Çocukların Duygusal Gelişimi, Aile ve Çocuk İletişiminin Önemi

Çocukların Duygusal Gelişimi

Çocukların duygusal gelişiminde aile içi yaşantısının önemi büyüktür. Çocuk, aile içindeki yaşantısıyla kendine has duygusal özellikler geliştirir. Özellikle 1 yaşından sonra çocuğun duygusal gelişimi daha belirgin derecede ortaya çıkar. Çünkü bu yaştan itibaren çocuk dış dünyaya daha fazla açılmaya başlar. Kendisi dışındaki dünyayı daha iyi ayırt etmeye başlar.

İlk yıl içinde tamamen sizinle dolu olan çocuğun dünyası artık çeşitlenmektedir. Onun tek odak noktasında siz vardınız. Bu yavaş yavaş değişmektedir. 1 yaşına gelen çocuk artık sizin dışınızdaki bireylere de yavaş yavaş yakınlık göstermeye başlayacaktır. Diğer aile bireylerini de tanıyacaktır. Dedesini, babaannesini, anneannesini, halasını, dayısını, komşuyu, v.b. tanımaya başlayacaktır.

Çocuk işte tüm bu yaşantılarıyla kendisi olmaya başlayacaktır. Yepyeni bir birey olmaya doğru ilerleyecektir. Siz de bir anne baba olarak çocuğun duygusal olarak daha iyi yetişmesi, doyumlu bir hayat yaşaması, duygusal yönden sağlıklı bir birey olması için çaba göstermelisiniz. Hiç düşündünüz mü? Her çocuk birbirinden farklı karakterlerdedir. Kimisi hırçın, kimisi uysal, kimisi neşeli, kimisi daha sinirli, kimisi sakin, kimisi yaramaz, kimisi çekingen, kimisi ise girişken. Bu listeyi daha da uzatabilirsiniz.

Tüm bunlar onun aile içi yaşantısından ve çevre ile etkileşim şeklinden kaynaklanır. Aile içinde sürekli hor görülen, yerilen çocuk hırçın ve kavgacı olur. Kendine karşı güvensiz olur. Aile içinde yaşanılan huzursuzluklar, çocuğu derinden etkiler. Onun insanlara karşı güvensizlik duyguları geliştirmesine yol açar. İnsanlara sevgi duyguları geliştirmekte zorlanır. Çevresiyle uyumsuzluk gösterebilir. Çocuğa uygulanan şiddet (duygusal veya fiziksel) onu sorunlu biri yapar.İşte tüm bu ve buna benzer etkenler çocuğun duygusal gelişimini etkiler. Bundan dolayı çocuğun olumlu bir duygusal gelişimi için anne ve babalar azami gayret göstermeli ve olumlu bir tutum takınmalıdırlar. Her şeyden önce evde güven dolu, sevgi dolu bir ortamı tesis etmelidirler. Çocuğa şefkatle yaklaşılmalıdır. Ona duygularınızı gösterin. Onu sevdiğinizi belli edin. Onunla iyi ve dengeli bir iletişim dili geliştirin. Onu destekleyin ve cesaretlendirin. Onun başkalarıyla da olumlu ilişkiler kurmasına yardımcı olun.

Yazar Hakkında
Anneler, Babalar, Hamilelik Dönemi, Doğum, Çocuk Bebek, Anne ve Bebek Beslenmesi, Emzirme sitesinin editörlüğünü yapmaktayım. Bu sitede anne adaylarına ve annelere hamilelik öncesi, hamilelik ve sonrası, bebe bakımı, sağlığı, anne sağlığı, anne ve bebek beslenmesi ve daha bir çok konuda ayrıntılı bilgiler verilmektedir.