1. Hafta
9.Theme: CLOTHES (Elbiseler) Shirt(Şört):Gömlek Kıyafetlerle ilgili kelimelerin resimli kartlarla ve hikaye destekli olarak öğrenilmesi
Pants(Pents):Pantolon
Sacks(Saks): Çorap
Shoe(Şu):Ayakkabı
Hat(het): Şapka
2. Hafta
9.Theme: CLOTHES (Elbiseler) Dress(Dires):Elbise Elbiseleri anlatan kelimelerin drama yaparak uygulamalı çalışılması
Pygamas(Pijama):Pijama
Jacket(Cekıt):Ceket
Sweater(sivitır):Kazak
Coat(Coot):Mont
3. Hafta
COMPETİTİON
WEEK Geçmiş konuları tekrarlamak ve geri bildirim almak için hafta içerisinde oyunlarla desteklenmiş çalışmalar yapılması Yarışmanın amacı; hem renkli bir ortam hazırlamak hem de geri bildirim alarak çocukların seviyelerini tesbit etmek
4. Hafta 10. Theme:
DAYS(Günler) Monday(Mandey):Pazartesi Haftanın günlerinin melodilerle ve hikaye destekli olarak öğrenilmesine yönelik çalışma
Tuesday(Tüzdey):Salı
Wednesday(Venzdey):Çarşamba

CHUNKS:
Hurry up (höriy ap): Çabuk ol', 'Quickly(kuikly): Çabucak' kalıplarının ders içerisinde ingilizce tekrarlarla kavratılmasına yönelik çalışmalar yapılması
İn This Month
OUR SONG
(bizim şarkımız) is
'Head Shoulders Knees And Toes' Head Shoulders Knees And Toes (Baş, omuzlar, dizler ve ayak parmakları), knees and toes (dizler ve ayak parmakları), knees and toes,
Head Shoulders Knees And Toes,
Up here my nose
(Benim burnum burada, yukarıda)