ETKİNLİK ÖRNEĞİ- 3:

Etkinlik türü: Drama
Etkinlik Adı: Ritme uygun hayvan yürüyüşü
Amaç: Ritim ve hareket eşleştirmesi yapabilme
Materyal : Değişik ritimlerde müzik parçalarının kayıtlı olduğu kaset ve teyp

Ön Hazırlık :

Ø Etkinlik öncesi, çocuklarla birlikte hayvan resimlerini inceleyerek hayvanların
yürüme şekilleri ile ilgili sohbet edin.
Ø Dramatik oyunlar içinde hayvan yürüyüşlerini canlandırın. Çocuklarla birlikte
yere daire şeklinde oturun ve çocukların dinledikleri müziğin ritmine uygun
yürüme şekli olan bir hayvan düşünmelerini isteyin. Daha sonra tahmin edilen
bu hayvanın yürüyüşünü müziğin ritmine uygun olarak birlikte canlandırın.
Etkinliği çocukların ilgi ve isteklerine göre benzer şekilde sürdürün.

Öneriler

Ø Bu etkinliği, çocukların düzeyine göre önce bir hayvan ve bir ritim olarak
uygulayabilir; çocuklar etkinlikte olgunlaştıkça hayvan sayısını ve ritim
çeşitliliğini artırabilirsiniz.
Ø Çocuklardan hayal güçlerini kullanarak çok daha değişik, hiç tanınmayan bir
hayvanın canlandırmalarını isteyebilirsiniz.
Ø Bu etkinliği, bir hayvan seçerek (örn. tavşan)değişik ritim ardışıklığı
hareketlerini canlandırabilir ve bu hayvanla ilgili bir öykü oluşturabilir; daha
sonra çocuklardan resimlemelerini isteyebilirsiniz.
Ø Çocuklardan benzer şekilde bir hayvan seçerek (örn. ördek) değişik ritim
ardışıklığı içinde hayvanın duygularını (üzgün, kızgın, neşeli, yorgun vb.) ifade
etmelerini ve ilgili hareketleri canlandırmalarını isteyebilirsiniz.


megep.meb