4/B'li personelin yer değişikliği için 3 yeni düzenleme

Bakanlar Kurulu; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, 11 Haziran 2011 tarihi itibariyle değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler şu şekildedir: 1 Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlüğü çoçuklarının can güvenliğinin tehliye düştüğünün belgelendirilmesi halinde kurum içi nakil talebi yerine getirilebilir. 2- Eşi vefat eden personelin kurum içi nakil talebi yerine getirilebilir. 3- Sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce, en az 3 yıl hizmeti olanların kurum içi yer değişikliği yapılabilir.

Ancak fıkralarda yer alan tüm düzenlemeler sadece kurum içi yer değişikliğini içermektedir. Bu şu anlama gelmektedir. Bu düzenleme sadece başka bir ilde daha teşkilatı olan kurumlarda uygulanabilir. Belediye ve üniversitelerin başka bir ilde teşkilatı olmadığı için, manşet spotunda yer alan haklardan yararlanması mümkün değildir.

Bir diğer husus ise, sözkonusu durumlar oluşsa dahi örneğin personelin eşi vefat etse ve personel nakil istese dahi kurum bu talebi yapmak zorunda değildir. Madde metinleri "getirilebilir" şeklinde düzenlenmiştir, dolaysıyla idarenin takdir hakkı bulunmaktadır.

En önemli husus ise sözleşmeli personele istek üzerine tayin imkanı getirilmesidir. 3 yıl hizmeti olanlar kurum içi yer değiştirebilecektir.

İŞTE YAPILAN DÜZENLEMENİN MADDELERİalıntı