Eskimo’lar günümüzün en ilkel topluluklarından sayılmaktadır.

Kullandıkları aletler kemik veya boynuzdandır.

El sanatlarında ustadırlar. Bıçak, ok uçları, düğme, tarak, çuvaldız, olta gibi şeyleri yapmakta beceriklidirler. eskimolarEskimo’lar kafadan geçme bir çeşit gömlek giyerler. Kol ağızları açık olmayıp uçları eldiven gibi kapalıdır. Gömlekleri, başlarına geçirdikleri külahları, çizmeleri ve pantolonları hep fok balığı derisinden yapılmıştır. Bunların iç yüzleri ya kürklüdür ya da kurutulmuş otlarla örtülüdür.

Eskimo’lar çok neşeli, cana yakın ve sevimli insanlardır. Kışın işleri bittikten sonra kulübelerinde toplanarak şarkılar söyler, oyunlar oynarlar. Ama bütün bu eğlenceleri sırasında şarkılarına eşlik edecek bir çalgıları yoktur.