Buradan İndirebilirsiniz;
ornek_2._Donem_Zumre.docx

…….OKULU 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
5 YAŞ II. DÖNEM BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi:06.02.2019
Toplantı Yer: Öğretmenler odası
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı No: 2
Toplantı Başkanı: Aslı A.
Toplantı Yazmanı: Funda Ö.
Toplantıya Katılanlar: Funda Ö., Özge K., Aslı A., Meltem Y, Musa B.
GÜNDEM MADDELERİ:
1. Açılış
2. 2018-2019 Eğitim-öğretim yılı I. Dönem zümre toplantı tutanağının okunup incelenmesi
3.1.dönemin genel değerlendirilmesinin yapılması
4. Aylık ve günlük planlarının değerlendirilmesi
5. Atatürk ilke ve inkılaplarının aylık ve günlük planlarda uygulanmasına devam edilmesi.
6. Belirli gün ve haftaların zamanında hazırlanıp uygulanmasının devamı.
7. Ölçme ve değerlendirmenin yapılması
8.Yapılacak veli toplantısının gündem maddeleri içeriğinin ve toplantı tarihinin belirlenmesi.
9. II. Dönem Eğitim ve Öğretim çalışmalarına çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri için deney, çevre inceleme gezilerine ağırlık verilmesi hakkında konuşulması.
10. Desteğe ihtiyacı olan çocuklarla ilgili görüşülmesi,
11. Mezuniyet günleri ile ilgili alınan kararlar,
12. I. dönemde uygulanan projelerin değerlendirilmesi ve II. dönemde uygulanacak projeler hakkında konuşulması.
13.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının nasıl olacağının planlanması.
14. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Toplantıda tüm zümre öğretmenleri hazır bulundu. Funda Ö. toplantı yazmanı seçilerek toplantıya başlandı.
2.Zümre Başkanı Aslı A., 1. Dönem zümre tutanağını okudu, tutanak öğretmenler tarafından incelendi alınan kararların birçoğunun gerçekleştiği görüldü.
3. 1. Dönemin genel değerlendirilmesi yapılarak, öğrencilerin beceri ve etkinlik çalışmalarında istenilen düzeyde olduğu Meltem Y. tarafından belirtildi.
4.Aylık ve günlük planların çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun, ilgi ve istekleri doğrultusunda zümre öğretmenler işbirliği ile yapılmasına karar verildi.
5. Atatürk ilke ve İnkılaplarının aylık ve günlük planlarda uygulanmasına aynen devam edilmesine ve çocukların Atatürk ile ilgili etkinliklere aktif katılımlarının sağlanmasına karar verildi.
6.Belirli Gün ve Haftaların okul öğretmenleri işbirliğinde ilgili zamanlarda hazırlanarak, çocukların aktif katılımıyla kutlanarak gerçekleşmesine karar verildi.
7.Ölçme değerlendirme çalışmalarının devamına karar verildi. Çocukların gelişim formlarının düzenli şekilde doldurulmasının devamına karar verildi.
8.Yapılacak veli toplantılarının gündem maddelerinin içeriği hakkında görüş ve önerilere yer verildi. Kişisel malzemelerinde eksiklik olan öğrencilerin, eksik olan malzemelerinin velilerine bildirilmesine karar verildi.
9. Eğitim ve Öğretim çalışmalarının deney ve çevre gezileri ile daha iyi kavratıldığı düşünülerek 2. Dönemde de çevre inceleme gezilerine ve deney çalışmalarına ağırlık verilmesine karar verildi.
10. Desteğe ihtiyacı olan çocukların, destek alması gereken davranışına yönelik çalışmaların okul rehberlik servisi ile birlikte yürütülmesine karar verildi.
11. II. Dönem Öğretmenler Kurul Toplantısında alınan mezuniyet günleri ile ilgili velilere bilgilendirme yapılmasına karar verildi.
12.1. Dönemde uygulanan “Benim Kahramanlarım” projesine ikinci dönemde de devam edilmesine karar verildi. Aslı A ve Meltem Y, katıldıkları E Twinning projelerinin ikinci dönemde de devam edeceğini belirttiler. Öğretmenler Kurul Toplantısında alınan kararlarda, her ay için bir proje yürütülmesine karar verildi. Buna göre;


Şubat- Mart Ayında: ‘’ Kitap Okuma’’(Haziran ayına kadar devam edecek)
Nisan Ayında: Uçurtma Şenliği Projesi
Mayıs Ayında: Sanat Şenliği Projesi
Haziran Ayında: Okulda Kamp Projesi
13.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin bir şenlik havasında geçmesinin Çocuk Bayramına daha uygun olacağı konuşuldu. Bu düşünceden yola çıkılarak okul bahçesinin bu etkinliklere çok müsait olduğu ve şenlik organizasyonu yapan bir organizasyon şirketinin araştırılmasının uygun olacağına karar verildi.
14.Dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.
Aslı A. Meltem Y.
Okul Öncesi Öğretmeni Okul Öncesi ÖğretmeniFunda Ö. Özge K.
Okul Öncesi Öğretmeni Okul Öncesi Öğretmeni

Musa B.
Okul Öncesi Öğretmeni
EMİR K.
Okul MüdürüALINAN KARARLAR:
1.1.Dönem zümre toplantı tutanağı okunup incelendi.
2. Dönem zümre tutanağını okudu, tutanak öğretmenler tarafından incelendi alınan kararların birçoğunun gerçekleştiği görüldü.
3.1. Dönemin genel değerlendirilmesi yapılarak, öğrencilerin beceri ve etkinlik çalışmalarında istenilen düzeyde olduğu belirlendi.
4.Aylık ve günlük planların zamanında yapılmasına ve çocukların ilgi, istek ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasına karar verildi.
5. Atatürk ilke ve İnkılaplarının aylık ve günlük planlarda uygulanmasına aynen devam edilmesine ve çocukların Atatürk ile ilgili etkinliklere aktif katılımlarının sağlanmasına karar verildi.
6. Belirli gün ve haftaların zamanında hazırlanıp uygulanmasına karar verildi.
7. Ölçme değerlendirme çalışmalarının devamına karar verildi.
8.Yapılacak veli toplantılarının gündem maddelerinin içeriği hakkında görüş ve önerilere yer verildi.
9. Eğitim ve Öğretim çalışmalarının deney ve çevre gezileri ile daha iyi kavratıldığı düşünülerek 2. Dönemde de çevre inceleme gezilerine ve deney çalışmalarına ağırlık verilmesine karar verildi.
10. Desteğe ihtiyacı olan çocuklarla ilgili okul rehberlik servisi ile birlikte çalışılmasına karar verildi.
11.Mezuniyet günlerinin Öğretmenler Kurul Toplantısında alınan kararlara göre planlanmasına karar verildi.
12. I. Dönemde uygulanan projelerinin devam edilmesine, II. Dönemde de planlanan projelerin uygulanmaya başlanmasına karar verildi.
13.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin bir şenlik havasında geçirilmesine, organizasyon şirketi araştırılıp idareye öneri sunulmasına karar verildi.
14.Dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.Aslı A. Meltem Y.
Okul Öncesi Öğretmeni Okul Öncesi ÖğretmeniFunda Ö. Özge K.
Okul Öncesi Öğretmeni Okul Öncesi Öğretmeni

Musa B.
Okul Öncesi Öğretmeni
EMİR K.
Okul Müdürü