayıldı


  İlk defa şef dışındaki kadrolardan Kamu kurum ve kuruluşlarında genel idare hizmetleri sınıfında tesis müdürü, şube müdür yardımcısı, şef, eğitim ateşe yardımcısı olarak geçirilen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde sayılacak. (MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşları kastedilmektedir. Yönetmelik değişikliğinden önce sadece şeflerin görev süreleri dördüncü kademe yöneticiliğinde sayılıyordu.)


  İlköğretim müfettişliği yerine eğitim müfettişliği kavramı yönetmeliğe dahil edilmiş oldu.


  İkili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında müdür olarak geçirilen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde sayılacak.


  İkili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında, müdür yardımcılığında geçirilen süreler yönetmelik değişikliğinden önce birinci kademe yöneticiliğinden sayılıyor iken şimdi üçüncü kademe yöneticiliğinden sayılacak.


  Kurucu müdürlük süresi norm kadro onayı gelince bitecek


  Kurucu müdür olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinden sayılacak. Kurucu müdürlükte geçen sürenin hesabında, kesintisiz olmak kaydıyla kurucu müdürlüğe başlanıldığı tarihten itibaren Bakanlıkça kuruma müdürlük norm kadrosunun verilmesine ilişkin onay tarihine kadar geçen süre alınacak.


  Müdür yetkili öğretmenlikte geçen süre en az bir yıl olacak


  En az 1 yıl görev yapmış olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinden sayılacak. Müdür yetkililikte aranan en az bir yıllık görev süresinin hesabında, kesintili ya da kesintisiz müdür yetkili öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı dikkate alınacak.  --------------------------------------------------------------------------------

  26. MADDE; KAPATILAN, DÖNÜŞTÜRÜLEN VE BİRLEŞTİRİLEN EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİNİN ATAMALARI

  Ekleme: Yönetmeliğin “Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamaları” başlıklı 26. maddesine üçüncü fıkra eklenmiştir.


  Maddenin son hali: “Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamaları


  MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;


  a) Birleştirilme yolu ile oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden başvuruda bulunanlar arasından bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.


  b) Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır. Dönüşen eğitim kurumunun yönetici norm kadrosunun mevcut yöneticiden az olması durumunda ise bu Yönetmelik eki Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.


  c) Kapatılan eğitim kurumlarının yöneticileri, istek ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.


  (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre atanamayan yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak, varsa durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumu yöneticiliklerine, durumlarına uygun boş eğitim kurumu yöneticiliği bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.


  (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında ataması yapılan yöneticilerden daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilmesi gereken yöneticilerin 7 nci ve 8 inci maddedeki şartları taşımaları gerekir.”


  Yorum:


  Hakları saklı tutulan yöneticilerin tekrar atanmalarında 7. ve 8. madde hükümleri dikkate alınacak


  Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin bu işlemden sonra herhangi bir nedenle tekrar atanmaları veya yer değiştirmelerinde yönetmeliğin 7. ve 8. madde hükümleri dikkate alınacak.  --------------------------------------------------------------------------------

  27. MADDE; YÖNETİCİLİK GÖREVİNİN SONA ERECEĞİ HÂLLER

  Değişiklik: Yönetmeliğin “Yöneticilik görevinin sona ereceği hâller” başlıklı 27. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmiştir.


  Eski hali: “a) Yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda bir yıl ve daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilikleri,


  (2) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadrolarının tamamı ya da bir kısmı kaldırılan eğitim kurumlarında görevli yöneticiler, istek ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar. Durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması ya da kendilerine önerilen eğitim kurumlarına atanmak istemeyenlerin yöneticilikleri iki öğretim yılı daha devam eder ve bu süre içerisinde yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler. Bu sürenin sonunda yapılan norm kadro belirlemelerinde durumlarında herhangi bir değişiklik olmayan ve durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan eğitim kurumlarında görevli yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.


  (3) Norm kadro fazlası yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmeye göre en az puan alandan başlanarak belirlenir.”


  Ekleme: Yönetmeliğinin “Yöneticilik görevinin sona ereceği hâller” başlıklı 27. maddesine dördüncü fıkra eklenmiştir.


  Maddenin son hali: “Yöneticilik görevinin sona ereceği hâller


  MADDE 27 – (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden;


  a) Yurt dışında eğitim müşaviri, eğitim ataşesi, eğitim ataşe yardımcısı olarak atananlar ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda ya da yurtiçinde bir yıl ve daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilikleri,


  b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri,


  c) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılanların yöneticilikleri


  sona erer ve bu şekilde yöneticilikleri sona erenler daha sonra yeniden atama kapsamında duyurusu yapılan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.


  (2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yöneticilikleri sona erenlerden, bu durumları ortadan kalkanlar, daha önce ayrıldıkları eğitim kurumu yöneticiliği boş olması durumunda öncelikle bu eğitim kurumlarına, bunun mümkün olmaması durumunda, varsa ve istemeleri halinde il millî eğitim müdürlüklerince önerilecek bir eğitim kurumu yöneticiliğine, durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması durumunda ise durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Bu şekilde yönetici olarak atanamayanlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre daha sonra duyurusu yapılan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.”


  (3) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadrolarının tamamı ya da bir kısmı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası durumunda olan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmeye göre en az puan alandan başlanarak Bakanlıkça norm kadrolarının onaylandığı tarihten geçerli olmak üzere belirlenir. Norm kadro fazlası durumuna düşen yöneticiler, istek ve ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar. Durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması ya da kendilerine önerilen eğitim kurumlarına atanmak istemeyenlerin yöneticilikleri, Bakanlığın norm kadrolarını onayladığı tarihten itibaren iki yıl daha devam eder. Bu süre içerisinde boş yöneticilikler için yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler. Ancak 18 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında kadın adaylara ayrılan müdür yardımcılığı norm kadrosu bu fıkra kapsamı dışındadır.”


  (4) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 2 yıllık süre içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artması ya da her hangi bir nedenle boş yönetici normu oluşması halinde norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici bu kadroyla ilişkilendirilir. 2 yılın sonunda durumlarında herhangi bir değişiklik olmayan ve durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.”


  Yorum:


  Yurt dışı görevlerine açıklık getirildi


  Yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda bir yıl ve daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak 1 yıl veya daha fazla görevlendirilenlerin yöneticilikleri sona eriyor iken metindeki yurt dışı görevine açıklık getirilerek madde metnine Yurt dışında eğitim müşaviri, eğitim ataşesi, eğitim ataşe yardımcısı olarak atananlar ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla görevlendirilenler dâhil edilmiştir.


  Hakları saklı tutulan yöneticilerin tekrar atanmalarında önceki okuluna atanabilecek


  Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yani yurt dışı görevi, aylıksız izin, profesyonel sendikacı olanların yöneticilikleri sona erenlerden, bu durumları ortadan kalkanların öncelikle daha önceki görevlerine tekrar, bunun mümkün olmaması halinde il millî eğitim müdürlüklerince önerilecek bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanabilecek.


  YİBO’lar da ki bayan yöneticiler hiçbir zaman norm kadro fazlası olmayacak


  Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında kadın adaylara ayrılan müdür yardımcılığı norm kadroları norm kadro fazlası yapılamayacak.


  Norm kadro fazlası olan yönetici kendi okulunda 2 yıl içinde ortaya çıkabilecek normla tekrar ilişkilendirilecek


  Norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici 2 yıl içinde aynı okulda yöneticilik normunun artması ya da her hangi bir nedenle boş yönetici normu oluşması halinde bu kadroyla ilişkilendirilecek.  --------------------------------------------------------------------------------

  28. MADDE; YÖNETİCİLİK GÖREVİNDEN AYRILMA

  Değişiklik: Yönetmeliğin “Yöneticilik görevinden ayrılma” başlıklı 28. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi değiştirilmiştir.


  Eski hali: “b) Alan değişikliği nedeniyle,”


  Maddenin son hali: “Yöneticilik görevinden ayrılma


  MADDE 28 – (1) Eğitim kurumu yöneticileri, yöneticilik görevlerinden ayrılma isteğinde bulunabilirler.


  (2) Yöneticilik görevlerinden kendi isteği ile ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda branşlarında/alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; istememeleri ya da açık norm kadro bulunmaması durumunda ise durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.


  (3) Yöneticilik görevlerinden;


  a) Eş, sağlık, öğrenim durumu gibi özürler nedeniyle,


  b) Alan değişikliği, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanmaları nedeniyle,


  c) Norm kadro fazlası olması nedeniyle,


  d) İl içi ve iller arası yer değiştirmeler nedeniyle


  ayrılmış olanlar hariç olmak üzere, kendi istekleri ile ayrılmış olanlar bir yıl geçmeden yeniden yöneticilik görevine atanamazlar.”


  Yorum: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atananlar yöneticilik görevinden ayrılacak.  --------------------------------------------------------------------------------

  29. MADDE; YÖNETİCİLİK GÖREVİNDEN ALINMA

  Değişiklik: Yönetmeliğin “Yöneticilik görevinden alınma” başlıklı 29. maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.


  Eski hali: “(2) Sicil raporlarına göre son iki yıla ait sicil notu olumsuz değerlendirilenlerin görev yerleri, bir alt yönetim kademesi olacak şekilde il içinde değiştirilebilir.”


  Maddenin son hali: “Yöneticilik görevinden alınma

  MADDE 29 – (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre;


  a) Görev yerlerinin değiştirilmesi gerekenlerin durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliklerine,


  b) Yöneticilik görevlerinden alınması gerekenler ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak,


  atanırlar.


  (2) Görev yerleri bu madde kapsamında değiştirilenler aradan üç yıl geçmedikçe ayrıldıkları eğitim kurumuna yönetici olarak atanma isteğinde bulunamazlar.


  (3) Yöneticiliğe atanma şartlarından herhangi birini kaybedenler yöneticilik görevinden alınırlar.”


  Yorum:


  Yöneticilik görevinden alınanlar 3 yıl geçmedikçe aynı okula atanamayacak


  Yöneticilik görevinden alınanlar aradan üç yıl geçmedikçe ayrıldıkları eğitim kurumuna yönetici olarak atanma isteğinde bulunamayacaklar.  --------------------------------------------------------------------------------

  32. MADDE; YÖNETİCİLİKLERİ BOŞ OLAN EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DUYURU

  Ekleme: Yönetmeliğinin “Yöneticilikleri boş olan eğitim kurumları için duyuru” başlıklı 32. maddesine ikinci fıkra eklenmiştir.


  Maddenin son hali: “Yöneticilikleri boş olan eğitim kurumları için duyuru


  MADDE 32 – (1) Eğitim kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurularda yöneticiliği boş olan tüm eğitim kurumları için bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan sıralama esas alınarak duyuru yapılır.


  (2) 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci ve 33 üncü maddeler kapsamında yapılacak atama ve yer değiştirmelere;


  a) Görevden uzaklaştırılanlar,


  b) Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler,


  c) Yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar,


  ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında aylıksız izinli olanlar,


  bu durumları sonlandırılmadan başvuruda bulunamazlar.”


  Yorum:


  Asker öğretmenler yöneticiliğe başvuramayacaklar.


  Eğitim Kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurulara asker öğretmenler başvuramayacaklar.


  Profesyonel sendikacılar yöneticiliğe başvuramayacaklar.


  Eğitim Kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurulara profesyonel sendikacılar başvuramayacaklar.


  Açığa alınanlar yöneticiliğe başvuramayacaklar.


  Eğitim Kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurulara görevden uzaklaştırılanlar başvuramayacaklar.


  Yurt dışındaki öğretmenler yöneticiliğe başvuramayacaklar.


  Eğitim Kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurulara Yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar başvuramayacaklar.


  Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler sınava girebilecek ama duyuru üzerine atanmak için başvuruda bulunamayacak.  --------------------------------------------------------------------------------

  33. MADDE; İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME

  Değişiklik: Yönetmeliğin “İller arası yer değiştirme” başlıklı 33. maddesi komple değiştirilmiştir.


  Eski hali: “İller arası yer değiştirme

  MADDE 33 – (1) Yöneticilerin iller arası yer değiştirmeleri, yapılacak duyuru üzerine Bakanlıkça gerçekleştirilir.


  (2) İller arası yer değiştirme başvurularının son gününden geriye doğru bulunduğu ilde ez az üç yıl yöneticilik görevi yapmış olanlar, halen bulundukları yönetim göreviyle aynı kademedeki yönetim görevine olmak üzere iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.


  (3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine iller arası yer değiştirme yoluyla atanmak üzere başvuracakların, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, bu yükümlülükten muaf tutulmuş ya da sağlık veya eş durumu özrüne dayalı olarak bu yükümlülüklerini erteletmiş olmaları şarttır.


  (4) İller arası yer değiştirmeler eylül ve ekim aylarında yapılabilir. İller arası yer değiştirmelere ilişkin iş ve işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz çerçevesinde Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formu’na göre puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır.”


  Maddenin son hali: “İller arası yer değiştirme

  MADDE 33 – (1) Yöneticilerin iller arası yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Bakanlıkça ülke genelinde başvuru tarihinden en az on gün önce yapılır. Duyuruda; illere göre yöneticilikleri boş bulunan eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.


  (2) Duyurusu yapılacak eğitim kurumlarının belirlenmesi ve Bakanlık tarafından açılacak elektronik başvuru sayfasına yansıtılmasından il millî eğitim müdürlükleri sorumludur.


  (3) İlgili yılın 31 Temmuz tarihi itibarıyla geriye doğru bulunduğu ilde toplam en az 3 yıl yöneticilik görevi yapmış olanlar, halen bulundukları yönetim göreviyle aynı kademedeki yönetim görevine olmak üzere, elektronik başvuru sayfasına yansıtılan eğitim kurumlarından, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre en fazla 25 eğitim kurumu tercih etmek suretiyle iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Adaylar sadece bir ilin eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi birden fazla ilin de eğitim kurumlarını tercih edebilirler. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.


  (4) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlamış olanlar ile bu yükümlülükten muaf tutulmuş olanlar bu madde kapsamında iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.


  (5) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan yöneticiler; 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre belirlenen, illerin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.


  (6) İller arası yer değiştirmelere ilişkin atamalar bu Yönetmelik eki EK–2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre puan üstünlüğü dikkate alınarak Bakanlıkça yapılır. Atama işlemleri tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 işgünü içinde Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde 5 gün süreyle duyurulur.”


  Yorum:


  İller arası yer değiştirmelerde 31 Temmuz tarihi esas alınacak.


  Yöneticilerin iller arası yer değiştirmelerine esas olan 3 yıllık sürenin hesaplanmasında geriye doğru 31 Temmuz tarihi esas alınacak.


  Eski yönetmelikte 10 eğitim kurumu tercih edilebiliyor iken bu yönetmelik değişikliği ile 25 eğitim kurumunu tercih edilebilecek, başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılacak, Yönetici atama duyurusunda başvuru süresi 5 işgününden az olamayacak. Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanacak.  --------------------------------------------------------------------------------

  GEÇİCİ 1. MADDE;

  Değişiklik: Yönetmeliğin geçici 1. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi değiştirilmiştir.


  Eski hali: “Ancak, farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.”


  Maddenin son hali: “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında asaleten yönetici olarak görev yapanlar bu görevlerine devam ederler. Ancak farklı eğitim kurumlarına ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilenler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.”


  Yorum: Yönetmelik değişikliğinden önce madde metninde yer alan “Ancak, farklı kurumlara” ibaresindeki hata “Ancak farklı eğitim kurumlarına” şeklinde düzeltilmiştir.  --------------------------------------------------------------------------------

  GEÇİCİ 3. MADDE;


  Ekleme: Yönetmeliğe geçici 3. madde eklenmiştir.


  Maddenin son hali: “GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 9/8/2011 tarihinde yöneticilik görevi yapanların, 22 nci madde kapsamında yapılacak yer değiştirmeler için öngörülen hizmet sürelerinin hesabında, 9/8/2011 tarihinden önce o eğitim kurumunda aralıksız olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınır”


  Yorum:


  Rotasyon başlangıç tarihi yöneticinin okula atandığı tarih olacak


  Yönetmeliğin “Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar” başlıklı 22. maddesi yani rotasyon kapsamındaki yer değiştirmeleri için öngörülen hizmet sürelerinin hesabında, 9/8/2011 tarihinden önce o eğitim kurumunda aralıksız olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınacaktır.


  Bundan önceki yönetmelikte rotasyon başlangıç tarihinin hangi tarih olduğu, yönetmelik yayınlandıktan sonra rotasyon süresinin hesaplanması gerektiği kamuoyunca tartışılmıştı.


  Yönetmeliğe eklenen bu geçici 3. madde ile rotasyonun başlangıç tarihi olarak yönetmeliğin yayın tarihi değil de yöneticinin atandığı tarih esas alınacak ve 30 Eylül tarihine kadar geçmişe dönük müdürler için 5 yıllık çalışma süresi, müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları içinde 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar rotasyona tabi tutulacak.
  81gamze81  Önce Okul Öncesi Ekibi sizlerin de desteğiyle 10 yıldır okul öncesi eğitime destek vermektedir.
  10. yaşımız kutlu olsun!!!


 • #4
  HALE GAMZE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Mart.2009
  Yer
  İzmir-İstanbul-İspanya-İtalya ( i lerden gidiyorum,hayırdır... :)
  Mesajlar
  31,583
  @HALE GAMZE


  Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–1 Yöneticilik İstek Formu ile EK–2 Yönetici Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe ekteki EK- 4 Yöneticilik Ek Puan Formu eklenmiştir.


  Yöneticilik İstek Formu EK–1 için;
  https://www.onceokuloncesi.com/dosya...1501788b3d.xls


  Yönetici Değerlendirme Formu EK–2 için tıklayınız.


  Kurum Tipleri Tespit Formu EK- 3 için;
  https://www.onceokuloncesi.com/dosya...ca7fab47ac.doc


  Yöneticilik Ek Puan Formu EK- 4 için;
  https://www.onceokuloncesi.com/dosya...50ebc49727.xls


  Ahmet Kandemir
  Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

  -memurlarnet-
  81gamze81  Önce Okul Öncesi Ekibi sizlerin de desteğiyle 10 yıldır okul öncesi eğitime destek vermektedir.
  10. yaşımız kutlu olsun!!!


 • #5
  Kübra AKÇİMEN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Haziran.2009
  Yer
  umut şehrii
  Mesajlar
  16,879
  @Kübra AKÇİMEN


  ÖNEMLİ BİLGİLER TEŞEKKÜRLERR CANIM

 • #6
  HALE GAMZE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Mart.2009
  Yer
  İzmir-İstanbul-İspanya-İtalya ( i lerden gidiyorum,hayırdır... :)
  Mesajlar
  31,583
  @HALE GAMZE


  rica ederim canım..
  81gamze81  Önce Okul Öncesi Ekibi sizlerin de desteğiyle 10 yıldır okul öncesi eğitime destek vermektedir.
  10. yaşımız kutlu olsun!!!


 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. 2013 ÖSYS de yapılan değişiklikler (YGS-LYS)
   By Cihan ÇAĞLAYAN in forum YGS
   Cevaplar: 1
   Son Mesaj: 02.Ocak.2013, 21:05
  2. MEB Yönetici atamada standartsızlık
   By HALE GAMZE in forum GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ
   Cevaplar: 0
   Son Mesaj: 07.Eylül.2011, 09:35
  3. MEB'den yönetici atamada yanlış karar
   By Zerrin KORKMAZ in forum GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ
   Cevaplar: 0
   Son Mesaj: 03.Mart.2011, 03:12
  4. Ve MEB yönetici atamada 25.madde devrede
   By Handan Hoca in forum İDARECİLER BÖLÜMÜ
   Cevaplar: 3
   Son Mesaj: 16.Ocak.2010, 07:12
  5. Yönetici Atamada Basit Hesaplar Mı Var?
   By Handan Hoca in forum İDARECİLER BÖLÜMÜ
   Cevaplar: 0
   Son Mesaj: 24.Aralık.2009, 18:11

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook platformu Giriş