Etkinlik Planı Formatı

TOPRAĞIN İÇİNDE NELER VARMIŞ


Etkinliği Word dosyası şeklinde indirmek için tıklayın: https://www.onceokuloncesi.com/dosya...070d8da99f.doc


Etkinlik Türü: Sanat, Fen ve Matematik
(Bütünleştirilmiş Küçük Grup ve Bireysel Etkinlik)
Yaş Grubu : 48-72 Ay

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim:
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, miktarını ayırt eder, karşılaştırır.)
Kazanım 11. Nesneleri ölçer.
(Göstergeleri: Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler.)

Motor Gelişim:
Kazanım 4. Küçük kas becerileri gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Malzemelere elleriyle şekil verir.)

Dil Gelişimi:
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Sohbete katılır.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.)

ÖĞRENME SÜRECİ
· Çocuklarla beraber doğal bir alana gidilir/bahçeye çıkılır.
· Çocuklara bahçeyi gezmeleri ve inceleme yapmaları için fırsat verilir.
· Not defteri ya da resim kâğıdı verilerek toprağın içinde/altında neler olabileceğini hayal etmeleri ve resimlemeleri istenir.
· Üçer ya da dörder kişilik gruplara ayrılarak kazı malzemelerinin neler olabileceği konusunda fikirleri alınır ve malzemelerin temini için çocuklar yönlendirilir. Çocukların getirdiği malzemelere öğretmen önceden hazırladığı kazı malzemelerini de ekler ve kazı işlemine başlanır.
· Belli bir derinliğe kadar kazmaları için fırsat tanınır. Grupların açtıkları çukurların derinliği standart olmayan birimler (bahçede bulunan sopa/çubuk, taşlar, ipler, karış vb) yardımıyla ölçülür.
· Çıkan topraklar kaba konularak hangi grubun daha çok toprak çıkardığı karşılaştırılır.
· Bitki kökleri, solucan, böcek, yaprak, toprağın rengi vb. çocuklar tarafından büyüteç yardımıyla incelenir.
· Not defteri ya da resim kâğıtlarına toprakta gördüklerini, incelediklerini resmederler.
· Etkinliğin başında toprağın içinde/altında neler olabileceğini düşünerek yaptıkları resimlerdeki canlı cansız varlıklarla buldukları varlıklar karşılaştırılır.
· Toprak sulandırılarak çamur haline dönüştürülüp istedikleri gibi şekillendirmeleri sağlanır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

  • Toprağı kazmak için kullanılacak kazı aletlerinin rahatça kazabilecek nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.


· Ailelere çocuklarıyla bahçeye çıkıp toprak üstü ve altında bulunan canlı/cansız varlıkları gözlemleyip sohbet etmeleri önerilebilir.
· Toprağın canlı ve cansız varlıklar için barınak görevi gördüğünü vurgulayan resimli bir bülten hazırlanıp ailelerin çocuklarıyla incelemeleri için panoya asılabilir veya evlere gönderilebilir.
ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER

· Toprağı bir yerde bekletip
kurumasını sağlayarak çocukların yaş ve kuru halleri arasındaki farkı gözlemlemesi sağlanabilir.
· Bahçeden toplanan çeşitli
materyallerle kolaj çalışması yapılabilir.
· Saksılara toprak doldurarak bitki
Yetiştirilebilir.
· Toprağı konu alan bir öykü kitabı okunarak öyküde geçen yeni kavramlarla ilgili bir çalışma yapılabilir.DEĞERLENDİRME

Etkinlikten sonra çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:


  • Neler yaptık? Bahçede neler gördük?
  • Oluşan çukurları neler kullanarak ölçtünüz?

Toprağı kazdıktan sonra neler buldunuz?


  • Etkinlikten keyif aldınız mı?

Toprağı kazarken zorlandınız mı?
Çamurla oynamak hoşunuza gitti mi?

  • Daha önce hiç kazma, kürek gördünüz mü? Nerede gördünüz? Hiç kullandınız mı?


UYARLAMA
Sınıfta Üstün Yetenekli Bir Çocuk Varsa;

  • Üstün yetenekli çocuktan:

- Önce çukurun derinliğine ilişkin tahminde bulunup, ip, sopa vb. ile göstermesi istenir.
- Sonra ölçüm yapması ve ölçüm sonucu ile kendi tahminini karşılaştırması istenir.

  • Büyüteçle bakma aşamasında aşağıdaki sorular sorulur;

- Büyüteçle nelere bakarız?
- İnsanlar neden büyütece ihtiyaç duymuşlar?
- Büyüteçle bakmadan önce nasıl görüyordun, büyüteçle bakınca nasıl gördün? vb.

  • Resimleme aşamasında varlıkları büyüteçle görünen şekliyle çizmeleri istenebilir.
  • Çamur yapma aşamasında toprağa su dökülünce çıkan baloncukları sorgulaması sağlanır.

- Böcekler evden kaçtı gördün mü?
- Toprağa su dökünce böcekler neden üste çıktı?
- Evleri neden toprağın altında? soruları sorulur.
· “Böcek olsaydım nasıl yaşardım” doğaçlaması yapılır.
Örn ifadeler: “Ben bir solucanım …
Ben bir köstebeğim …
Ben bir karıncayım …” gibi ifadeler ucu açık olarak çocuğa söylenerek çocuğun cümleleri tamamlaması istenebilir.
· Değerlendirme aşamasında “Toprağı kazarken zorlandınız mı? Neden?” sorusundan sonra “Zorlandıysanız bir sonraki kazıda zorlanmamak için nasıl bir yol izlersin?” sorusu sorulur.
“Oluşan çukurları ölçerken neler kullandınız?” sorusundan sonra “Başka nelerle ölçebilirdik?” sorusu yöneltilir.
Ayrıca bu basamakta “Vücudum Ölçme Aracı” çalışması da yaptırılabilir. “Vücudunun hangi kısımlarını
ölçmek için kullanırsın? Haydi ölç.” diyerek üstün yetenekli çocuğun yaratıcı düşüncesi harekete

geçirilir.