Milli Eğitim Bakanlığı 2011 Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı/Müdürlük seçme sınavına girecekler için hem Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuat hem de Başbakanlık mevzuat arşivindeki sınav konularını içeren konular tek tek taranarak ilgili linkler derlenmiş ve tahmini soru sayıları belirlenmiştir.


Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı Konuları, Puan Değeri ve Tahmini Soru Sayıları


KONULAR Puan Değeri Soru Sayısı
Türkçe Dil Bilgisi %10 10
Resmî Yazışma Kuralları
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...urceXmlSearch=

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/25658_0.html
%5 5
Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik %10 10
T.C. Anayasası
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf

https://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=template&id=188<=0

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/2709_0.html
(Top %9)
a) Genel Esaslar %3 3
b) Temel Hak ve Ödevler %3 3
c) Cumhuriyetin Temel Organları %3 3
Genel Kültür %6 6
KANUNLAR %60
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...evzuatIliski=0

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/12056_657.html
3
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...evzuatIliski=0

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/25326_1.html
3
3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/73.html
3
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html
3
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html
3
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...urceXmlSearch=

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/7236_5442.html
3
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/25269_0.html
2
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...urceXmlSearch=

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/18571_3071.html
2
1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...urceXmlSearch=

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/20.html
3
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...urceXmlSearch=

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/38.html
3
BAKANLAR KURULU
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
https://personel.meb.gov.tr/daireler...skin_karar.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Eki Çizelge

https://personel.meb.gov.tr/daireler...in_cizelge.pdf

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/26378_0.html
3
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...urceXmlSearch=

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/20890_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...urceXmlSearch=

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...urceXmlSearch=

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/25699_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği
https://mevzuat.meb.gov.tr/html/25831_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...urceXmlSearch=

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/25664_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...urceXmlSearch=

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/26408_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...urceXmlSearch=

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/27305_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...urceXmlSearch=

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/68.html
2
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...urceXmlSearch=

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html
2
Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...urceXmlSearch=

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/17475_0.html
2
YÖNERGELER
Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
https://mevzuat.meb.gov.tr/html/2594_0.html
2Eğitim Kurumu Müdürlüğü Seçme Sınavı Konuları, Puan Değeri ve Tahmini Soru Sayıları


KONULAR Puan Değeri Soru Sayısı
Türkçe Dil Bilgisi %10 10
Resmî Yazışma Kuralları
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/25658_0.html
%4 4
Halkla İlişkiler Ve İletişim Becerileri %4 4
Okul Yönetimi %4 4
Yönetimde İnsan İlişkileri %4 4
Okul Geliştirme %4 4
Eğitim ve Öğretimde Etik %5 5
Türk İdare Sistemi Ve Protokol Kuralları %5 5
KANUNLAR %60
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...evzuatIliski=0

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/12056_657.html
3
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...evzuatIliski=0

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/25326_1.html
3
3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/73.html
3
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html
3
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html
3
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/7236_5442.html
2
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/25269_0.html
2
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/18571_3071.html
2
1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/20.html
3
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/38.html
3
BAKANLAR KURULU
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
https://personel.meb.gov.tr/daireler...skin_karar.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Eki Çizelge

https://personel.meb.gov.tr/daireler...in_cizelge.pdf

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/26378_0.html
3
YÖNETMELİKLER
Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/20890_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
https://mevzuat.meb.gov.tr/html/42.html
2
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/25699_0.html
2
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği
https://mevzuat.meb.gov.tr/html/25831_0.html
2
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/25664_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/26408_0.html
2
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/27305_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/68.html
2
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/25138_0.html
2
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html
2
Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...ourceXmlSearch

https://mevzuat.meb.gov.tr/html/17475_0.html
2
YÖNERGELER
Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
https://mevzuat.meb.gov.tr/html/2594_0.html
2
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin son hali için tıklayınız.

https://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...urceXmlSearch=-memurlarnet-