DENEYELİM, BULALIM, KAPAKLARI TAKALIM

Etkinlik Türü: Matematik (Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 36-60 Ay


Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...a1b634feef.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, kokusunu, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre ayırt eder, eşleştirir.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
(Göstergeleri: Nesne/ varlıkların büyüklüğünü, uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır.)
Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları uzunluklarına, büyüklüklerine göre sıralar.)

Motor Gelişim:
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri açar/kapar.)

ÖĞRENME SÜRECİ

• Masaya içi farklı nesnelerle dolu (nohut, boncuk, ataç, lastik vb.) kavanoz ve şişeler ile kapaklar konur.
• Tüm kavanozlar ve şişeler masaya yan olarak yerleştirilir. İyi kapanmamış kavanoz ve şişelerin içindeki nesneler masaya dökülmüştür. Çocuklarla nesnelerin isimleri, renkleri, şekilleri, büyüklükleri, uzunlukları, kokuları, miktarları ve kullanım amaçları hakkında konuşulur.
• Çocuklar kavanoz ve şişeleri uygun kapaklar ile kapatırlar. Kapatmadan önce masaya dökülen nesneleri kavanoz ve şişelere doldururlar.
• Kapakları kapatırken aşağıdaki tekerleme hep birlikte söylenir;
“Kapakları alalım kavanoza takalım,
Eğer ona uymazsa şişelere bakalım.
Dene dene bul işte,
Hangi kapak nereye,
Çevir çevir öyle tak,
Bulamazsan yine bak”
(Öğretmen E.Burcu Koçak /Hatay)
• Çocuklar tüm kavanoz ve şişeleri uygun kapaklarla kapatıncaya kadar tekerleme söylemeye devam edilir.
• Tüm kapaklar kapatıldıktan sonra çocuklar şişe ve kavanozları uzunluklarına, daha sonra da büyüklüklerine göre sıralarlar.
• Sıralamaların doğru yapılıp yapılmadığı çocuklarla beraber değerlendirilir.

Materyaller:
Farklı uzunluk ve genişlikte kavanozlar, şişeler ve bunlara ait olan kapaklar, nohut, mercimek, boncuk, ataç, lastik.

Sözcükler ve Kavramlar :
Büyük-küçük, açık-kapalı, uzun-kısa, az-çok

DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:

• Etkinliğimizde hangi malzemeleri kullandık?
• Söylediğimiz tekerleme hoşunuza gitti mi?
• En çok nesne alan kavanoz/şişe hangisiydi? Neden?
En az nesne alan kavanoz/şişe hangisiydi? Neden?
• Evde anne-babalarınız kavanoz ve şişelerin içine bir şeyler koyup saklıyorlar mı? Neler koyuyorlar?


AİLE KATILIMI

• Ailelerden çocuklarıyla evde tencere ya da saklama kaplarıyla buna benzer bir etkinlik yapmaları istenir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

• Kavanoz ve şişelerin sınıftaki çocuklara yetecek sayıda olmasına dikkat edilmelidir.
• Kavanoz ve şişelerin birbirinden farklı özelliklerde olmasına dikkat edilmelidir.
• Kavanoz ve şişelerin kapak sayısından fazla olmasına dikkat edilmelidir.

ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER

• Etkinlik uygun kavanoz ve şişeler seçilerek dar ve geniş kavramını ele almak için de uyarlanabilir.
• Şişelerin/kavanozların cam ve akrilik boya, artık materyaller gibi malzemeler kullanılarak süslenebileceği bir sanat etkinliği yapılabilir.


UYARLAMA

Sınıfta Zihinsel Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;

• Kavanozlar ve şişelerle ilgili çocuklarla sohbet edilirken basit ve kısa cevaplı sorular sorulmalıdır.
• Kapak eşlemeleri çalışılırken az sayıda materyalle çalışılmalıdır.
• Kapak eşlemelerinde, sözel yönerge ve fiziksel yardım sağlanarak çocuğun kendinden bekleneni gerçekleştirmesine yardımcı olunmalıdır.