ORTAÖĞRETİM KPSS - Sayfa 4


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

ORTAÖĞRETİM KPSS

Sayfa 4 Toplam 4 Sayfadan Birinci ... 234
 1. #31
  liseli ravza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Ekim.2011
  Nereden
  KONYA
  Mesajlar
  1,209
  @liseli ravza  20. YÜZYIL OSMANLI, MONDROS, CEMİYETLER, KUVAYI MİLLİYE (İLKLER)
  1. Osmanlı topraklarının I. Dünya Savaşında paylaşıldığı ilk gizli antlaşma Sykes Picot Antlaşması’dır

  2. Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti Arnavutluk’tur (1913)

  3. Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet için yapılan ilk girişim Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesidir

  4. Bulgaristan’ın sınırlarının ilk defa Ege denizine çıkması I. Balkan Savaşının sonunda gerçekleşmiştir

  5. Türkçülük akımı ilk defa II. Balkan Savaşının sonunda devlet politikası haline gelmiştir

  6. Manda ve himayecilik fikri ilk defa I.Dünya Savaşının sonunda ortaya çıkmaya başlamıştır

  7. Tank, denizaltı, nükleer silahlar ilk defa I.Dünya Savaşında kullanılmıştır

  8. Türk milletinin bütününe yönelik yapılabilecek bir işgalin belirtisi ilk kez Mondros Ateşkes Antlaşması’nda ortaya çıkmıştır (30 Ekim 1918)

  9. Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilk defa Osmanlı Devleti fiilen ortadan kalkmıştır

  10. Kuvay-ı Milliye deyimini ilk defa İstanbul Milli Kongre Cemiyeti kullanmıştır

  11. Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgallere Türk milletinin ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak olmuştur

  12. Mondros Ateşkesinden sonra ilk işgal edilen yer Musul olmuştur ( İngiltere-3 Kasım 1918)

  13. İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi ilk defa Paris Konferansı’nda kararlaştırılmıştır

  14. Kuvay-ı Milliye hareketi ilk defa Yunan işgaline karşı kurulmuştur

  15. Manda ve himaye fikri İtilaf Devletleri tarafından ilk defa Paris Konferansında atılmıştır

  16. İşgallere karşı kurulan ilk direniş cemiyeti Trakya Paşaeli Cemiyeti’dir

  17. İşgallere karşı ilk tepki Aralık 1918’de Hatay Dörtyol’da başlamıştır

  18. Batıda Yunan işgaline karşı ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır

  19. Batıdaki tüm direniş cemiyetleri Balıkesir Kongresinde bir çatı altında toplanmıştır

  20. Milli mücadelenin haklılığı dünyaya duyuran ilk belge Amiral Bristol raporudur

  21. İşgallere karşı ilk tepki güneyde Fransızlara karşı gerçekleşmiştir

  22. I. Dünya Savaşını bitiren en önemli gelişme ABD’nin savaşa girmesidir

  23. I. Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı Paris Barış Konferansıdır (1919)

  24. Amiral Bristol Raporu İzmir’in işgaline karşı ilk dış tepkidir

  25. Ulusal bilincin yurt sathına yayılması ilk defa İzmir’in işgaliyle birlikte başlamıştır

  26. İtilaf Devletleri arasında Anadolu’nun paylaşımı konusunda ilk görüş ayrılıkları Paris Barış Konferans’ında ortaya çıkmıştır

  27. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında galip geldiği tek cephe Çanakkale cephesidir

  28. İngiliz donanması I. Dünya Savaşı’nda ilk yenilgisini Çanakkale Savaşlarında almıştır (1915)

  29. Osmanlıcılık düşüncesi Balkan Savaşlarından sonra ilk defa terk edilmeye başlamıştır

  30. Osmanlı ordusunda particilik tartışmaları ilk defa Balkan Savaşları sırasında ortaya çıkmıştır

  31. Osmanlı Devleti’nde Türkçülük akımı ilk defa Balkan Savaşlarından sonra devlet politikası haline gelmeye başlamıştır

  32. Ümmetçilik politikasının başarısız olduğu ilk defa Hicaz – Yemen cephesinde alına yenilgilerden sonra anlaşılmıştır

  33. Mustafa Kemal Paşa’nın emperyalistlere karşı ilk silahlı mücadelesi Trablusgarb savaşıdır (1911)

  34. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan ilk antlaşma Uşi Antlaşmasıdır (1911)

  35. Manda ve himayecilik fikri ilk defa I. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkmaya başlamıştır

  36. Trablusgarp Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da kaybettiği son toprak parçasıdır

  37. Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine uymayarak ordusunu terhis etmeyen tek Osmanlı komutanı Kazım Karabekir Paşa’dır

  38. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında savaştığı ilk taarruz cephesi Kafkas Cephesidir

  39. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği halde toprak kazandığı tek cephe Kafkas Cephesidir

  40. İzmir’de yunan askerlerine kurşun sıkarak Kuvayı Milliye hareketini başlatan gazeteci Hasan Tahsin’dir

  41. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan ilk barış antlaşması İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanan Versailles’dir

  42. I. Dünya Savaşı sonunda en kazançlı çıkan devlet ABD’dir

  43. I. Dünya Savaşından çekilen ilk devlet Japonya’dır

  44. İtilaf Devletlerinin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır

  45. İngilizlerin yalnız olarak işgal ettiği ilk Osmanlı Vilayeti Musul’dur

  46. Arapların Hıristiyan azınlıktan sonra Osmanlı yönetiminden ayrılması ilk defa I. Dünya savaşından sonra gerçekleşmiştir

  47. Sivil savunma teşkilatının kurulması gerekliliği ilk defa I. Dünya Savaşından sonra ortay çıkmıştır

  48. Milli mücadele döneminde en uzun süre işgal altında kalan şehir İstanbul’dur

  49. Tank, denizaltı ve kimyasal silahlar ilk defa I. Dünya savaşında kullanılmıştır

  50. I. Dünya Savaşından çekilen ilk ittifak devleti Bulgaristan’dır

 2. #32
  liseli ravza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Ekim.2011
  Nereden
  KONYA
  Mesajlar
  1,209
  @liseli ravza  KONGRELER, TBMM, AYAKLANMALAR, SEVR ANTLAŞMASI (İLKLER)
  1. Milli mücadelenin başlaması için atılan ilk adım Havza genelgesidir

  2. Havza Genelgesi halkı işgallere karşı protesto etmeye çağıran ilk belgedir

  3. Milli irade kavramı ilk defa Amasya Genelgesi’nde ortaya atılmıştır

  4. Vatanın kurtuluşu için ortak hareket edileceği ilk defa Amasya Genelgesinde açıklanmıştır

  5. Kurtuluş savaşının gerekçesi ilk defa Amasya genelgesinde açıklanmıştır

  6. Rejimin değişeceğini belirten ilk karar Amasya Genelgesi’nde yer almıştır

  7. Osmanlı Hükümetinin sorumluluğunu yerine getiremediği ilk kez Amasya Genelgesi’nde açıklanmıştır

  8. Amasya Genelgesi Mustafa Kemal’in yayınladığı ilk ihtilal bildirgesidir

  9. Mustafa kemal’in başkanlığını yaptığı ilk siyasi oluşum Temsil Heyeti’dir

  10. Manda ve Himaye’nin reddi ile milli egemenliğin koşulsuz gerçekleşeceği ilk defa Erzurum Kongresi ile duyurulmuştur

  11. Sivas Kongresinin toplanacağına ilk defa Amasya Genelgesinde karar verilmiştir

  12. Amasya Genelgesinde alınan kararlar ilk def Erzurum Kongresinde hayata geçirilmiştir

  13. Misak-ı Milli sınırları ilk defa Sivas Kongresinde tüm yurttan gelen delegelerin katılımı ile kararlaştırılmıştır

  14. Kurulacak olan ulusal iradeye dayalı yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum Kongresinde atılmıştır

  15. İstanbul Hükümetine alternatif bir hükümet ilk defa Erzurum Kongresinde oluşturulmuştur (Temsil Heyeti)

  16. Vatanın bütününü ilgilendiren ilk kararlar Erzurum Kongresinde alınmıştır

  17. Sivas Kongresi milli mücadele döneminde toplanan ilk ulusal kongredir

  18. Manda ve Himaye fikrinin tüm ulus tarafından reddi ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir

  19. Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa etmesi Temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır

  20. Ulusal örgütlenme ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir

  21. İstanbul hükümeti Anadolu’daki milli mücadele taraftarlarını ilk defa resmi olarak Amasya Görüşmelerinde tanımıştır

  22. Yeni Türk Devletinin ilk meclisi 23 nisan 1923‘de Ankara’da açılmıştır

  23. TBMM’nin ilk anayasası 20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat- ı Esasi’dir

  24. İlk meclisin ve hükümetin başkanı Mustafa Kemal’dir

  25. İlk hükümetinin üyeleri TBMM arasından seçilmiştir

  26. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalara için alınan ilk önlem İhanet-i Vataniye yasasıdır

  27. Güçler birliği ilkesi ilk defa I.TBMM’de uygulanmaya başlamıştır

  28. Dünya savaşı sonunda İttifak devletleriyle imzalanan son antlaşma Sevr Antlaşmasıdır (1920)

  29. Mustafa Kemal Paşa cumhuriyetin ilk kabinesini kurma görevini İsmet İnönü’ye verdi

  30. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 17 Kasım 1924 yılında kurulmasıyla ilk defa çok partili yaşama geçilmiştir

  31. Temsil Heyeti TBMM açılıncaya kadar milli mücadeleyi yürüten tek kurumdur

  32. Temsil Heyeti’nin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’nın Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır

  33. Sivas Kongresi sonrasında Damat Ferit Paşa Hükümetinin düşürülmesi Temsil Heyeti’nin kazandığı ilk siyasi başarıdır

  34. Anadolu’daki milli mücadeleyi destekleyen uluslararası ilk siyasi belge Amiral Bristol raporudur

  35. Kurtuluş savaşı sırasında milli sınırlardan ilk kez Erzurum Kongresi’nde söz edilmiştir

  36. Manda ve himaye düşüncesinin reddedilmesi ilk defa Erzurum Kongresinde gerçekleşmiştir

  37. Temsil Heyeti’nin faaliyetlerini ulusa duyurmak için gerçekleştirilen ilk icraat “İradeyi Milliye” gazetesidir

  38. Kurtuluş mücadelesinin bölgesellikten çıkıp ulusallığa geçmesi ilk defa Erzurum Kongresi ile başlamıştır

  39. Halk temsilcilerinin bir araya gelip kararlar almaya başladığı ilk kongre Erzurum Kongresidir

  40. TBMM’nin açılması ile İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır

  41. Milli egemenlik ilkesi ilk kez TBMM’nin açılması ile hayata geçirilmiştir

  42. TBMM, Milli iradeye dayalı ilk meclistir

  43. TBMM’nin çıkardığı ilk kanun Ağnam vergisidir

  44. Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmeye başlanacağına ilk kez Wilson Prensiplerinde bahsedilmiştir

  45. Mustafa Kemal’in askerlik görevinden istifa edip sivil olarak milli mücadeleye başlaması Erzurum Kongresinden önce gerçekleşmiştir

  46. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla ilk defa Milli Mücadele hareketi başlamıştır

  47. Kuva-yı Milliye hareketini Batı Anadolu’da başlatan ilk cemiyet Reddi İlhak Cemiyetidir

  48. Amasya Genelgesi ilk defa Erzurum kongresinde onaylanmıştır

  49. TBMM’nin açılmasıyla İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır

  50. Milli mücadeleye yönelik ilk ayaklanma İngilizlerin güdümlü Anzavur Ayaklanmasıdır (1 Eylül 1919)

 3. #33
  liseli ravza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Ekim.2011
  Nereden
  KONYA
  Mesajlar
  1,209
  @liseli ravza  KURTULUŞ SAVAŞI, CEPHELER, ANTLAŞMALAR (İLKLER)
  1. TBMM’nin topraklarını işgal eden düşmanlarına karşı açılan ilk cephe Doğu Cephesi’dir

  2. Misak-ı Milli’yi gerçekleştirme yolunda TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarı Gümrü Barış Antlaşması’dır

  3. TBMM’nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan’dır

  4. TBMM’nin siyasi varlığını ilk tanıyan büyük devlet Sovyet Rusya’dır (Moskova Antlaşması )

  5. TBMM’nin siyasi varlığını ilk tanıyan devlet Ermenistan’dır (Gümrü)

  6. TBMM’nin siyasi gücünü tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa’dır (Ankara)

  7. Doğu sınırı ilk defa Kars Antlaşmasıyla günümüzdeki haline getirilmiştir

  8. Milli mücadeleye saygı duyarak Anadolu’dan çekilen ilk devlet İtalya’dır (II. İnönü)

  9. Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Savaşıdır

  10. Kütahya - Eskişehir savaşları Kurtuluş savaşında alınan ilk ve tek yenilgidir (24 Temmuz 1921)

  11. TBMM ordularının katıldığı ilk taarruz savaşı başkomutanlık Meydan Muharebesidir

  12. İtilaf devletleri milli mücadelenin başarıya ulaştığını ilk defa Lozan antlaşmasıyla kabul etmiştir

  13. Kurtuluş savaşında ilk düzenli ordu batı cephesinde faaliyet göstermiştir

  14. Batı cephesinde düzenli ordunun kazandığı ilk askeri başları I.İnönü Zaferidir

  15. Güneyde işgalcilere karşı en büyük direniş Fransız ve Ermenilere karşı olmuştur

  16. İşgallere karşı tepki olarak düzenlenen ilk miting Adana Kozan’da gerçekleştirilmiştir

  17. Yeni Türk Devleti kendi adını ilk kez Gümrü antlaşmasında “Türkiye” olarak belirtmiştir

  18. Moskova Antlaşmasıyla Gürcistan’a bırakılan Batum, Misak’ı Milli’den verilen ilk tavizdir

  19. Yeni Türk Devletinin ekonomik bağımsızlığını tanıyıp kapitülasyonlardan vazgeçen ilk devlet Sovyet Rusya’dır

  20. Doğu sınırlanın kesin olarak çizildiği antlaşma Kars Antlaşmasıdır (13 ekim 1921)

  21. Sakarya savaşı TBMM’nin yaptığı son savunma savaşıdır

  22. Mustafa Kemal Paşa ordudaki görevinden istifa ettikten sonra askerlik görevine ilk defa Sakarya savaşı ile dönmüştür

  23. Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiren antlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşmasıdır

  24. Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdiren antlaşma Mondros Ateşkes Antlaşmasıdır

  25. Kuva-y ı milliye yerine düzenli birliklerin gerekliliğini ispatlayan ilk savaş I. İnönü Savaşıdır

  26. İtilaf devletlerinin TBMM’nin siyasi varlığını ilk kez kabul etmesi Londra Konferansı ile gerçekleşmiştir (21 Şubat-12 Mart 1921)

  27. kurtuluş savaşı sırasında İtilaf devletlerinin ilk ve tek şartsız ateşkes teklifi Büyük Taarruz’dan sonradır (26 Ağustos - 18 Eylül 1922)

  28. Milli mücadelenin haklılığı ilk kez Londra Konferansında kabul edilmiştir

  29. Mudanya Ateşkes Antlaşması İsmet İnönü’nün ilk siyasi başarısıdır (1922)

  30. Kurtuluş savaşının askeri safhası sona erip diplomatik safhasının başlaması Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir

  31. Büyük Taarruz Savaşının kazanılması ile kurtuluş savaşının askeri safhası sona ermiştir

  32. Kurtuluş savaşında İstanbul’un TBMM kuvvetlerinin eline geçmesi ilk kez Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir

  33. TBMM kurtuluş savaşı sırasında ilk dış yardımı Sovyet Rusya’dan almıştır

  34. Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye ile Fransa arasındaki savaş hali 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile sona ermiştir

  35. TBMM’nin kurtuluş savaşı sırasında gerçekleştirdiği ilk devrim saltanatın kaldırılmasıdır (1 Kasım 1922)

  36. İtilaf devletlerin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır

  37. İngilizlerin yalnız olarak işgal ettikleri ilk Osmanlı vilayeti Musul’dur

  38. Temsil kurulu TBMM açılıncaya kadar kurtuluş mücadelesini yürüten tek organdır

  39. Temsil heyetinin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’yı Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır

  40. Türk halkının kurtuluş savaşına topyekün katılması ilk defa Tekalifi Milliye emirleri ile gerçekleşmiştir

  41. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul hükümeti itilaf devletlerince ilk defa yok sayılmıştır

  42. Lozan’da Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konular Ermeni Meselesi ve Kapitülasyonlar’ dır

  43. İlk düzenli Kuvayı milliye hareketi batı Anadolu’da (Ayvalık) Yunanlılara karşı başlatılmıştır

  44. Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşallik ve Gazilik unvanları Sakarya Savaşından sonra verilmiştir

  45. TBMM, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar bölgeleri savaşmadan ele geçirmiştir .

 4. #34
  liseli ravza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Ekim.2011
  Nereden
  KONYA
  Mesajlar
  1,209
  @liseli ravza  İNKILAPLAR, İLKELER, DIŞ POLİTİKA (İLKLER)
  1. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’tır

  2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’dir

  3. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı İsmet İnönü’dür

  4. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulan ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası’dır (9 Ağustos 1923)

  5. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır (17 Kasım 1924)

  6. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yüksek okulu 1925’te Ankara’da açılan Hukuk Mektebi’dir

  7. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel bankası 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankası’dır

  8. Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuksal alanda kadın erkek eşitliği ilk defa Medeni Kanun ile gerçekleşmiştir

  9. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş ilk kez Cumhuriyetin ilanıyla gerçekleşmiştir

  10. Eğitimde ikiliğe son verilerek eğitimin birleştirilmesi ilk kez Tevhid-i Tedrisat Kanunun ile gerçekleşmiştir

  11. Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun ilanı ile laik eğitim sistemine geçilmiştir

  12. Yeni Türk Devleti’nde milli ekonomi ilkesi ilk kez Misak-ı İktisadi ile gerçeklemiştir (14 Mart 1923)

  13. Tarımı modernleştirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan ilk kurum Yüksek Ziraat Enstitüsüdür

  14. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk demir - çelik fabrikası Karabük’te 1939’da kurulmuştur

  15. Laik T.C.Devletini yıkmaya yönelik ilk isyan Şeyh Sait isyanıdır (13 şubat 1925)

  16. Yeni Türk devletinin ekonomi esasları ilk kez İzmir İktisat Kongresinde belirlenmiştir

  17. Türkiye Cumhuriyetinin inkılap hareketlerin en yoğun yaşandığı dönem 1923-1934 arasıdır

  18. Türkiye Cumhuriyetindeki ilk nüfus sayımı 28 ekim 1927’de yapılmıştır

  19. Laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen ilk inkılap hareketi saltanatın kaldırılmasıdır

  20. Boğazlar üzerinde Türk egemenliğinin tam anlamıyla sağlanması Montrö Boğazlar Sözleşmesiyle gerçekleşmiştir

  21. Hatay cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’dir

  22. 1937’de Atatürk’ün diğer ilkeleriyle birlikte “laiklik” doğrudan anayasaya girmiştir

  23. Kadınlar Türkiye’de ilk kez 1930 belediye, 1937 milletvekili seçimlerine katılarak siyasi hayata girmişlerdir

  24. Türkiye’de topraksız köylüye toprak kazandırmayı amaçlayan ilk kanun 1929’da çıkarılmıştır

  25. Modern tarih yazıcılığı alanında ilk çalışmalar T.T.K.’nın açılmasıyla başlamıştır (12 Nisan 1931)

  26. Yabancı okullar ve dış borçlar konusunda Türkiye ile en çok çatışan devlet Fransa’dır

  27. Tarımı geliştirmek için atılan ilk önemli adım Aşar vergisinin kaldırılmasıdır

  28. Türkiye ile İngiltere’nin Lozan görüşmelerinde anlaşamamasının en önemli nedeni “Musul meselesidir”

  29. Yeni Türk devletinde laik hukuk düzeninin kurulması konusunda atılan ilk ciddi adım Medeni Kanun’un kabul edilmesidir (17 Şubat 1926)

  30. Dünya barışına katkı sağlamak için Türkiye cumhuriyetinin ilk ciddi girişimi milletler cemiyetine üye olmaktır

  31. Hatay’ın anavatana katılması ile Türkiye Suriye sınırı en son şeklini almıştır

  32. Musul meselesinin Türkiye’nin aleyhine sonuçlanmasındaki en önemli etken Şeyh Sait isyanıdır

  33. Yeni Türk Devletinde kapitülasyonların son izlerinin silinmesi Kabotaj kanunu ile gerçekleşmiştir

  34. Türk toplumunun eğitim ve kültür seviyesinin artması için atılan en ciddi adım Harf İnkılabıdır

  35. Harf inkılabının Türk halkı tarafından benimsenmesi için yapılan ilk faaliyet Millet Mekteplerinin açılmasıdır

  36. Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılması için yapılan ilk ciddi faaliyet Türk Dil Kurumun açılmasıdır

  37. Türkiye’nin ilk özel okulu Ted Koleji’dir (1929)

  38. Türkiye - Irak sınırının bugünkü şekliyle çizilmesi 1926 Ankara anlaşmasıyla gerçekleşmiştir

  39. II.Dünya Savaşı öncesinde Türkiye’nin doğu sınırını güvence altına almak için Sadabad Paktını imzalamıştır

  40. Türkiye’nin II.Dünya savaşı çıkma ihtimaline karşı kendinin korumak için yaptığı ilk siyasi eylem Balkan Paktını imzalanmasıdır

  41. Yeni Türk Devletinin özel sektörü desteklemek için yaptığı ilk eylem Teşviki Sanayi Kanunu’nun çıkarılmasıdır

  42. Anayasa Mahkemesinin kurulması ilk kez 1961 Anayasasında yer almıştır

  43. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasıyla çok partili hayata geçiş denemeleri ilk kez başarısız olmuştur

  44. 1961 anayasası kişi hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde verildiği anayasadır

  45. Yeni Türk Devletinin cumhurbaşkanının, başbakanının ve TBMM başkanının ilk kez belirlenmesi cumhuriyetin ilanıyla gerçekleşmiştir

  46. En fazla yürürlükte kalan anayasa 1924 anayasasıdır

  47. Milletvekili seçiminin 5 yıl cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapılması ilkesi ilk kez 1982 anayasasında yer almıştır

  48. Cumhuriyet dönemi anayasalarının Osmanlı anayasalarından ayrılan en önemli farkı egemenliğin halka ait olmasıdır

  49. II.Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı Yalta Konferansıdır (1945)

  50. II.Dünya Savaşında en karlı çıkan devletler Rusya ve ABD’dir .

 5. #35
  aynuröztürk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  25.Aralık.2010
  Nereden
  ŞANLIURFA BİRECİK
  Mesajlar
  160
  @aynuröztürk  supersın valla cok tsk ederım

 6. #36
  liseli ravza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Ekim.2011
  Nereden
  KONYA
  Mesajlar
  1,209
  @liseli ravza  Alıntı aynuröztürk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  supersın valla cok tsk ederım
  ne demek hocam rica ederim

 7. #37
  liseli ravza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Ekim.2011
  Nereden
  KONYA
  Mesajlar
  1,209
  @liseli ravza  [COLOR="rgb(255, 0, 255)"]GENELGELER VE KONGRELERİN KRONOLOJİK SIRASI
  Şifre:HABER AL SAT
  Havza Genelgesi
  Amasya genelgesi
  Balıkesir kongresi
  Erzurum kongresi
  R
  Alaşehir kongresi
  L
  Sivas kongresi
  Amasya görüşmeleri
  Temsil heyetinin Ankaraya gelmesi
  [/COLOR]

 8. #38
  liseli ravza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Ekim.2011
  Nereden
  KONYA
  Mesajlar
  1,209
  @liseli ravza  BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR ARKADAŞLAR SİZLERDE YARDIM EDERSENİZ HEP BERABER YENİ BİLGİLER ÖĞRENEBİLİRİZ.

 9. #39
  liseli ravza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Ekim.2011
  Nereden
  KONYA
  Mesajlar
  1,209
  @liseli ravza  HADİ ARKADAŞLAR KONUYA DESTEK OLALIM.

 10. #40
  Pragmatist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Eylül.2011
  Nereden
  Ankara
  Mesajlar
  623
  @Pragmatist  Sınav olduu bitti Ben kolay buldum biraz sınavımda gayet rahat ve güzel geçti zaten ben ygs ye girer gibi girdim ön hazırlık gibi olsun diye
  “İnsanın ölümden korkar gibi görünmesi bir yanılsamadır. İnsan, aslında yokluktan, yokluğun getireceği sonsuz ayrılıktan özellikle de kendinden sonsuz ayrılmaktan korkar. Ölümse, hem ayıran hem birleştirendir. Ayrılmak için ölmek gerekir. Ama buluşmak için de ölmek gerekir. Ölüm gibi ikili bir yapısı olan başka bir durum yoktur. Bu yönüyle ölüm ikili, zıt bir duygu uyandırır insanda. Onu çekici kılan, cazip hale getiren, taçlandıran da budur.”

YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

Benzer Konular

 1. kpss
  Konu Sahibi shadowseda Forum ÖĞRETMEN ETKİLEŞİMİ
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Haziran.2011, 22:59
 2. KPSS ORTAÖĞRETİM/ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!!
  Konu Sahibi TURKUAZ-E Forum KPSS GENEL
  Cevap: 28
  Son Mesaj : 03.Ocak.2011, 20:07
 3. KPSS ORTAÖĞRETİM/ÖNLİSANS SÜRESİ UZATILDI
  Konu Sahibi TURKUAZ-E Forum GÜNCEL HABERLER
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 03.Temmuz.2010, 16:55
 4. MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
  Konu Sahibi HALE GAMZE Forum YÖNETMELİK,YÖNERGE, KANUN,TÜZÜK vb DUYURULARI
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Ocak.2010, 03:08
 5. Cevap: 3
  Son Mesaj : 27.Temmuz.2009, 18:36

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook ile Baglan Giriş