Müdür Başyardımcılığı atamalarının başlatılabilmesi ve bu süreçte işlemlerin nasıl yapılması ve Zorunlu yer değiştirmelerde beş yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında Yönetmeliğin yayınlandığı tarih olan 13.8.2009 tarihin mi, yoksa okul müdürlüğüne başladığı ilk tarihin mi baz alınacağına dair Milli Eğitim Bakanlığından genelge bekleniyor.

MEB Personel Genel Müdürlüğü Müdür Başyardımcılığı atamalarını yayımlanan kılavuza göre 18 Şubat 2010’da gerçekleştirecekti. Kılavuza sonradan eklenen soru/cevaplara göre atamalarda mevcut ya da daha önce Müdürlük ve Müdür Başyardımcıları ile daha önce bu görevi yapmış olanlara başvuru hakkı vermemekte idi. Bunun doğru olmadığını “MEB’den Müdür Başyardımcılığı Atamalarında haksız/yanlış uygulama” başlığıyla yayımlamıştık.

MEB “Eğitim kurumları müdür başyardımcılığı atama işlemleri ertelendi” haberimizde yer verdiğimiz resmi yazısıyla Müdür Başyardımcılığı atamalarını 2010 yılı mayıs ayına ertelemişti.

Müdür Başyardımcılığı atamalarının başlatılabilmesi ve bu süreçte işlemlerin nasıl yapılması gerektiğine dair Milli Eğitim Bakanlığından genelge bekleniyor.

Ayrıca; 13.8.2009 tarih ve 27318 sayılı resmi gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin “Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar” başlıklı 22.maddesindeki; “(1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, il içinde aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde tercihleri dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.

(2) Görev yapmakta oldukları eğitim kurumunun niteliğine ve durumlarına uygun atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamaları bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılır.

(3) Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunmayanların zorunlu yer değiştirmeleri durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından birine yapılır. Tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine bilgisayar kurası ile yapılır.

(4) Zorunlu yer değiştirmelerde beş yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında o yılın temmuz ayının ilk günü esas alınır.” hükümlerine göre aynı yönetmeliğin “Atama ve yer değiştirme dönemleri” başlıklı 23.maddesindeki “(1) Atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki sıralama ve takvim esas alınarak;
c) Zorunlu yer değiştirmeler temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilir.” Hükümlerine göre temmuz ve ağustos aylarında okul müdürleri Zorunlu yer değiştirme işlemine tabi tutulacaklardır.

Kamuoyu yönetmeliğin geçici birinci maddesinden hareket ederek yönetmeliğin yayınlandığı tarihin zorunlu yer değiştirmelerde beş yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak alınması gerektiğini dile getirmektedir.

Bu süreçte;

1-Zorunlu yer değiştirmelerde beş yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında Yönetmeliğin yayınlandığı tarih olan 13.8.2009 tarihin mi? yoksa okul müdürlüğüne başladığı ilk tarihin mi baz alınacağına dair;

2-Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen statüsü değiştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanmalarında atamalarındaki, görev sürelerinin hesap edilmesinde; yeni görevine başladığı tarihin mi? okul müdürlüğüne başladığı ilk tarihin mi baz alınacağına dair;

3- Müdür Başyardımcılığı atamalarında; mevcut Müdür Başyardımcılarına, ya da daha önce Müdürlük ve Müdür Başyardımcıları ile daha önce bu görevi yapmış olanlara başvuru hakkı verilip verilmeyeceğine dair;


Milli Eğitim Bakanlığından bir açıklama beklenmektedir.

memurlar.net