Değerli Okul Öncesi Öğretmeni,
Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inançları ile okul öncesi eğitim programını uygulamaya yönelik tutumlarını incelemek ve karşılaştırmak amacıyla yapılmaktadır. Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bazı kişisel özelliklerinizi belirlemek amacıyla oluşturulan “Kişisel ve Demografik Bilgiler” bölümü yer almaktadır. İkinci bölümde ise “Okul öncesi Öğretmenlerinin Çok Boyutlu Öz Yeterlik İnançlarını Belirleme Ölçeği” ve “Programın Uygulanmasıyla İlgili Tutum Ölçeği” yer almaktadır. Bu bölümde yer alan her bir cümleyi dikkatlice okuduktan sonra, cümlelere ne derece katıldığınızı belirtmek için cümlelerin karşısındaki seçeneklerden size en uygun olanı (X) işareti koyarak işaretleyiniz. Elde edilen bilgiler akademik bir çalışma için kullanılacaktır. Araştırmadan elde edilecek bilgilerin, belirtilen amaç dışında kullanılması söz konusu değildir. Vereceğiniz bilgiler gizli tutulacaktır.

Değerli katkılarınız için teşekkür ederim.

Ekteki ölçeği doldurup [email protected] adresine gönderirseniz bana çok yardımcı olacaksınız olcekk.docx

olcekk.docx