BUZ ÜZERİNDE..
Etkinlik Türü: Oyun ve Hareket (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 48-72 Ay

Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...a84053f013.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.
(Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.)

Motor Gelişim:
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. Galop yaparak belirli mesafede ilerler.)
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.)


ÖĞRENME SÜRECİ
• Çocuklara eriyen buz dağları arasında bir oyun oynanacağı söylenir. Üçgen ve kare şeklindeki renkli, iki büyük karton çocuklara gösterilerek şekillerin adı sorulur. Çocukların bu şekillerin yanına giderek grup oluşturmaları istenir.
• İklim değişikliğinden dolayı kutup ayılarının evlerinin (iglo) bulunduğu buz dağı erimiştir ve ayı rolüne girmiş olan çocuklar küçük buz tabakaları üzerinde kalmışlardır. Evlerine ulaşmaları için bir yol izlemeleri gerekmektedir.
• Gruplar oyuna aynı anda başlarlar. Her çocuk sıra ile buz tabakalarından çift ayak zıplar. Sonra karşılarına çıkan ince ip üzerinde sanki ince bir buz tabakasının üzerindeymiş gibi yürür. Galop yaparak ilerledikten sonra üçgen, daire ve kare şeklindeki buz dağından kopan parçaların üzerinden tek ayakla zıplayarak eve ulaşır.
• Bir çocuk eve ulaştığında gruptaki diğer arkadaşı oyuna başlar. Her iki gruptaki tüm çocuklar eve ulaştıklarında oyun tamamlanır.

Materyaller:
Öğretmen tarafından çizilmiş şekiller

Sözcükler ve Kavramlar:
Üçgen, daire, kare, galop

DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:

• Oyun sırasında hangi şekillerin üzerinden atladık?
• Kutup ayıları buzlar eridiğinde ne hissetmiş olabilirler?
• Galop hareketi hangi hayvanların hareketine benziyor?
• Evinizde ve okulunuzda bulunan üçgen, daire, kareye benzeyen nesneler nelerdir?

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

• Oyun etkinliğinin geniş bir alanda yapılmasına ve çocukların rahat şekilde hareket etmelerine olanak sağlanmalıdır.
• Etkinlik düzeneğindeki aşama ve mesafeler çocukların yaş gruplarına göre düzenlenmelidir.

ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER

• Öğretilmesi amaçlanan kavramlar değiştirilebilir.
• İklim değişikliğini konu alan bir kitap okunabilir/belgesel izlenebilir.
• Suyun donması ve erimesi ile ilgili deneyler yapılabilir.


AİLE KATILIMI
• Çocukların evlerinde bulunan farklı nesne ve eşyaları ailesinden bir bireyle incelemeleri ve üçgen, daire ve kareye benzer olanlarının listesini yapmaları istenir.
• Çocukların aileleri ile birlikte oluşturdukları listelerin ertesi gün tüm sınıf ile paylaşmaları sağlanır.

UYARLAMA

Sınıfta Ortopedik Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;

• Çocuk bastonuyla yürüyebilen bir çocuksa, etkinlik içindeki aşamalar için çocuğun bastonuyla etkinliği tamamlayabileceği şekilde ortam düzenlemesi yapılmalıdır.
• Çocuğa etkinliğin tamamını düz yürüyüşle gerçekleştirebileceği söylenebilir.
• Çocuk etkinliği gerçekleştirirken devam etmesi konusunda cesaretlendirilmelidir.
• Çocuk etkinliği tamamlayıncaya kadar arkadaşlarının sabırla beklemesi sağlanmalıdır.