Sene başında çocukların hazır bulunuşluklarını görebilmek için müzik eşliğinde yere istedikleri gibi daireler, çemberler, yuvarlaklar çizmelerini istedim.
müzik hızlandıkça hızlı, yavaşladıkça yavaş çiziyoruz.