2009 yılında, basına da yansıyan haberlerde, MEB'in okullara güvenlik görevlisi alınması talimatı verdiği bilgisi yer almıştır. Bu konuya ilişkin detaylar oluşmaya başladı. Aşağıda bir ilçe milli eğitim müdürlüğünün okullara yazdığı yazı yer almaktadır. Bu yazıdan anlaşılması gerekenler şu şekildedir:

1- Koruma ve güvenlik görevlileri memur statüsünde alınmamaktadır.

2- Koruma ve güvenlik görevlileri okul aile birliğinin kararı doğrultusunda alınacaktır. Hizmet alımı yoluyla yapılacaktır.

3- Okula koruma ve güvenlik görevlisi alınabilmesi için, İl Koordinasyon Kurulu kararları alınmış olması gerekmektedir.

4- Koruma ve güvenlik görevlileri, güvenlik eğitimi ve hizmeti veren firmalarının gireceği bir hizmet alımı sonucunda belirlenecektir.

T.C
YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

SAYI: B.08.4.MEM.4.01.02.(08) 241.1/ 12194 08/06/2009
KONU: Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrosu

……………MÜDÜRLÜĞÜNE
YÜREĞİR

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16.09.2008 tarih ve 80897 sayılı yazısı.
b)26 Haziran 2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 10.06.2004 tarihli 5188 sayılı Kanun.
c)Adana İl Emniyet Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve 3104/20274 sayılı yazısı.
d)27/04/2009 tarih ve 9567 sayılı yazımız.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün İlgi (a) yazısında Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda ve eğitim öğretim gören öğrencilerimizi oluşabilecek zararlardan korumak ve güvenliğini sağlamak için koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna ihtiyaç duyulduğu, okul/kurumların her birine 2(İki) adet güvenlik kadrosu verilebilmesi için İlgi (b) kanunun 4.maddesine göre İl Koordinasyon Kurulu kararları alınmıştır.

Müdürlüğümüzden okul/kurum müdürü tarafından imza karşılığı alınan İl Koordinasyon Kurulu kararı ve Özel Güvenlik İzin Belgesinin çerçevelenerek okul/kurum müdürünün odasında muhafaza edilmesi kontrol için gelen yetkililerin görebileceği şekilde uygun bir yere asılması.

Okul/kurumunuz Okul Aile Birliği tarafından hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak olan Özel Güvenlik görevlisi ile ilgili iş ve işlemlerin ilgi (d) yazımız ekinde gönderilen İl Emniyet Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve 3104/20274 sayılı yazısı doğrultusunda yapılarak herhangi bir aksaklığı meydan verilmemesi hususunda:

Gereğini önemle rica ederim.

Tufan TÜRKMENOĞLU
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

Eki: 1- Özel Güvenlik İzin Bel.(l Adet)
2- İl Koordinasyon Kurulu Kararı (3 Savfa)
3-Okul İsim Listesi (2 adet)
-memurlarnet-