10.11.1992 tarihinde faliyete geçmiş olan Mustafa Kemal Üniversitesi, kurulduğunda bir yüksekokul ve iki meslek yüksekokulundan ibaret üç birimden oluşmuş olup, Üniversitemiz 14 yılda 30 birimli eğitim-öğretim ve bilim kurumu haline gelmiştir.

Bu kurumlar içinde

9 Fakülte
4 Enstitü
4 Yüksekokul
7 Meslek Yüksekokulu
Araştırma ve Uygulama Merkezi
aktif durumda olup, 1 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulu henüz faliyete geçmemiştir.

2006-2007 öğretim yılı itibariyle üniversitemizde 708 akademik, 575 idari personel olmak üzere toplam 1283 personel ve 14439 civarında öğrencimiz bulunmaktadır. Geçen öğretim yılında üniversitemizden 2497 öğrenci mezun olmuş olup, 2006-2007 öğretim yılında ÖSYM tarafından 4261 yeni öğenci üniversitemiz ailesine katılmıştır.

Üniversiteler, bilimsel araştırma ve çalışmaların rahatça yapılabildiği, düşüncelerin özgürce tartışılabildiği çağdaş kurumlardır. Üniversitemiz tüm yönetici, öğretim elemanları, öğrencileriyle ve öğretimim gerektirdiği teknolojiyle çağdaş bir üniversite olma yolunda hızla ilerlemektedir.

ALINTI