RENK GRAFİĞİ YAPIYORUZ

Etkinlik Türü: Matematik (Bireysel ve Küçük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 60-72 Ay

Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...05feb494c7.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ


Bilişsel Gelişim:
Kazanım 2.Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.)
Kazanım 20. Nesne grafiği hazırlar.
(Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.)

Dil Gelişimi:
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Sohbete katılır.)

Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Kazanım 15. Kendine güvenir.
(Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.)

ÖĞRENME SÜRECİ
• Bir gün öncesinden çocuk sayısı kadar renkli mandal bir sepete konur.
• Çocuklardan sepetten istedikleri renkte bir mandal seçmeleri istenir.
• Çocuklardan evlerinden seçtikleri mandalın renginde çeşitli nesneler bulmaları, bir kutuya koyarak aileleriyle “renk kutusu” oluşturmaları ve sınıfa getirmeleri istenir.
• Sınıfa getirilen renk kutuları oyun alanına alınır.
• Her çocuk kendi kutusunda olan nesnelerin rengini, rengin adını kullanmadan başka sözcüklerle anlatır (güneşin rengi, kanımızın rengi, denizin rengi, otların rengi gibi) Diğer çocuklar rengi tahmin etmeye çalışırlar.
• Renk tahminlerinin ardından rengi tanımlayan çocuk tahminleri değerlendirir.
• Çocuklar evlerinden getirdikleri nesneleri sıralarlar. Sıraladıkları nesneleri sayarlar.
• Aynı renkte nesneyi getiren çocuklar bir grup oluşturur. Gruplardaki çocuklar kendi nesnelerini yerde sıralarlar. Böylece her grup kendi renk grafiğini yapmış olur.
• Daha sonra farklı renklere ait nesneler yan yana getirilerek büyük bir grafik oluşturulur.
• Nesneleri temsilen nesne sayısı kadar etiket kartonlara yapıştırılır. Etiket renklerinin nesne gruplarının renkleri ile aynı olmasına dikkat edilir.
• “Hangi renk grafiğinde daha çok nesne var? Hangisinde daha az?” gibi sorularla etkinlik sürdürülür.

Materyaller:
Sarı, kırmızı, mavi…. renkte mandallar ve aynı renkte etiketler, karton


Sözcükler ve Kavramlar:
Grafik, az-çok, renk

DEĞERLENDİRME
Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir;

• Renk kutularınızı kimlerle oluşturdunuz? Getirdiğiniz nesnelerle burada neler yaptınız?
• Grafik oluşturmak hoşunuza gitti mi? Grafik oluştururken zorlandınız mı?
• Grafik oluşturduğumuz nesnelerin benzer ve farklı yönleri nelerdi?
Grafiği oluştururken nelere dikkat ettik?
• Başka nelerle ilgili grafikler yapabiliriz?

ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER


• Sınıftaki farklı materyallerle de grafik oluşturulabilir (legolar, oyuncak bebekler gibi).
• Etkinlik farklı sonlandırılarak çocukların materyallerle oluşturdukları grafikleri kâğıt üzerine çizmeleri istenebilir.
• Çocukların fotoğrafları kullanılarak sınıftaki çocukların cinsiyetleri ile ilgili bir grafik oluşturulabilir.
• Çocukların getirdikleri nesneler dokularına veya yapıldıkları malzemeye göre gruplandırılarak grafik oluşturulabilir.
• Aynı renkte olan nesneler renk tonlarına göre sıralanabilir

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

• Aileler bir gün önceden etkinlik ile ilgili olarak bilgilendirilir ve çocuklarının seçtiği mandal rengi ile aynı renkte olan nesneleri evden bulmalarına rehberlik etmeleri rica edilir.

AİLE KATILIMI

• Ailelere evde baklagillerle, renkli bardaklarla veya mutfak gereçleriyle grafik oluşturmaları önerilir.


UYARLAMA
Sınıfa İşitme Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;

• Bir gün önceden ailelere yazılmış nota, çocukların seçtiği mandal renklerini temsil eden (Evde bulacakları nesne resimleri değil) farklı resimlerin boyanmadan çizilmesi (örneğin, sarı rengi seçen çocuk için renklendirmeden limon, güneş, ayva resimlerinin çizilmesi) istenir.
• Sınıfa getirilen renk kutularıyla birlikte, çocukların “U” düzeninde oturmaları istenir. Öğretmen çizilmiş olan nesne resimlerini çocukların görebileceği şekilde ortaya koyar.
• Her çocuk kendi kutusunda olan nesnelerin rengini tahmin ettirirken, yerdeki resimlerden yararlanarak, rengin adını kullanmadan, anlatır. Örneğin, “Güneşin rengi” derken güneş resmini gösterir.
• Oyunun heyecanına kapılan çocukların önce davranıp cevaplamasının, işitme yetersizliği olan çocuğun katılımına engel olmaması için, parmak kaldırarak tahminler yaptırılması, işitme yetersizliği olan çocuğa süre verilmesi için önemlidir. Öğretmen işitme yetersizliği olan çocuğa ritmik tekrar yaptırır (Örneğin, çocuk kırmızı rengi söyleyemeyebilir ama elmanın o renk olduğunu söylemek için kırmızı mandalı gösterir. Öğretmen doğru sözcüğü ifade eder, işitme yetersizliği olan çocuk da tekrar eder).
• İşitme yetersizliği olan çocuğa soru sorma sırası geldiğinde, yine yerdeki boyanmamış nesne resimlerinden yararlanması sağlanır. Öğretmen söylemek istediği sözcük ya da cümlenin doğru şeklini işitme yetersizliği olan çocuğa tekrar ettirir.
• Diğer aşamalar işitme yetersizliği olan çocuk için uygundur.
• Grafik gösterilerek, “Ne yaptık?” sorusuyla, “Grafik yaptık.” cümlesi işitme yetersizliği olan çocuğa tekrar
söylenir ve tekrar ettirilir.
• Değerlendirme soruları işitme yetersizliği olan çocuk için uygundur.