YÖK Genel Kurulu, Türkiye'deki üniversitelerde okumak isteyen adaylara yönelik düzenlenen YÖS kaldırılmasını kararlaştırdı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın başkanlığında YÖK'te gerçekleştirilen genel kurul toplantısı sona erdi.
Yapılan açıklamada, toplantıda, yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların yeniden düzenlendiği belirtildi.

Bu çerçevede yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin, YÖK onayı ile bu öğrencileri almasının kararlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
''Yurt dışından öğrenci kabul edecek yükseköğretim kurumlarının kontenjan önerilerinin ÖSYM tarafından toplanmasına ve YÖK tarafından karara bağlanarak 'yurt dışından kabul edilecek öğrenci kılavuzunda' yer almasına, isteyen üniversitelerin önlisans ve lisan düzeyinden birinci öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarında kontenjan ayrılmasına ve bundan böyle YÖS yapılmamasına karar verilmiştir.

Üniversitelerin bu bağlamda öğrenci kabul edilebilmeleri için ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, ortaöğretim not ortalamaları, üniversite tarafından yapılan sınav ve benzeri gibi öğrenci kabulünde kullanılacak yöntemlerin minimum puanlarının da yer aldığı yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların üniversite senatolarınca kabul edilen bir yönerge veya yönetmelik şeklinde düzenlenerek YÖK'ün onayına sunulması gerekmektedir.''

Açıklamada ayrıca, üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi verilmesinin de belli kriterlere bağlandığı vurgulanarak, bundan sonra bu kriterleri sağlayan üniversitelerin pedagojik formasyon taleplerinin değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.
Açıklamada, işlerinin yoğunluğu nedeniyle Prof. Dr. İzzet Özgenç'in başkanvekilliği görevinden ayrıldığı, yerine, üyelerden Prof. Dr. Yekta Saraç'ın seçildiği bildirildi.

İKİ ÜNİVERSİTE İÇİN REKTÖR ADAYLARI BELİRLENDİ
YÖK Genel Kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanlığına sunulacak Kırıkkale ve Abant İzzet Baysal üniversitelerinin rektör adaylarının isimleri belirlendi.
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale ve Abant İzzet Baysal Üniversitelerinde yapılan seçimle belirlenen 6 aday arasından YÖK Genel Kurulunda yapılan seçim sonucu 3'er adayın isminin belirlendiği bildirildi.
Buna göre, Kırıkkale Üniversitesi rektörlüğü için Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Prof. Dr. Ahmet Murat Çakmak, Prof. Dr. Halil Başar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü için ise Prof. Dr. Hayri Coşkun, Prof. Dr. Ekrem Gürel ve Prof. Dr. Atilla Kılıç'ın isimlerinin Cumhurbaşkanlığı makamına arzına karar verildi.

Açıklamada, 12 fakülteye dekan ataması yapıldığı da kaydedildi. Dekan ataması yapılan fakülteler ve dekanların isimleri şöyle:
-Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Prof. Dr. Adnan Öztürk
-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Prof. Dr. Orhan Tatar
-Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi - Prof. Dr. İlker Bekir Topçu
-Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi -Prof. Dr. Hasan Tosun
-Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi - Prof. Dr. Esma Şimşek
-Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi - Prof. Dr. Hüsnü Can
-İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi - Prof. Dr. Ahmet Oğul Araman
-İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi - Prof. Dr. Seda Murat
-İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Prof. Dr. Ömer Sönmezoğlu
-Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi - Prof. Dr. Nihat Öztoprak
-Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi - Prof. Dr. Güliz İkizoğlu
-Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi - Prof Dr. Hüsnü Salih Güder
Toplantıda, 5 vakıf üniversitesinin mütevelli heyet başkanlıklarının, üniversitelerinin fakültelerine dekan atanmasına yönelik tekliflerinin de değerlendirildiği belirtildi.
Buna göre, teklifi uygun bulunan üniversite, fakülte ve dekan isimleri şöyle:
-Doğuş Üniversitesi İİBF - Prof. Dr. Ertan Oktay
-Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi - Prof. Dr. Oya Oğuz
-Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Prof Dr. Mahzar Ünsal
-İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi - Prof. Dr. Hasan Saygın
-İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Prof. Dr. Bahri Öztürk
-Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi - Prof. Dr. Ümit Atabek
-Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Prof. Dr. Şebnem Ruhsar Temir
Beykent Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından Rektör adayı olarak YÖK'e bildirilen Prof. Dr. Ahmet Yüksel'in atamasının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Faruk Saraç Moda ve Sanat Vakfının kurmak istediği meslek yüksek okuluna ilişkin sunumun izlendiği, olumlu görüşle Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine karar verildiği de ifade edildi.