GAGNE’NİN KURAMI


Organizma en baştan öğrenmeye hazırdır. Öğrenme “Doğumla” bireye verilen doğal bir yetenektir. Zihinde öğrenme sürecinin oluşumundan sorumlu özel alanlar bulunur. Bu alanlarda bilgi işlenerek zihne kaydedilir. Organizma deneyimler geçirerek ve problem çözerek öğrenme sürecinde aktiftir. Zihnin doğal öğrenme işlemleri harekete geçirilerek bilişsel gelişim sağlanır..ALINTDIR.