Esneklik

Vücudun gerektiği zaman öne, yana, geriye ve istenen yönlere eğilmesi; yani esnek
olması gereklidir. Gövdenin, bacakların yeterli esnekliğe sahip olmadığı zamanlarda
psikomotor davranışları öğrenmek mümkün değildir.
Özellikle ilk çocukluk döneminde kemikler
kıkırdaksı yapıda olduklarından vücut daha da
esnektir. Kemikler geliştikçe vücut esnekliği azalır.
Esneklik 5-8 yaşlarda sabit kalır. Özellikle 12-13
yaşlarda doruk noktaya ulaşır. Cinsiyet esneklikte
önemlidir. Kız çocuklar, erkek çocuklara oranla daha
esnektir.

Bisiklete binmek, tüm psikomotor yeteneklerin gözle görüldüğü bir etkinliktir.

Psikomotor yetenekler, bütünlük hâlinde bulunur. Çocuk, doğduğu zaman bu
psikomotor yetenekleri ancak kendi gelişimi oranında yapabilir. Bu nedenle ancak kendine
özgü bazı becerileri yapabilecektir.

megep.meb