Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik

 • #1
  kzncnnet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  26.Mart.2009
  Nereden
  UŞAK
  Mesajlar
  1,393
  @kzncnnet  Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik

  31 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  Millî Eğitim Bakanlığından:

  OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE

  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (v) bendi eklenmiştir.

  “r) Öğretmen: Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli okul öncesi eğitimi öğretmenini,”

  “v) Normal eğitim: Ana sınıflarında sabah ve öğleden sonrayı kapsayacak şekilde günde 6 eğitim saati süreyle yapılan eğitimi,”

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin giriş cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Okul öncesi eğitimde;”

  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Yaz eğitimi döneminde yapılan eğitim çalışmalarının sonuçları, değerlendirildikten sonra rapor hâlinde il millî eğitim müdürlüklerince Eylül ayı içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa bildirilir.”

  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 9 – Okul öncesi eğitim kurumuna kayıtlar, ilköğretim kurumları kayıtları ile birlikte Haziran ayında başlar ve çalışma takviminde belirtilen zamanlarda e-okul sistemi üzerinden aday kayıt bölümüne yapılır. Kayıt işlemi sırasında çocuğun, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanındaki bilgileri kontrol edilir. Aday kayıtları, Eylül ayının sonuna kadar kesin kayda dönüştürülür ve çocuklara okul numarası verilir. Çocukla ilgili işlemler e-okul sisteminde okul numarasıyla da takip edilebilir. Bu numara, çocuğun okuldan ilişkisi kesilinceye kadar başka bir çocuğa verilmez.”

  MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “İl/ilçe millî eğitim müdürleri, yapılan planlamayı okul öncesi eğitim kurumları ile muhtarlıklara yazılı olarak bildirir.”cümlesindeki “müdürleri” ibaresi “müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “c) Varsa bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (c) bendinde tercih sebebi sayılan belgeler,”

  MADDE 7– Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “m) Okulun taşınırlarını, göreve başlama veya görevden ayrılma durumunda 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre devir-teslim eder.”

  MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (r) bendi, 41 inci maddesinin iki ve üçüncü fıkraları, 42 nci maddesinin birinci fıkrası, Anaokulu Tahminî Bütçe Tablosu (EK-7/a) ve İmza Sirküleri (EK-7/b) nde yer alan “ita amiri” ibareleri, “harcama yetkilisi”, “ita amirliği” ibareleri “harcama birimi”, “ita amirliğince” ibareleri “harcama birimince” olarak; 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) ve 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (k) bentleri, 41 inci maddesinin iki, üç ve dördüncü fıkraları, 42 nci maddesinin birinci fıkrası, Anaokulu Tahminî Bütçe Tablosu (EK-7/a) ve İmza Sirküleri (EK-7/b) nde yer alan “tahakkuk memuru” ibareleri “gerçekleştirme görevlisi”, “tahakkuk memurluğu” ibareleri “gerçekleştirme birimi” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “a) Eğitim programına uygun olarak yıllık ve günlük planları hazırlar ve uygular, Öğretmen Çalışma (Eğitim) Saatleri Devam Takip Defterini (EK-9) doldurur ve imzalar. Ayrıca Sınıf Ders Defteri doldurmaz.”

  “c) Her çocuk için kazanım değerlendirme dosyası tutar. Kazanım değerlendirme dosyasındaki bilgiler esas alınarak hazırlanan gelişim raporu ile öğrenci dosya bilgilerini e-okul sistemine işler.”

  MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “vergi iadesi” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

  MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin bir ve beşinci fıkralarındaki “muayene ve teslim alma” ibareleri “muayene ve kabul” olarak; aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Mevzuat” ibaresi, “19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” olarak; beşinci fıkrasında yer alan “demirbaş eşya” ibaresi ise “taşınırlar” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Bu işlemler, Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde belirtilen İhale Komisyonu ile 40 ıncı maddesinde belirtilen muayene ve kabul komisyonlarınca yapılır.”

  MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Kazanım Değerlendirme Dosyası

  MADDE 55 – Okul öncesi eğitim kurumlarında, Okul Öncesi Eğitim Programına göre çocukların gelişim ve eğitim durumlarıyla ilgili olarak her çocuk için kazanım değerlendirme dosyası tutulur.”

  MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Öğrenci Dosyası, Gelişim Raporu ve Katılım Belgesi

  MADDE 56 – E-okul sisteminde her çocuk için öğrenci dosyası tutulur.

  Bu Yönetmeliğin 55 inci maddesindeki kazanım değerlendirme dosyası bilgileri doğrultusunda hazırlanan Gelişim Raporu (EK-10), her dönem sonunda e-okul sistemine işlenerek bir örneği veliye verilir.

  Okul öncesi eğitimini tamamlayan veya okul öncesi eğitim kurumlarına en az bir eğitim yılı devam eden çocuklara, e-okul sisteminde düzenlenen Katılım Belgesi (EK-11) verilir. Çocukları başarılı veya başarısız gösteren; karne, diploma ve benzeri adlar altında hiçbir belge verilemez.

  Öğrenci dosyası ile gelişim raporuna, pedagojik değeri olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez.

  Öğretmenler ile okul yönetimi bu bilgilerin sisteme zamanında işlenmesinden sorumludur.”

  MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-1/a ve EK-1/b”, “EK-1” olarak, EK-3 ile EK-8 ekteki şekilde değiştirilmiş; EK-2 yürürlükten kaldırılmış ve aynı Yönetmeliğe ekteki EK-10 ve EK-11 eklenmiştir.

  MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

  memurlar net

 • #2
  Zerrin KORKMAZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Mart.2009
  Nereden
  Kütahya/Emet
  Mesajlar
  9,934
  @Zerrin KORKMAZ  her değişiklikte sayfalarca çıktı almaktan sıkıldım... kaıt israfından başka bişey değil.
  ÖNCE OKUL ÖNCESİ 7 YAŞINDA!

  İyi İnsan;
  Aklından hiç kötülük geçirmeyen, saf insan değildir.
  İyi İnsan;
  Her şeyin farkında olup, iyiliği tercih edendir.

 • #3
  Emine TURAN TUNÇ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21.Mart.2009
  Nereden
  İSTANBUL
  Mesajlar
  28,261
  @Emine TURAN TUNÇ  bilgilendirme için teşekkürler canım

 • #4
  Rabia PEKKAN (rpekkan) - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Mart.2009
  Nereden
  Antalya
  Mesajlar
  15,760
  @Rabia PEKKAN (rpekkan)  Çok teşekkürler bilgilendirmeler için..

 • #5
  kzncnnet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  26.Mart.2009
  Nereden
  UŞAK
  Mesajlar
  1,393
  @kzncnnet  rica ederim

 • #6
  Handan Hoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Mart.2009
  Nereden
  Kayseri
  Mesajlar
  19,326
  @Handan Hoca  Bilgilendirme için teşekkürler...

 • #7
  BÜŞRA06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  06.Mayıs.2009
  Nereden
  izmir
  Mesajlar
  1,361
  @BÜŞRA06  teşekkürler...
  Siz hiç sarrafın bağırdığını duydunuzmu?
  Kıymetli malı olanlar bağırmaz.
  Domatesçi, zerzevatçı bağırır ama kuyumcu bağırmaz.
  Eskici bağırır ama antikacı bağırmaz.
  Düşünen bağırmaz. İnsan bağırırken düşünemez.
  Düşünemeyenler ise hep kavga içindedir.


  --

 • #8
  Sevil BALOĞLU (sevil_çiçek) - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  14.Mart.2009
  Nereden
  YALOVA7735İZMİR
  Mesajlar
  5,528
  @Sevil BALOĞLU (sevil_çiçek)  bilgilendirme için teşekkürler

 • #9
  kzncnnet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  26.Mart.2009
  Nereden
  UŞAK
  Mesajlar
  1,393
  @kzncnnet  rica ederim arkadaşlar

 • #10
  filiz demir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  20.Eylül.2010
  Mesajlar
  2
  @filiz demir  bakış açıma farklı bir yön kattı.teşekkürler

 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. Okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği(son hali)
   Konu Sahibi ** kevser** Forum YÖNETMELİK,YÖNERGE, KANUN,TÜZÜK vb DUYURULARI
   Cevap: 10
   Son Mesaj : 06.Ocak.2014, 17:49
  2. MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik
   Konu Sahibi Zerrin KORKMAZ Forum YÖNETMELİK,YÖNERGE, KANUN,TÜZÜK vb DUYURULARI
   Cevap: 3
   Son Mesaj : 21.Temmuz.2012, 16:29
  3. MEB özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik
   Konu Sahibi Zerrin KORKMAZ Forum YÖNETMELİK,YÖNERGE, KANUN,TÜZÜK vb DUYURULARI
   Cevap: 0
   Son Mesaj : 21.Temmuz.2012, 05:21
  4. okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği değişiyor
   Konu Sahibi serkan Forum YÖNETMELİK,YÖNERGE, KANUN,TÜZÜK vb DUYURULARI
   Cevap: 13
   Son Mesaj : 02.Mart.2012, 20:33
  5. MEB, Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
   Konu Sahibi HALE GAMZE Forum YÖNETMELİK,YÖNERGE, KANUN,TÜZÜK vb DUYURULARI
   Cevap: 0
   Son Mesaj : 04.Eylül.2010, 11:28

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook ile Baglan Giriş