ÖRÜNTÜ OLUŞTURUYORUZ…

Etkinlik Türü: Matematik ve Müzik (Küçük Grup ve Bireysel Etkinlik)
Yaş Grubu : 60-72 Ay

Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...dc8894a05c.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.
(Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.)

Motor Gelişim:
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
(Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.)

Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Kazanım 15. Kendine güvenir.
(Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.)


ÖĞRENME SÜRECİ
• Çocuklarla sesli bir örüntü çalışması yapılır (pat-küt-pat-küt…diye devam eden). Öğretmen çocuklara pat-küt seslerini sırası ile çıkaracaklarını söyler ve pat diyerek süreci başlatır.
• Ardından çocuklar bedenleriyle sesler çıkararak örüntü oluşturmaları için yönlendirilir (Örn: ellerini birbirine vur-ellerini şıklat, ellerini birbirine vur…şeklinde devam eden.)
• Çocuklara mandallar ve pipetler verilerek nesneler yardımıyla örüntü oluşturmaları istenir (mandal-pipet-mandal-pipet…örüntüsünün devam ettirilmesi için yönlendirilir). Daha sonra çocuklardan bu örüntünün altına bardak ve kalemlerden oluşan örüntü oluşturmaları istenir.
• Hangi nesneden sonra hangi nesne gelmiş, hangi sırayla nesneler konulmuş, bu örüntü nasıl devam etmeli gibi sorular sorularak örüntü sistemini daha iyi anlamaları sağlanır.
• Sınıf beş gruba ayrılarak masalara materyaller konur ve her grup bir masaya geçerek masalarda örüntü oluşturmaları istenir.
• Çocuklar örüntüleri oluşturduktan sonra müzik açılarak hep birlikte örüntü turuna çıkılır.
• Müzik durdurulduğunda hangi masanın önündelerse o masadaki örüntüye devam edilir. Masalardaki materyaller bitene kadar etkinlik sürdürülür.
• Çocuklar sırayla masaların başına gelirler ve her gruptaki çocuklar kendi örüntülerinin kurallarını arkadaşlarıyla paylaşır. Örüntü kuralına uymayan bir çalışma görüldüğünde öğretmen çalışmanın düzeltilmesine rehberlik eder.Materyaller:
Mandal, pipet, bardak, kalem, legolar, tahta bloklar, boncuklar.

Sözcükler ve Kavramlar :

Örüntü


DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilir;
• Etkinliğimizde hangi malzemeler vardı? Biz bu malzemelerle neler yaptık?
• Örüntü oluşturmak hoşunuza gitti mi? Örüntü oluştururken zorlandınız mı?
• En değişik örüntü hangisi oldu? Neden?
• Bahçeye çıkalım ve doğada kendiliğinden oluşmuş bir örüntü varsa bulalım  .

Bunun yanı sıra çocuklarda örüntü kavramını geliştirmek için çalışma sayfaları hazırlanabilir.


ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER
• Çocuklara renkli kartlar verilerek ikili, üçlü örüntü oluşturmaları istenebilir.(kırmızı-kırmızı-sarı-kırmızı-kırmızı-sarı…gibi).
• Oyuncaklarla sınıfta örüntü oluşturulabilir (bebek-lego-bebek-lego…gibi).
• Okulda merdivenlerin basamağında çiçek var-çiçek yok-çiçek var-çiçek yok…şeklinde örüntü oluşturulabilir.
• Benzer etkinlik; normal gelişim gösteren çocuklara farkındalık kazandırmak için üzerine kabartma (Braille) yazı ile hazırlanmış altı nokta kombinasyonları olan kartlar ya da farklı dokudaki malzemeler kullanılarak yapılabilir.


AİLE KATILIMI
• Ailelere evde de farklı materyalleri, örneğin mutfak araçlarını kullanarak çocuklarla birlikte örüntü oluşturmaları önerilir (kaşık-çatal-kaşık-çatal….).
• Ailelerin çocuklarıyla oluşturdukları örüntünün fotoğraflarını çekerek sınıfa göndermeleri ve çocuklardan oluşturdukları örüntüyü anlatmaları istenebilir. Fotoğraf makinesi olmayan ailelerde çocuklar yaptıkları örüntünün resmini çizerek getirebilirler.
• Çocukların getirmiş oldukları fotoğraflarla/resimlerle “Örüntünün Görüntüsü” adlı bir pano hazırlanabilir. Bu pano önünde zaman zaman yapılacak hatırlama çalışmaları etkinliğin kazanımlarının pekiştirilmesine olanak sağlayacaktır.


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

• Örüntü oluşturulmasında basitten zora doğru bir sıra izlenmelidir.
• Çocukların örüntüyü kavrayabilmesi için olabildiğince fazla örnek verilmelidir.
• Süreçte çocuklara rehberlik edilmelidir.

UYARLAMA
Sınıfta Görme Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;
• Etkinliklerde az gören çocuk için renkli kartlar kullanılması uygun olur. Hiç görmeyen çocuğun ayırt edebilmesi için kartların üzerine kabartma (Braille) yazı ile hazırlanmış altı nokta kombinasyonları yerleştirilebilir ya da farklı dokudaki malzemelerle örüntü hazırlanabilir.