VYGOTSKY’NİN KURAMI


Vygotsky’e göre Bilişsel Gelişime etki eden faktörler:

-Kültürün ve Sosyal çevrenin önemi.
-Çocuk-Yetişkin ilişkileri.
-Çocukların birbirleriyle işbirliği.
-Dil öğrenme.
-Öğretmenlerin çocuk gelişimine etkisi.
-Nesne, materyal ve olaylarla sonut yaşantılar.

Bilişsel gelişimde hem gelişimsel hem de çevre etmenleri önemlidir. Tüm öğrenmelerin kaynağı “Sosyal Çevre”dir. Bireyin “Bilişsel Gelişim”i öğrendiği dil ve çevresiyle olan etkileşimine bağlı olarak gelişir. Birey kendi başına öğrenebileceğinden daha fazlasını, çevresi ile etkileşime girerek öğrenir. Bilişsel Gelişim, çevreden kaynaklanan bilgilerin “İçselleştirilmesi” sonucunda olur. Öğrenmeyi etkileyen Doğal Çevre’ye “Yakınsak Gelişim Alanı” denir.


.ALINTIDIR.