T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı : 83203306-10.07.02-E.10700187 15.08.2020
Konu : 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı
Çalışma Takvimine İlişkin Açıklamalar
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi.
b) 03/07/2020 tarihli ve 84037561-10.06.01-E.8948074 sayılı yazımız (Genelge
No:2020/4).
2019-2020 eğitim ve öğretim yılı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler
doğrultusunda 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf
Uygulamaları ile EBA TV (İlkokul, Ortaokul ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile
tamamlanmış, 2020-2021 ders yılının; öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik
programın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında 17
Ağustos 2020 Pazartesi günü, resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ise 31 Ağustos
2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitim ile başlayacağı ilgi (b) Genelge ile düzenlenmiş ve
valiliklere gönderilmişti. Ancak Covid-19 Salgını nedeniyle Bakanlığımıza bağlı resmî ve
özel eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak eğitime ilişkin takvimde değişikliğe gidilmiş ve
bu kapsamda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Buna göre;
1- Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları istemeleri
hâlinde 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim yoluyla tüm kademe ve
sınıf düzeylerinde öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına
başlayabilecektir.
2- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla
başlayacağından resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının tamamı bu tarihten itibaren uzaktan
eğitim yoluyla öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına
başlayacaktır.
3- 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren 2020-2021 ders yılına ilişkin öğretim
programlarının işlenmesine Bakanlıkça yapılacak planlama doğrultusunda başlanacaktır.
4- Öğretmenler, mesleki çalışmalara 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü görev yaptıkları
eğitim kurumlarında başlayacaktır.
5- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa
başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında uyum eğitimleri
gerçekleştirilecektir.
6- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının
hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında
bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına
kısa sürede uyum sağlama amacıyla uzaktan eğitim yoluyla ve yüz yüze eğitimin başladığı
hafta içerisinde gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.
7- Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde işletmelerde beceri eğitimleri, 21 Eylül
2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.
8- Resmî ve özel eğitim kurumlarımız, 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlara
yönelik olarak, 31 Ağustos 2020 - 06 Haziran 2021 tarihleri arasında destekleme ve
yetiştirme kursları açabilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ziya SELÇUK
Bakan