4/C'li Öğretmenleri 4/B Yapacak Olan Kararname Yayımlandı
657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında, geçici personel statüsünde çalıştırılan öğretmenlerin, yine aynı Kanunun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmalarını sağlayacak düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 24 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
25 Haziran 2006 02:22

Hatırlanacağı üzere 4/C'lilerin 4/B'li olmasına yönelik ilk düzenleme 657 sayılı Kanununda, geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Bu yapılan değişilik ile 4/B kapsamında öğretmen çalıştırılmasına imkan tanınmıştı. Düzenlemeye göre, "Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenler;" 4/B kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılabilecekti.

Bu düzenlemeni ayrıntıları 4/B'lilere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında yapılacaktı. Buna ilişkin değişiklik kararnamesi 24 Haziran tarihli resmi Gazetede yayımlanmıştır. İşte detaylar

1- 4/B'Lİ ÖĞRETMEN EK DERS VE HAZIRLIK ÖDENEĞİ DE ALACAK

4/B kapsamında çalışacak sözleşmeli öğretmenin ne kadar alacağına Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve MEB karar verecektir. Buna ilişkin ayrıntılı açıklama ileriki günlerde sanırız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

Sözleşmeli öğretmen, kendisine verilecek aylık sözleşme ücreti dışında ayrıca ek ders ücreti de alacaktır. Yine bu öğretmenler her öğretim yılının başında diğer öğretmenlere verilen hazırlık ödeneğinden de yararlanacaklar.

2- SÖZLEŞMELİ PERSONELE İŞ SONU TAZMİNATI YOK

4/B'li olarak çalışanlar görevlerinden ayrılmaları halinde iş sonu tazminatı almaktadır. Bundan iki grup istisnadır. Birincisi yabancı uyruklu personel ikincisi ise "haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel"dir. Bu iki grubun dışında yer alanlar en az 2 hizmet yılını tamamlaması halinde, Kararnamenin 7'nci maddesinde yazan durumlarından dolayı görevinden ayrılmış ise kendisine iş sonu tazminatı verilmektedir. İş sonu tazminatına ilişkin düzenleme 02.09.2005 tarihinde yapılmıştır. Detaylar için tıklayınız.

Ancak iş sonu tazminatı ödenmesine imkan tanıyan bu maddeye 24.06.2006 tarihinde bir ekleme yapılmıştır. Ekleme ile beraber madde şu hale gelmiştir:

"Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) hariç olmak üzere, en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;"

Bu yapılan düzenlemeye göre 4/B kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personel görevinden ayrıldığında iş sonu tazminatı almayacak...

3- SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN YILLIK İZNİ YAZ TATİLİDİR

Yıllık izinlere ilişkin olarak getirilen madde şu şekildedir:

"Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez."

Bu madde ile sözleşmeli öğretmenlerin yıllık izin hakkı diğer kadrolu öğretmenlerle aynı statüye getirilmiştir.

4- 2 YILLIK BİLGİSAYARCILAR NE OLACAK?

Yayımlanan bu kararnamede iki yıllık yüksek okul mezunu olup geçici personel statüsünde çalıştırılan öğretmenlerin 4/B'li olarak çalışmalarını engelleyen bir madde yer almamaktadır. Bu konuya ilişkin ayrıntılı düzenleme önümüzdeki günlerde MEB tarafından açıklanacaktır.

5- ASKERLİK DÖNÜŞÜ GÖREVE DEVAM EDİLEBİLECEK Mİ?

Askere giden 4/B'li öğretmenin durumuna ilişkin 24.06.2006 tarihinde yayımlanan kararnamede bir düzenleme yapılmamıştır. Buna göre sitemizce daha önce yapılan açıklama hala geçerlidir. Bu açıklama şu şekildedir: 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışanların muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere ayrılmaları halinde, kamu kurumlarının bu şekilde istihdam ettikleri personeli, askerlik dönüşü tekrar işe alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, MEB, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi hükümlerine uyarak, müsait pozisyon olması halinde, muvazzaf askerlik dönüşü, eski sözleşmeli personeli, göreve de başlatabilir. Bu MEB'in taktirinde olan bir konudur.

merak ettiğim biz ücretli öğretmenler acaba bundan yararlanabilcekmiyiz