BRUNER’İN KURAMI


Eylemsel Dönem (0-3 yaş): Çocuk bu dönemde çevreyi eylemlerle anlar, çevredeki nesneleri onlara dokunarak, vurarak, ısırarak, hareket ettirerek tanır. Nesnelerle doğrudan etkileşime geçerek ve yaparak yaşayarak öğrenirler. Bilgi eylemlerle temsil edilir. Devini duyusal zeka’yı ilgilendirir.

İmgesel Dönem (3-11 yaş): Bilgi imgelerle, sözcükler ve kavramlar yolu ile elde edilir. Gelişmiş olan dilsel ve görsel algılar yolu ile farklı durum ve yaşantılar imgeler halinde formüle edilir ve zihne aktarılır. Görsel bellek gelişmiştir. Algı önemlidir. Bir nesne görmeden çizilebilir. Mantıksal zekayı ilgilendirir.

Sembolik Dönem (11 + yaşlar): Çocuk yaptıklarını ve anladıklarını sembollerle açıklar. Yaşamın tamamıyla mecazlar, formüller ve simgeler yolu ile kavranmasını kapsar. Dil, Mantık, Matematik, Müzik alanlarının sembollerini kullanır.

.ALINTIDIR.