Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KARADENİZ ve Arş. Gör. Selçuk Beşir DEMİR tarafından yayımlanan makelede, Sözleşmeli öğretmenlerin kendilerini tam olarak öğretmen olarak hissedemediğine dikkat çekildi.

Katılımcılar Ordu ili İkizce ilçesinde görev yapan 5’i bayan 5’i erkek olmak üzere toplam 10 sözleşmeli öğretmenle yapılan mülakat sonuçlarından yola çıkılarak yapılan değerlendirmede, "MEB'in sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen arasında bir fark olmadığını belirtmesine rağmen sözleşmeli öğretmenlerin; "asker öğretmen olarak görevlendirilmemesi, yönetici olamaması, kıdem ve derece alamaması, sağlık güvencesini 90 iş günü çalışmadan elde edememesi, çalıştığı okuldan hastalık nedeniyle sevk alamayıp mesafe ne olursa olsun bağlı oldukları milli eğitim müdürlüklerinden alabilmesi, sözleşmeli sınıf öğretmenlerinin İLKSAN üyesi olamaması, ek ders ücretlerinden yapılan SSK kesintisi, dil tazminatından yararlanamaması, çocuk ve eş yardımı alamaması" nedenlerinden dolayı, sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenler arasında farklılıklar olduğu belirlenmiştir." denildi.

Yayımlanan makalede, katılımcılardan elde edilen bulgulardan yıla çıkılarak, sözleşmeli öğretmenlerin motivasyonlarının, mesleki iş doyumlarının olumsuz yönde etkilendiği belirtildi

memurlarnet