ETKİNLİK ÖRNEĞİ -2

Etkinlik Türü : Kavramsal oyun
Etkinlik Adı: Neler sıçrar?
Amaç: Büyük motor kaslarını etkin olarak kullanabilme, sıçrama hareketinin özelliğini
kavrayabilme.
Materyal: Sıçrama hareketi yapan canlı ve cansız varlıklara ait resimli kartlar, yay, top,
boncuk vb. sıçrayan nesneler.

Ön Hazırlık

Ø Etkinlik öncesi çocuklarla birlikte dergi ve gazeteleri inceleyerek sıçrama
özelliğine sahip canlı ve cansız (top, balon vb.) varlıkların resimlerini kesin ve
karton kartlar üzerine yapıştırın.
Ø Yakın çevrenizdeki nesneleri inceleyin. Araştırarak bulacağınız sıçrama özelliği
olan nesnelerle sınıfınızda bir köşe oluşturun. Köşenize bir isim verin.

Uygulama

Çocuklarla birlikte yerde ya da masada oturun. Önce sıçrama hareketinin nasıl
oluştuğu, sıçrama hareketi için ne gerektiği (yaylanma),nelerin sıçramasının kolay, nelerin
sıçramasının zor olduğu vb. konular hakkında sohbet edin. Çocukların konu ile ilgili bilgi,
deneyim ve gözlemlerini paylaşmalarına yardımcı olun. Daha önceden hazırladığınız resimli
kartlardaki canlı ve cansız varlıklara ait sıçrama özelliklerini karşılaştırın. Benzer özellikte
sıçrama hareketi yapabilenleri gruplayın . Sınıf içindeki nesnelerden oluşturduğunuz
“sıçrayabilenler köşesi”nde çocukların araştırma, inceleme ve karşılaştırmalar yapmalarına
yardımcı olun. Çocuklarla birlikte değişik sıçrama hareketlerini deneyin. En zor ve en kolay
sıçrama şekilleri hakkında düşüncelerini paylaşmalarını sağlayın.


Öneriler

Ø Etkinlik sonrası değişik kaynaklardan elde ettiğiniz resimlerle bir pano ya da
albüm hazırlayabilirsiniz.
Ø Hayvan sıçrayışlarını çoğaltabilirsiniz.
Ø Oyunların içerisinde bu etkinliği değerlendirebilirsiniz.(Örn: İsmini duy topu
yakala. Öğretmen belli bir sıra izlemeden. “Topu yakala Arda” der ve topu
yerden sektirir,topu yakalayan çocuklar alkışlanır.
Ø 5-6 yaş gurubunda yarışma şeklinde yapılabilir.(çuval yarışması, hayvan
hareketleri yarışması vb. )


megep.meb