KROKİ ÇİZİYORUZ

Etkinlik Türü: Fen (Bireysel ve Büyük Grup Etkinliği)

Yaş Grubu : 60-72 Ay

Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...f3652e9dff.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 1. Nesneye/duruma/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesneye/duruma/olaya odaklanır.)
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır. Harita ve krokiyi kullanır.)

Dil Gelişimi:
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.)

Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Kazanım 15. Kendine güvenir.
(Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.)

ÖĞRENME SÜRECİ

• Büyük fon kartonu masaya konur.
• Çocuklar sınıftaki oyuncakları eşyaların yerine kullanarak karton üzerinde sınıf modellerini oluştururlar.
• Her çocuk karton üstünde oluşturduğu sınıf modelini eşyaları ile birlikte anlatır.
• Çocuklar hayallerindeki sınıflarda nelerin olmasını istedikleri ile ilgili konuşurlar.
• Daha sonra büyük bir kraft kâğıdının üzerine eşyaları simgeleyen oyuncakları yerleştirerek hayallerindeki sınıfı ortak bir şekilde oluştururlar.
• Çocuklar oluşturdukları bu sınıf düzenini ve eşyalarını karton üstünde çizerek de gösterirler.
• Öğretmen çocukların daha önce görmüş olduğu bir ortamın krokisini ortaya koyar. Krokinin ne demek olduğunu ve kâğıt üstündeki çizimlerin neleri temsil ettiğini açıklar.
• Çocuklar oluşturdukları sınıf çizimi ile bu krokiyi karşılaştırırlar ve kendi sınıf krokilerini oluştururlar.

Materyaller:
Fon kartonu, kraft kağıdı, boya, tebeşir, oyuncaklar, bir ortam krokisi

Sözcükler ve Kavramlar:
Kroki

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

• Sınıfa getirilen krokinin basit ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir.

DEĞERLENDİRME

Etkinlikten sonra çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:

• Bugün yaptığımız çalışmaya isim verecek olsanız adı ne olurdu?
• Bu çalışmayı yaparken zorlandınız mı?
• Krokiler sizce ne işe yarar?
• Evinizin çevresinde veya parklara girerken kroki gördünüz mü?
Anne babalarınızın kroki kullandığını gördünüz mü?

AİLE KATILIMI

• Ailelere kroki çizme etkinliklerini evin istenen bir odası/kendi odası ya da evin tüm odalarını çizme şeklinde yapmaları önerilir.
• Ailelere alışveriş merkezlerinde, hayvanat bahçesinde, müzelerde olan krokileri çocuklarıyla birlikte incelemeleri önerilir.


ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER

• Etkinlik beşer çocuktan oluşan küçük gruplar halinde sirk, lunapark, hayvanat bahçesi, spor salonu gibi yerlere gidilerek kroki oluşturma etkinliği şeklinde de gerçekleştirilebilir.
• Çocuklara çeşitli labirentler verilerek yön bulma ve kroki kullanmaya ilişkin oyunlar oynanabilir.
• Harita kullanılan bir etkinlik geliştirilebilir.

UYARLAMA
Sınıfta Üstün Yetenekli Bir Çocuk Varsa;
• Hayal ettikleri sınıfları yaparken bu çocuğa hayallerini, neden bu hayali kurduklarını anlatmaları için fırsat verilir.
• Çocuğa;
 Neden herkesin hayalindeki sınıf farklı?
 Bu farklılık doğal mı?
 Neden sen böyle bir sınıf düzeni istiyorsun? soruları sorulur.
• Çocuğa daha karmaşık bir kroki verilir ve hayallerindeki sınıf ile bu krokiyi karşılaştırması sağlanır.
• Değerlendirme aşamasında, çocuktan duygularının nedenlerini açıklaması istenir Başka nelerin krokisinin çizilebileceğine yönelik tahminlerde bulunması sağlanır. Çocuğa “Sen nerenin krokisini çizmek isterdin? Neden?” sorusu sorulur.