KOKLA BUL

Etkinlik Türü : Fen ve Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup ve Bireysel Etkinlik)
Yaş Grubu : 48-60 Ay

Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...74ae986cc1.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, kokusunu söyler.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları kokusuna göre ayırt eder, eşleştirir.)
Kazanım 20.Nesne grafiği hazırlar.
(Göstergeleri: Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.)

Sosyal ve Duygusal Alan:
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.)

ÖĞRENME SÜRECİ

• Kahve, lavanta, nane ve sabun parçaları ile doldurulmuş dört ayrı kese oluşturulur.
• Güne başlama zamanında çocuklar keselere dokunarak, keseleri koklayarak elden ele dolaştırır ve keselerin içinde ne olduğunu tahmin etmeye çalışırlar.
• Keselerin içinde olan malzemelerin aynıları küçük kaplar içinde çocuklara sunulur. Çocuklar kesede olan kokular ile kapta olan kokuları eşleştirirler.
• Keseler açılır ve çocuklar eşleştirmelerinin doğru olup olmadığına kontrol ederler.
• Çocuklar kokusunu sevdikleri bir nesneyi küçük kâğıtlara çizerler.
• Çizilen resimler incelenerek aynı olan nesne resimleri gruplandırılır.
• Bu resimler kullanılarak büyük bir karton üzerinde nesne grafiği oluşturulur.
• Çocukların grafiği inceleyerek sınıfın koku tercihleri hakkında tartışmaları sağlanır


Materyaller:
Koku keseleri, küçük kaplar, kokulu malzemeler, kâğıt ve kalemler, karton

Sözcükler ve Kavramlar:
Kahve, lavanta, nane, sabun, kese, grafik

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR


• Bazı çocukların kokulara alerjisi olabileceğinden çocukların dosyalarındaki kişisel bilgileri incelenmelidir.
• Çocukların koklarken nesneleri burunlarına çok yaklaştırmamalarına dikkat edilmelidir.
• Çocukların sadece kokuya odaklanmalarını
sağlamak için keselerin fiziksel özellikleri açısından aynı olmasına dikkat edilmelidir.
• Nesnelerin resimlerinin çizileceği kâğıtların küçük ve aynı boyutlarda (yaklaşık:10 x10cm.) olmasına dikkat edilmelidir.

DEĞERLENDİRME

Etkinlikten sonra çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:

• Biz bu etkinlikte neler yaptık? Keselerin içinde hangi kokuları bulduk?
Etkinliğimiz nasıl bitti?
• En çok hangi kokuyu sevdiniz?
Sizce hangi nesnelerin kokusu güzeldir?
Hangi nesnelerin kokuları kötüdür?
• Her nesnenin kokusu var mıdır?
• Her şeyi koklamalı mıyız? Neden?

AİLE KATILIMI
• Ailelere çocuklarıyla yemeğin kokusundan bugün evde hangi yemeğin pişirildiğini tahmin etme oyunu oynamaları önerilebilir.

ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER

• Çocuklardan kokulu nesneler istenerek sınıfta “Mis Kokan Nesneler Köşesi” oluşturulabilir.

UYARLAMA
Sınıfta Zihinsel Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;
• Eğer çocuk kokuları tanımıyorsa, diğer çocuklarla bu etkinlik çalışılırken zihinsel yetersizliği olan çocuk ile önce kokuları tanıma çalışılır. Kavram öğretimi basamaklarına uygun olarak önce iki çeşit koku çocuğa öğretilir; örneğin, kahve ve sabun kokusu birbirlerinden kolayca ayırt edilebileceği için çalışılabilir.
• Öğretim yapıldıktan sonra çocuğun bu kokuları eşlemesi istenir. Sözel ipucu ve fiziksel yardımlarla çocuğun doğru cevabı vermesi sağlanır.
• Eşleme çalışmasından sonra, çalışılan kokulara ait nesnelerin resimleri çizilmiş olarak çocuğa verilir ve resimleri boyama çalışması yapılır.
• Değerlendirmede ise çocuğa çalışılan koku ile ilgili sorular sorulabilir.