Kuvvet

Bütün psikomotor davranışların öğrenilmesi bir kuvvet
gerektirir. Koşma, atlama, tırmanma, yürüme hatta bir parmağın
kıpırdatılması bile kuvvet ister. Bütün vücudun genel bir
kuvvetinin olması gerektiği gibi; gövdenin kol ve bacakların
elin ve parmakların öğrenilecek psikomotor davranışları
yapabilecek kuvvete sahip olması gerekir. Kuvvet; bir direnci
yenebilme, karşı koyabilme becerisi olarak da tanımlanabilir.
Motor davranışlarda kas ve sinir sisteminin gelişmesi önemli bir
yer tutar. Kemiklerde ve iç organlardaki büyüme doğrultusunda
kaslar, merkezi sinir sisteminin direktifleri ile istenilen
davranışı yapar. Çocuklarda kas kuvvetinin yoğunlaşması yaşa,
cinsiyete, olgunlaşma düzeyine, daha önceki fiziksel etkinlik
aşamalarına ve bedensel ölçülere bağlıdır.

Güce karşı koyabilmek ya da direnci yenebilmek için vücudunu etkin kullanan çocuk;
yürüme, koşma, sıçrama, topa vurma, fırlatma gibi hareketleri kuvvetle ilişkili olarak
gerçekleştirir. Motor davranışın türüne göre de kuvvet, değişiklik gösterir. 4-5 yaşlarından
itibaren el arabası itebilir, halat çekme etkinliklerine katılabilir, kutu ve blok gibi eşyaları
kaldırabilir, bunları bir yerden bir yere taşıyabilir.

megep.meb