Kitabımda Hayat Var e Twinning projesi Önce Okul Öncesi Ekibi tarafından yürütülmektedir. Hazırladığımız 2021 yılı takvimi aşağıdaki dosyada

TAKViM1.pdf