Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı


Sesletim ve Ses Bilgisi

1. Konuşma için uygun duruş (postür) edinir.
2. Konuşma sırasında görev alan kas yapılarını kuvvetlendirir.
3. Konuşma sırasında görev alan kas yapılarının koordinasyonunu sağlar.
4. Konuşma sırasında gerekli hava akışını doğru yönlendirir.
5. Konuşmaya yardımcı organları, sesleri uygun ton, hız ve sürede ardışık diziler hâlinde üretmek için kullanır.
6. Konuşma seslerini ayırt eder.
7. Hedef ses birimini sözcükler içinde konumlarına göre ayırt eder.
8. Hedef konuşma sesini doğru üretir.
9. Hedef ses birimini sözcük içinde doğru kullanır.
10. Sözcükleri hecelerine ve ses birimlerine ayırır.
11. Ses birimlerden sözcükler oluşturur.
12. Ses birimlerini dil kurallarına uygun olarak dizer.
13. Hedef ses birimini cümle içinde doğru kullanır.
14. Hedef ses birimini doğal konuşmada kullanır.
15. Ses bilgisel farkındalık edinir.
16. Sözcük ve cümleleri doğru vurgu ve ezgi (entonasyon) ile üretir.
17. Günlük yaşamda anlaşılır biçimde konuşur.


Akıcı Konuşma

1. Konuşma sırasında konuşmayı kolaylaştıracak şekilde beden kontrolünü sağlar.
2. Konuşma sırasında konuşma ile solunum uyumunu sağlar.
3. Konuşma hızını ayarlayarak konuşur.
4. Konuşma ritmini ayarlayarak konuşur.
5. Sözcük içi takılmaları olmadan konuşur.
6. Sözcük arası takılmaları olmadan konuşur.
7. Konuşmaya istekli olur.
8. Farklı ortam ve durumlarda akıcı konuşur.


Ses Bozukluklarının Sağaltımı

1. Ses üretimi ve kullanımının önemini kavrar.
2. Ses bozukluğunu ortaya çıkaran nedenleri kavrar.
3. Sesinin bakım ve korumasını sağlamak için gerekli önlemleri alır.
4. Konuşma sırasında ses üretimini kolaylaştırıcı vücut pozisyonu alır.
5. Doğru solunum biçimini kavrar.
6. Solunum kapasitesini ihtiyacına uygun biçimde kullanır.
7. Konuşma üretimi boyunca solunum kontrolü yapar.
8. Ses egzersiz ve tekniklerini günlük hayatta uygular.
9. Duygusal süreçlerin konuşma sesi üzerindeki etkilerini kavrar.
10. Konuşurken sesin parametrelerini düzenler.
11. Günlük yaşamda farklı ortam ve durumlarda sesi yaşına, cinsiyetine ve psikolojik durumuna uygun biçimde kullanır.


Gelişimsel Dil

1. Dikkatini sese yöneltir.
2. Çeşitli sesleri ayırt eder.
3. İletişim sırasında ortak ilgiyi sürdürdüğünü gösteren uygun tepkiler verir.
4. İletişim kurarken sıra alır.
5. Basit yönergelere uyar.
6. Nesneleri tanır.
7. İletişim sırasında uygun jest ve mimikler kullanır.
8. Sözcük dağarcığını zenginleştirir.
9. Ekleri yerinde kullanır.
10. Karmaşık yönergelere uygun tepki verir.
11. Kurallarına uygun basit cümleler kurar.
12. Kurallarına uygun karmaşık cümleler kurar.
13. Cümlenin ögelerini yerinde kullanır.
14. Sorulan sorulara cevaplar verir.
15. Sorular sorar.
16. Karşılıklı konuşmaları başlatır, sürdürür ve tamamlar.
17. İstek, dilek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir.
18. Karşılıklı konuşmaya istekli olur.
19. Öykü ve olayı oluş sırasına göre anlatır.
20. Yarım bırakılan öykü hakkında tahminde bulunur.
21. Günlük yaşamda farklı durumlara uygun konuşur.


Edinilmiş Dil Bozukluklarının Sağaltımı

1. Verilen komutları yerine getirir.
2. Nesneleri özelliklerine göre tanır.
3. Nesnelerin işlevlerini belirtir.
4. Kavramları anlamlarına göre ayırt eder.
5. Basit sorulara cevap verir.
6. Karmaşık sorulara cevap verir.
7. Benzer özellikler gösteren nesneleri gruplar.
8. Hedef cümleye yönelik sorulara uygun tepki verir.
9. Hedef sözcüğü okur.
10. Hedef cümleyi okur.
11. Hedef metni okur.
12. Dinlediği rakamı doğru olarak yazar.
13. Dinlediği sesi doğru harf doğru olarak yazar.
14. Dinlediği sözcüğü doğru olarak yazar.
15. Dinlediği cümleyi doğru olarak yazar.
16. Sözcük eklerini yerinde kullanır.
17. Basit cümleler kurar.
18. Karmaşık cümleler kurar.
19. Günlük yaşamda farklı ortam ve durumlarda anlaşılır bir biçimde konuşur.
20. Alternatif ve destekleyici iletişim yöntemlerini kullanır.


Hazırlayan: HAKAN UZUN