Louis Fransa’nın ünlü krallarından biridir. 1643’te 5 yaşında, babası 13. Louisin yerine geçmiş, 72 yıl tahtta kalmış, 77 yaşında ölmüştür.

14. Louis krallığının ilk yıllarında annesi kraliçe Anne saltanat naibesi olduysa da bütün iktidar diktatör başbakan Kardinal Mazarindeydi. 14. Louis, 1661 yılında Mazarin’in ölümü üzerine bütün idareyi eline aldı ve 1715 e kadar memleketinin mutlak efendisi olarak kıratlık etti. Saraya bağlı kimseler ona Güneş kralı derlerdi. Devlet işlerini, seçtiği bakanların yardımıyla, kendi yürütürdü.

Toplantılarda onların öğütlerini dinler, ama kararı yalnız kendisi verirdi. 14. Louis, önceki krallara karşı sık sık ayaklanan soylu kişileri de kendine bağlamıştı. Bunu yapmak için kuvvet kullanmamıştı. Düşmanca davranacağı yerde saraya alınmalarına izin vermiş, çok defa onları kendi sarayında oturtmuştu. 14. Louis, şato ve topraklarını bakımsız bırakarak, Paris’te eğlenceye dalan ve kısa zamanda ellerindeki malları yitiren birçok soylu kişiye aylık bağlamıştı. Böylece, bunlar kralın düpedüz hizmetçisi olmuşlardı.