KURDELELERLE DANS

Etkinlik Türü: Matematik, Müzik ve Oyun (Bütünleştirilmiş Bireysel Etkinlik)
Yaş Grubu : 60-72 Ay

Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...f3ba15bfe1.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişim:
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.)
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.)
Kazanım 5. Müzik ve ritm eşliğinde hareket eder.
(Gostergeleri: Muzik ve ritm eşliğinde dans eder.)
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. (Göstergeleri: Tek ayak üzerinde sıçrar.)

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 11. Nesneleri ölçer.
(Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.)

ÖĞRENME SÜRECİ
• Öğretmen bileğine kurdele bağlar.
• Çocuklar öğretmenin kolundaki kurdeleyi fark ettiğinde bu etkinliğe başlanır.
• Çocuklara da farklı renklerde ve uzunluklarda kurdeleler verilir. Çocuklar istedikleri kollarına ya da bacaklarına kurdeleyi bağlar. Kurdelelerini bağlayamayan çocukların yardım isteyip istemedikleri sorulur.
• Müzik açılır. Hep birlikte müziğin ritmine uygun dans edilir.
• Öğretmen, “Müzik durduğunda, sağ koluna ve sağ bacağına kurdele bağlayanlar heykel olsun.”, “Sol koluna ve sol bacağına kurdele bağlayanlar ise tek ayak üstünde sıçrasınlar” der. Müzik durduğunda çocuklar bu yönergeye uygun davranırlar. Çocukların ilgileri doğrultusunda oyuna devam edilir.
• Oyun bittiğinde çocuklar istedikleri renklerde olan uzun kurdeleleri alarak müzik eşliğinde kurdelelerini hareket ettirirler.
• Çocuklara aynı uzunlukta olan kurdeleler verilir. Çocuklar sınıfta olan eşyaların birbirlerine olan uzaklıklarını kendi kurdelelerine bakıp önce tahmin ederler. Tahminlerden sonra kurdeleleri kullanarak ölçerler. Tahminler ve ölçümler karşılaştırılır ve bununla ilgili sohbet edilir.

Materyaller:
Farklı renk ve uzunlukta kurdeleler

Sözcükler ve Kavramlar :
Sağ-sol, ölçme

AİLE KATILIMI
• Ailelerden çocukları ile birlikte evdeki eşyaların birbirlerine olan uzaklığını karış, adım gibi standart olmayan birimlerle ölçmeleri istenir.

DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:
• Kurdelelerle önce neler yaptık, sonra neler yaptık?
• Tahmin ettiğiniz sonuç ile ölçme sonucunuz birbirine yakın mıydı?
Başka nelerle ölçme yapabiliriz?
• Ölçme sonucunu tahmin ederken zorlandınız mı?
• Daha önce herhangi bir şeyi ölçtünüz mü? Neleri ölçtünüz?


ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER

• Bu etkinlik kurdele dışında farklı materyaller kullanılarak da uygulanabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
• Sağ ve sol kavramlarıyla ilgili yönergeleri yapamayan çocuklar iyi gözlenmeli, not alınmalı ve onlar için daha sonra küçük grup etkinliği düzenlenmelidir.
• Öğretmenin kendi sağı karşısında duran çocuğun solu olduğu için çocuk ile öğretmenin aynı yöne bakarak durmasına özen gösterilmedir.

UYARLAMA
Sınıfta Görme Yetersizliği Olan Bir çocuk Varsa;
• Öğretmen diğer çocuklara kolumda ne var diye sorarken görme yetersizliği olan çocuğun öğretmenin koluna dokunması sağlanır.
• Ölçme sırasında öğretmen görme yetersizliği olan çocuğa fiziksel yardım sağlamalı ve ona model olmalıdır.