ÇOCUĞUM BİLGİSAYARDA SÜREKLİ OYUN OYNUYOR, NE YAPMALIYIM?

“Ders çalışmak yerine bilgisayarın başında saatlerce oyun oynayan çocuğun, bu davranışı nasıl engellenebilir?”
“Internet'te sohbet yapan ya da çeşitli sitelerde dolaşan çocuklara nasıl yaklaşmalı?” soruları konuyla ilgili sıklıkla karşılaşılan sorunların başında gelmektedir.

Eğer çocuk:

· Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçiriyorsa,
· Bilgisayarın başında uzun süreli kalıyorsa,
· Başka oyunlar oynamıyor ve sevdiği başka etkinlikleri yapmıyorsa,
· Bilgisayar ile vakit geçirmediği zaman sıkıldığını ifade ediyorsa,
· Başından kaldırsanız bile tekrar bilgisayarın başına dönüyorsa,
· Ödev yapmak ve ders çalışmak yerine bilgisayarla vakit geçiriyorsa
· Bilgisayarı sosyal aktivitelerine ve arkadaşlarına tercih ediyorsa,
· Öğretmenleri de başarısı konusunda şikâyetçi olmaya başladıysa

Onun bilgisayar kullanımı ile ilgili bazı önlemler almanız yararlı olacaktır.
Bilgisayar kullanımı çocuklarımızı olumlu ya da olumsuz birçok açıdan etkilemektedir

Çocukların Bilgisayar Kullanmasının Yararları

Bilgisayar; çocukların yaşadıkları deneyimlerini yönlendirmelerine, hızlarını ayarlamalarına ve kendilerini rahat hissettikleri zorluk derecesini seçmelerine yardımcı olur.
Çocukların bilgi toplarken çeşitli becerilerini (okuma, yazma, seçme, sınıflandırma vb.) kullanmalarını sağlar.
Bilgisayar çocuklar için çok etkileyici ve ilgi çekici olduğundan; tüm ilgilerini toplamalarını ve konsantre olmalarını sağlayabilir.
Çocuklar, bilgisayar konusunda bilgileri arttıkça, teknolojiye karşı daha olumlu bir tutum geliştireceklerdir. Bu da onların gelecek yaşamlarında önemli bir rol oynayacaktır.
İyi eğitim yazılımları; çocukların temel becerilerini (okuma, yazma vb.) geliştirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, daha üst düzeyde neden-sonuç ilişkisini anlamalarında, üst düzey problem çözme, yaratıcı düşünme gibi becerilerini geliştirmelerinde de etkili olabilir.
Bilgisayarlar özel durumu olan çocuklar için de yararlar sağlamaktadır. Bilgisayarların duyma, konuşma, motor gelişimi konularında sorunları olan çocuklar için oldukça yararlı olduğu gözlenmiştir. Bilgisayarlar, bu tür çocukların kendilerine olan güven ve saygılarını geliştirir ve gerçek dünya ile bütünleşmelerini kolaylaştırır.

Çocukların Bilgisayar Kullanmasının Zararları

Bilgisayarların yetişkinler kadar, çocuklar üzerinde de etkileyici, kendine bağlayıcı bir etkisi vardır. Zaman zaman çocuklarımızın bilgisayar karşısında büyülenmiş gibi saatlerce durduklarını farkederiz. Bu gücün etkisini tam olarak bilemediğimiz için, bu sürede çocuğu gözlemek ve denetlemek gerekir. Aşağıda bilgisayardan kaynaklanabilecek bazı olumsuz durumlar verilmiştir:
Eğer bilgisayardaki yazılım programı (software) çocuğun yaşına uygun değilse, çocukları hayal kırıklığına uğratabilir ve bilgisayarın başarısızlıkla özdeşleşmesine yol açabilir. Yaşına uygun olmayan yazılım programlarını kullanan çocuklarda; şiddet kullanma, kaba bir dil kullanma, izlediği hızlı grafik ve animasyonlardan dolayı aşırı hareketlilik gibi etkiler görülebilir.
Uzun süreli bilgisayar kullanmak çocuklarda fiziksel problemlere yol açabilir. Bu problemlerin başında; göz rahatsızlıkları, radyasyonun olumsuz etkileri, duruşta ve iskelet yapısında bozukluklar gelmektedir. Özetle, bilgisayar ve internet kullanımının olumsuz etkilerini yok etmek için, ebeveynlerin yakın denetimi ve kontrollü yönlendirmesinin şart olduğu söylenebilir.

Anne -Baba'ya Öneriler

Çocuklarımızı bilgisayar ve internet kullanımının zararlı etkilerinden koruyabilmek için yapılması gereken bazı şeyler vardır. Bunlar;

Sınırlama
Bilgisayarın evde yapıcı bir biçimde kullanılabilmesi oldukça önemlidir. Bunun için çocuğunuzun yaptığı çalışmaları paylaşın ve çocuğunuzun bilgisayar başında geçirdiği zamanı denetim altında tutun.
Çocuğunuz bilgisayarı kullanırken aralıklı da olsa yanına giderek çocuğunuzu izleyin. Çocuk saatlerce tek başına bilgisayar ortamında kalmamalıdır.
Bilgisayarla ilgili olarak oyunların seçiminde, oyunların oynama sürelerinde, günlerin dağılımında sınır koyulmalıdır.

Açıklama
Bilgisayar ve İnternet kullanıcısı olan çocuk ve gençler konuya ilişkin bilinçlendirilmelidir. Çocuk her istediği an bilgisayarın başına geçemeyeceğini bilmelidir. Bunu sağlamanın en iyi yolu çocukla sohbet etmek, bilgisayarın yararlı olduğu kadar zararlı yönlerinin de olduğunu ona anlatmaktır.
Yasaklamak ya da eleştirmek hiçbir zaman çözüm olmadığı gibi çocuğun dikkatini daha çok o yöne çeker.
Çocuğunuza açıklama yapmak için zaman ayırın. Uygun bulmadığınız şeyleri ona açık açık anlatın.

Oyun ve Oyun Seçimi
Küçük çocuklara bilgisayardaki sanal kahramanların “gerçek” olmadıkları, asıl hayatta çocukların uçması, havada yürümesi gibi insanüstü güçlerin ve mucizelerin olmadığı anlatılmalıdır.
Çocuklarınıza oyun alırken içeriğine dikkat edin özellikle çocuğunuzun yaşına ve gelişim seviyesine uygun olanları seçiniz.

Kontrol
Çocuklarınızın interneti uygun kullanıp kullanmadıklarını denetlemek için bir denetim sistemi oluşturulmalıdır.
Sık kullanılanlar ya da önce girilen sayfaların listesini kontrol ederek sitelerin uygun olup olmadığını denetleyebilirsiniz.
Zararlı siteler giriş engelleyen filtre programları uygulanabilir.
İnternet sitelerini önceden gözden geçirerek uygun siteleri belirten bir liste duvara asılabilir.
Bilgisayar çocuğun yatak odasına değil ailenin çocuğun bilgisayar kullanımını denetleyebileceği bir odaya konulmalıdır.

Model Olma
Anne babalar kendi davranışlarına dikkat ederek çocuklarına model olma konusunda özen göstermelidirler.

Sosyal Destek
Sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için çocuklar değişik etkinlikler katılmak zorundadırlar. Çocuğunuza alternatifler sunmak için çaba gösterin. Böylelikle çocuk değişik işlerle uğraşır ve bilgisayar ortamına bu kadar bağımlı kalmaz.

ALINTI