ÇOCUKLAR

Bu bayram sizinle, sizle güzel çocuklar
Bu gerçek hüzün
le, tizle güzel çocuk
lar
Çiçekler böcekler, yazla güzel çocukl
ar
Uçun kelebek gibi, çiğdemlerde çocukl
ar

Gamzeli gül
üşlere, gonca gül
ler açarken
Kuruyan tarlalara, hepten tohum saçarken
Atamın rüzgârları, talan olmuş naçarken
Toplayın umutları, gökte salın çocuk
lar

Bir türkünün önüne, ninnileri ekleyin
Bir yalanın inine, gerçekleri tekleyin
Doğacak güneşleri, yıkılmadan bekleyin
Virane yalnızlığa, kalp ekleyin çocukl
ar

Döndürün dünya
nın, garip viran çarkını
İndirin sevdaların, aşk
la biten farkını
Gitmeyen ekmek, duman tütmez barkını
Kömür karası eller, elle çizin çocuk
lar

Saygı duyun saygının, hürmetine yaslanın
Sevgi verin dünya
nın, hislerinde ıslanın
Gün gelip emekleyip, bakraçlarda paslanın
Emeğin şırasını, bal eyleyin çocuk
lar


Ali Ekber HIRLAK