BİL BAKALIM HANGİ TOP
Etkinlik Türü: Hareket ve Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 60 – 72 Ay


Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...3524479655.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Motor Gelişim:
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar. Atılan topu elleri ile tutar. Koşarak duran topa ayakla vurur. Raket/sopa ile sabit topa vurur. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.)
Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
(Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.)
Bilişsel Gelişim:
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.)
Kazanım 2.Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. İpuçlarını birleştirerek tahminini açıklar. Tahmini ile durumu karşılaştırır.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın rengini, büyüklüğünü, dokusunu, yapıldığı malzemeyi ve kullanım amaçlarını söyler.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir.)
Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları büyüklüklerine, ağırlıklarına göre sıralar.)
Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.
(Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)

ÖĞRENME SÜRECİ
• Tüm ailelerden gelen toplarla öğretmenin eklediği farklı özelliklerdeki spor branşlarına ait (masa tenisi, basketbol, voleybol, futbol, tenis, badminton vb.), sesli, zilli, ışıklı, sünger, plastik, havası inmiş, patlamış toplar çuvalın içinde sınıfa getirilir.
• Çocuklardan çuvalın içinde ne olduğunu önce gözleyerek, sonra çuvala dokunarak tahminde bulunmaları istenir.
• Tahminler üzerine konuşulduktan sonra çocukların ortak kararı ile belirlenen yöntemle çuvalın içindekiler açığa çıkarılır.
• Çocukların çuvalın içinden çıkan topları incelemeleri ve meraklarını gidermeleri için zaman verilir.
• Öğretmen önceden hazırladığı spor branşlarına ait futbol kalesi, basketbol potası, voleybol filesi, tenis raketi, pin-pong masası gibi fotoğrafların olduğu kartları çocukların göreceği şekilde sınıfa yerleştirir. Çocuklardan fotoğraftaki nesne ile ilişkili olan topu eşleştirmesi istenir.
• Çocuklara topları önce eşleştirdikleri sporlardaki gibi, ardından ise farklı sporlarda kullanmayı deneyecekleri söylenir. Örneğin; masa tenisi topu ile futbol, basketbol topu ile tenis, voleybol topu ile masa tenisi oynama denemeleri yapılır. Amaç dışı kullanımlarda yaşanan güçlükler deneme sonrası tartışılır.
• Ardından topların büyüklük, ağırlık, doku özelliklerinin, hangi amaçlarla kullanılabileceğini nasıl etkilediği hakkında konuşulur.
• Çocuklardan inceleyerek ve oynayarak deneyim kazandıkları topları küçükten büyüğe, yumuşaktan serte, hafiften ağıra doğru sıralamaları istenir.

Materyaller:
Çuval, basketbol, voleybol, tenis, masa (ping-pong) tenisi, badminton topları, sesli, ışıklı, sünger, plastik vb. toplar. Spor branşlarını temsil eden kartlar, Tenis ve masa (ping-pong)tenisi raketleri

Sözcükler ve Kavramlar:
Kural, Spor, Kale, Pota, File, Raket, Büyük-Orta-Küçük, Sert-Yumuşak, Ağır-Hafif

DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:
• Bu etkinlikte hangi topları kullandık?
• Çuvalın içinde ne olduğunu tahmin etmek hoşuna gitti mi?
• En hafif/ağır/yumuşak/sert top hangisiydi?
• Bugün konuşmadığımız, topla oynanan başka hangi sporlar var?

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
• Çuvaldaki topların çocuk sayısından fazla ve olabildiğince farklı özellikte olmasına dikkat edilmelidir.
• Çocukların çuvalın içindekileri ortaya çıkarırken ortak karar verme aşamasında her çocuğun önerisini dinlemeye özen gösterilmelidir.
• Çocukların topları incelemeleri ve meraklarını gidermelerine yeterli zaman tanınmasına dikkat edilmelidir.


AİLE KATILIMI

• Ailelerden birkaç gün öncesinden evlerinde bulunan, farklı özelliklere sahip (boyut, doku, renk, işlev, ses) topları etkinlikte kullanmak amacıyla çocuklarına göstermeksizin okula getirmeleri rica edilir.
• Ailelerden şehir, yöre imkânları dâhilinde ekrandan daha önce izlemedikleri top ile oynanan bir spor branşına ait karşılaşmayı izlemeleri ve sporun kurallarını, karşılaşmanın olduğu mekândaki yaşantıları çocukları ile değerlendirmeleri istenir.

ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER
• Çocuklarla topların özelliklerine yönelik cümle tamamlama oyunu oynanabilir. Örneğin; Sünger top bebeklerin oynaması için uygundur, çünkü çarptığında canları acımaz. Sesli/ışıklı toplar bebeklerin ilgisini çeker. Havası inmiş toplar pompa ile şişirilebilir gibi.
• Çocuklardan kurallarını kendilerinin belirleyeceği, topla oynanan bir oyun oluşturmaları istenebilir.
• Ortaya patlak plastik bir top konularak bu topun öyküsünü oluşturmaları ve öyküyü resimlemeleri istenebilir.

UYARLAMA

Sınıfta Görme Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;
• Çocuğun eşleme aşamasında etkinliğe katılabilmesi için eşleşecek materyallerden sınıfa getirilebilecek olanlar getirilmelidir (örneğin, masa tenisi raketi, badminton raketi, oyuncak basketbol potası, oyuncak futbol kalesi, oyuncak golf sopası gibi).
• Çocuğun eşleme materyallerine de dokunarak onları da tanımasına fırsat verildikten sonra doğru eşlemeler için gerektiğinde yeterli olacak kadar yardım sağlanmalıdır (örneğin, çocuğun hiç yaşantısı olmayan materyaller varsa, çocuğa doğru eşleme ile ilgili model olunduktan sonra çocuğun da gerçekleştirmesi istenebilir ya da golf topunu eline aldığında "bu top için uzun saplı, ucu kıvrık bir sopa bulmalısın" gibi sözel yardım sağlanabilir).