Eş güdüm (Koordinasyon)


Eş güdüm (koordinasyon), belli bir amaca ulaşmak için; bilinçli motor hareketlerin
devamlılığı, ahenkli ve uyumlu çalışması olarak tanımlanabilir.
Psikomotor öğrenmenin pek çoğu birden fazla organların çalışmasını gerektirir. En
yalın bir davranışta bile göz, el, kol veya ayak, gövde ile ayağın veya iki elin bir düzen
içinde çalışması oldukça zordur. Öğrenilecek davranışları yapacak organları arasında yeterli
koordinasyonu kuramıyorsa çocuk, o davranışı öğrenemez. Bu nedenle
organlar arasındaki yeterli koordinasyonun gelişimi, bedensel olgunluğa
ve alıştırmalara bağlıdır. Organlar arasıdaki eş güdümün artması,
bedensel olgunluk arttıkça ve etkinlikle ilgili alıştırmalar çoğaldıkça
sağlanacaktır. Örneğin 5-6 yaşlarında yapılan ve basit bir etkinlik gibi
gözlenen sanatsal etkinliklerde gözün, parmakların, elin, bileğin ve
gövdenin eş güdüm içerisinde çalışması organlar arasındaki
koordinasyonun arttığını gösterir.

megep.meb