okulumuza gelen resmi yazı;
https://www.onceokuloncesi.com/dosya...86e4f485c7.rar
-------------Türkiye genelindeki İl Milli Eğitimlerden Yönetici atamaları için duyuru metinleri gelmeye devam ederken ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de bu konuda çalışma yapması gerekirken yazdığı ve ilçelere gönderdiği bir yazı ile herkesi şaşkına çevirdi.

Atamaları asaleten yapmak için çalışma yapması gereken İl Milli Eğitim Müdürlüğü zamanını ve enerjisini halen Görevlendirme yapmakla harcamaktadır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yayımlanan 02/12/2009 tarih ve 122308 sayılı yazıya göre okullara müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı görevlendirmesi yapılacağı belirtilmektedir.

Tabii ki acil durumlarda görevlendirme yapılması, idari boşluk olmaması, eğitim öğretimin aksamaması adına gereklidir. Fakat bu dönemde yani okulların açık, işlerin yürüdüğü bir dönemde bunu yapmak pek mantıklı değildir.

"Bu okullar da çok acil ihtiyaç var ondan yapıyoruz" denilirse buna da katılamayacağım. Çünkü bir okulun müdür yardımcısı kadrosu tam ise (en az 3) müdür başyardımcısı alınır. Müdür yardımcısı tam olan bir okula müdür başyardımcısı görevlendirmenin aciliyetten kaynaklanması mümkün değildir.

Kaldı ki elimizde bulunan listede 3 müdür yardımcısı olduğu halde 4.olarak talep yazılan okullar ile norm kadrosu 2 olan küçük okullarda 1 kadrolu varken 2.si talep edilmektedir.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “durmak yok görevlendirmeye devam” kararı çok yerinde olmadığı gibi başına büyük işler açabilecek bir karardır.

İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğünün 01/11/2009’da yapılan müdürlük ve 31/10/2009’da yapılan müdür yardımcılığı sınavını kazanan adayların atamalarını yapmalı ve İstanbul’da görevlendirme yöntemine son verilerek asaleten atamalar gerçekleştirilmelidir.

24/04/2008 tarihli yönetmeliğe göre en hızlı hareket eden il konumundaki “İstanbul” un bu süreçte halen “geçici görevlendirmelerle devam etmesi ve duyurulara henüz çıkmaması acaba gelen gideni aratmaya başladı mı” sorusunu akıllara getirecektir.

O dönemde yapılan çalışmayı “Sendikaların da ana gündem maddelerinden birini oluşturan yönetici atama konusunda İstanbul’un bu başarılı çalışması takdir edilecek nitelikte olmakla beraber ismi arıcı müdüre çıkan Sayın Ata ÖZER’in Yönetici Atamadan Sorumlu arı gibi çalışkan Müdür Yardımcısı Sayın Kasım ARICI’nın bugünlerde göreve başlamasıyla yönetici atamanın ilk ayağı olan Müdür Yardımcılığı atamaları gerçekleştirilmiş olacaktır.” cümleleri ile getirmiştik.

Biz bu dönemde (sınav yapılmış, kazanan belli, boş kadrolar belli, yapılacak olan sadece duyuruya çıkıp atamaları yapmak iken) İstanbul’un atamaları yapmaması ya da geciktirmesi durumunda Arı döneminden kaplumbağa dönemine mi? sorusunu akılları karıştırmaya ve tepki çekmeye devam edecektir.

Çünkü o dönemde görev yapan İl Müdürü Sayın M.Ata ÖZER görevde olmadığı gibi dönemin Yönetici atama ile ilgili müdür yardımcısı Kasım ARICI’da görevde yoktur.

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi-memurlarnet-