1. Hafta 7.Theme: FAMİLY (Ailem)
Grandfather: Büyükbaba Ailemiz ile ilgili kavramların
melodilerle pekiştirilmesi
Baby (beybi): Bebek
Uncle (ankıl): Amca-Dayı
Aunt (ent): Hala- teyze
Home(home):Ev-Yuva
2. Hafta 8.Theme: VEHİCLES (Araçlar) Bus(bas):Otobüs Resimli kartlarla ve bilgisayar destekli olarak taşıtları öğretilmesi
Train(tireyn):Tren
Ship(şip):Gemi
Bike(bayk): Bisiklet,
Plane(pileyn):Uçak
3. Hafta 8.Theme:
VEHİCLES (Araçlar) Car(kar):Araba) Taşıtlarla ilgili şarkı öğretilerek
konunun kavranmasına yönelik çalışma yapılması
Jeep:jip
Policecar(poliskar): Polis arabası
Fire engine(fayr enjın):İtfaiye arabası
Motorcycle(motorsaykıl):Motorsiklet
4. Hafta REPETİTİON
WEEK Öğrenilen konuların oyunlarla ve şarkılarla tekrar edilmesi
Genel bir tekrar yaparak geçmiş konuların hatırlanması ve çocuklardan geri bildirim alınmasına yönelik uygulama

CHUNKS:
'Slow down (sılav davn):Yavaş ol', 'Slowly, slowly(sılovli): Yavaş yavaş' kalıplarının ders içerisinde ingilizce tekrarlarla kavratılmasına yönelik çalışmalar yapılması
İn This Month
OUR SONG
(bizim şarkımız)
is 'ARE YOU SLEEPİNG?' Are you sleeping? Are you sleeping? (Uyuyor musun?, uyuyor musun?) Brother John, Brother John (Kardeşim John) Wedding bells are ring ring,Wedding bells are ring ring (Düğün zilleri çalıyor)
Ding, dang, dong! Ding, dang, dong!