PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : MEVZUAT-GENELGE-YÖNETMELİK 1. 24 öğrencim var 4ü kaynaştırma
 2. Ismarlama Protez Ve Ortez Merkezleri İle İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik
 3. Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması Ve Uygulanmasına Yönelik Usul Ve Esaslar
 4. Engellilere Yönelik Güvenlik Hizmetleri
 5. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hak
 6. Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
 7. 2008-60 Nolu Genelge-Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamalarında Öğretmenlere Öneriler
 8. 60 saatlik okul öncesi öğretmen semineri..
 9. Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları Yönetmeliğinde Değişiklik
 10. ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERN ÜCRETSİZ OLARAK SAĞLANMASINN UYGULAMA ESASLARI
 11. “Özel Eğitim, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
 12. Özürlüler Uzman Yardımcısı Sınavı, Yetiştirlmelri, Görev ve Sorumluluklrı Yönetmeliği
 13. Özürlüler İdaresi Başkanlığında Gizllk Dereceli Birimlar ile Görevlere İlişkn Genelge
 14. Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 15. Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
 16. Sağlık Bakanlığının Özürlü Kişilere Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Konulu Genelgesi
 17. Sağlık Bakanlığınn Özürlü Sağlk Kurulu Raporlarndan Ücret Alınp Alnmayacağı Genelgesi
 18. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Hakkında Genelgesi
 19. Bakıma muhtaç çocukların acil yerleştirilmesi işlemleri genelgesi
 20. SHÇEK genelgesi
 21. Kamu binaları (vs) özürlülerin kullanımına uygun duruma getirilmesi genelgesi
 22. Özürlü istihdamı ile ilgili başbakanlık genelgesi
 23. 2005 özürlülerin İstihdam yılı genelgesi
 24. Başbakanlığın 2002/58 sayılı özürlüler ile ilgili genelgesi
 25. yüksek öğretim kurumları özürlüler danışma ve koordinasyon yönetmeliği
 26. Yurtiçinde işe yerleştirme hizmetleri hakkında yönetmelik
 27. Yapılarda özürlülerin kullanımına yönelik proje tadili komisyonları yönetmeliği
 28. İşaret dili sisteminn oluşturulmasına yönelk usul-esasların belirlenmesi yönetmeliği
 29. Sosyal hizmetler genel müdürlüğü özürlülerin tesbitine dair yönetmelik
 30. sakatlık indiriminden yararlanacak hizmet erbabının tesbit şekli hakkında yönetmelik
 31. Özürlüler veri tabanı oluşturulmasına ve kimlik kartı verilmesine dair yönetmelik
 32. özürlüler idaresi başkanlığı özürlüler şurası yönetmeliği
 33. Özürlü bireylere uygulanacak destek eğitim programlarına dair yönetmelik
 34. Özel mesleki rehabilitasyon merkezleri hakkında yönetmelik
 35. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
 36. Ödeme güçlüğü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinn devlet tarafndan karşılanması
 37. MEB özel, özel eğitim kursları yönetmeliği
 38. MEB okul ve kurumlarının yönetici norm kadrolarına ilişkin yönetmelik
 39. işaret dili tercümanlığı hizmeti verecek personelin yetiştirilmesi yönetmeliği
 40. Büyükşehir belediyeleri özürlü hizmet birimleri yönetmeliği
 41. Bakıma muhtaç özürlülere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliği
 42. Bakıma muhtaç özürlülerin tesbiti ve bakım hizmeti esaslarınn belirlnmesi yönetmeliği
 43. Bakıma muhtaç özürlülere yönelik resmi kurum bakım merkezleri yönetmeliği
 44. Özürlüler idares, başkanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname
 45. özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname
 46. Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu kanunu
 47. Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 48. Milli Eğitim Temel Kanunu
 49. İlköğretim ve eğitim kanunu
 50. Başarılı sporculara aylık bağlanması-devlet sporcusu unvanı verilmesi hakkında kanun
 51. Özürlüler ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun
 52. SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYONU VE İSTİHDAMI SÖZLEŞMESİ
 53. Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü
 54. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Genelge
 55. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandrması ve Özürlülre Sağlk Kurulu Raporlrı Hakknda Yönetmelk
 56. Kadrosuz usta öğreticiler öğretmen nezaretinde görevlerine devam edecekler
 57. Eğitimde 45 yıllık kurallar değişiyor
 58. ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI (01-01-2009 tarihli)
 59. ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI (01-01-2009 tarihli)
 60. YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI (01-01-2009 tarihli)
 61. BEDENSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI (01-01-2009 tarihli)
 62. DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI (01-01-2009 tarihli)
 63. İŞİTME ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI (01-01-2009 tarihli)
 64. GÖRME ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI (01-01-2009 tarihli)
 65. Eğitim verecek personel konulu yazı