KARTOPU OYNUYORUZ

Etkinlik Türü: Hareket ve Oyun (Bütünleştirilmiş Bireysel ve Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 48-72 Ay


Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...304fd74060.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Motor Gelişim:
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Atılan topu elleri ile tutar. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.)
Kazanım 4. Küçük kasların kullanımına yönelik hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri sıkar.)

Dil Gelişimi:
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 20. Nesne grafiği hazırlar.
(Göstergeleri: Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.)

ÖĞRENME SÜRECİ
• Öğretmen duvara kardan adam resmi asar.
• Öğretmen yere, kardan adam resminin önüne, yakından uzağa doğru, boydan boya, aralıklı iki çizgi çizer.
• Çocuklara kartopu oynayacakları söylenerek artık kâğıtlar verilir. Çocuklar bu kâğıtları sıkarak kartopu yaparlar. Öğretmen “Çok, çok, hem de çok kartopumuz olsun” diyerek, çocukların daha fazla kartopu yapmalarını sağlar.
• Öğretmen tefe vurduğunda çocuklar kartopu oynamaya başlarlar. Kartoplarını arkadaşlarına atarak, atılan kartopunu tutmaya çalışarak oyuna devam ederler. Tefe tekrar vurulduğunda kartopu atma oyunu sonlandırılır.
• Çocuklarla kardan adam resminin yanına geçilir.
• Çocuklar öğretmenin önceden çizdiği çizgilerin istedikleri bir yerinde dururlar.
• Öğretmen sırayla “kartopunu yerden al” ve “kardan adama at” yönergelerini verir.
• Çocuklar durdukları yerden kartoplarını kardan adama atarlar.
• Öğretmen kartopunu “uzaktan atalım”, “yakından atalım” gibi yönergeler vererek etkinliği sürdürür.
• Etkinlik sonunda çocuklar kartoplarını açık yeşil ve koyu yeşil torbaların içine koyarlar.
• Çocuklar açık yeşil ve koyu yeşil torbalardaki kartopu sayısı kadar açık ve koyu yeşil pulları kullanarak grafik oluştururlar. Açık ve koyu yeşil pulları sayarlar. Hangi grupta daha çok pul olduğunu söylerler.

Materyaller:
Duvara yapıştırılmış kardan adam resmi
Artık kâğıtlar, torba ve pullar

Sözcükler ve Kavramlar:
Uzak-yakın, açık-koyu

DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:
• Oyunun başında nasıl bir hazırlık yaptık?
• Hangi çizgiden attığımız toplar kardan adama daha çok isabet etti?
• Oyun hoşunuza gitti mi? Attığınız kartopu isabet etmediğinde ne hissettiniz?
• Siz daha önce kartopu oynadınız mı ya da kardan adam yaptınız mı? Nerede?

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
• Kendini bir nesneyi uzaktan hedefe atmakta yetersiz hisseden çocuklar, kartopunu önce yere çizilen en yakın çizgiden atmaları için yönlendirilmelidir.
• Çizmek yerine farklı materyaller (ip, kâğıt, bant, kurdele vb) kullanılarak da çizgiler oluşturulabilir.
• Çocukların yaşı küçüldükçe kartopu sayısı azaltılarak
grafik basitleştirilebilir.

AİLE KATILIMI

• Aileler evdeki materyallerle grafik çalışması yapmaları konusunda yönlendirilebilirler.


ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER


• Kardan adam resimleri birden fazla hazırlanıp, duvarın farklı yükseklikteki yerlerine yapıştırılarak oyun zorlaştırılabilir.
• Nesneler ile grafik yapma çalışmaları yapılabilir.

UYARLAMA
Sınıfta Ortopedik Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;
• Diğer çocuklar kartoplarını toplarken ortopedik yetersizliği olan çocuk açık ya da koyu yeşil torbanın ağzını açarak tutabilir.
• Çocuğun elinde kasılmalar var ve bir elini kullanamıyorsa, daha yumuşak kâğıtları kullanarak kartopu yapması ve atabileceği bir uzaklıktaki çizgiden kardan adama kartopu atması sağlanmalıdır.
• Her iki durumda da çocuğa gereken yerlerde gerektiği kadar yardım sağlanarak etkinliğe aktif olarak katılımı sağlanmalıdır.