İşitme Kaybı Olan Çocukların Ailelerine Tavsiyeler


İşitme kaybına sahip çocuklarda erken tanı ve teşhis eğitimleri açısından çok önemlidir. İşitme kaybına sahip çocuğun cihaz yardımıyla etrafındaki sesleri duyması gelişimleri açısından çok önemlidir, çocuk bu sayede duyduğu sesleri taklit eder. Eğer çocuk işitme cihazını çıkarırsa ses çıkarma davranışı gittikçe azalacak ve gelişimi olumsuz yönde etkilenecektir. Bu konuda ailenin çocuğuna cihaz takma bilincini kazandırması ve bu tutumunda kararlı olması gerekmektedir.

Aileler, İşitme kaybına sahip çocuğun iletişim kurması ve sosyal yaşama uyumunu sağlamalıdır. Sosyal çevreyle iletişime girmesi ve yaşıtlarıyla bir arada olması çocuğun dil gelişimine katkıda bulunacaktır. Çocuğun konuşabilmesi için ailenin işitme engelli çocuğuyla, normal işiten bir çocuktan daha fazla konuşması önerilmektedir. Eğer bu süreçte öğrenme aşamasındaki çocuğa yeteri kadar ilgi gösterilmezse çocuğun öğrenme başarısı da etkilenecektir.

İşitme Kaybı Olan Çocuklarla Doğru İletişim için Ailelere Tavsiyeler;

*Çocuğunuzla konuşurken onun boy seviyesine inerek yüzünüze bakmasını ve dudak hareketlerinizi takip etmesini sağlayın.

*Basit ve kısa cümleler kullanın.

*Normal bir ses tonuyla konuşmaya özen gösterin, abartıdan uzak durun.

*Bahsettiğiniz her şeyin adını kullanmaya özen gösterin.

* Kendini ifade edebilmesi için onu cesaretlendirin ve iyi bir dinleyici olmayı deneyin.

*Konuştuğu zaman mutlaka karşılık verin.

*Konuşması için fırsat tanıyın.

*Söyleyemediği kelimeleri tamamlayın.

*Kullandığı yanlış ifadeler için düzelterek tekrarlayın.

Anıl YÜCEL

Özel Eğitim Öğretmeni