MEB, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği “Engelli çocuğu bulunan öğretmenler” konulu yazıda, bu durumdaki öğretmenlerin haftalık ders programları ile nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği “Engelli çocuğu bulunan öğretmenler” konulu yazıda, bu durumdaki öğretmenlerin haftalık ders programları ile nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yusuf Tekin imzasıyla yayınladığı bildiride; "ilgi (c) Ekim 2015 Kurum İdare Kurulu toplantısında görüşülen gündem maddelerinden birisi de; engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin haftalık ders programları ile nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılması konusudur.

Bilgilerinizi ve iliniz eğitim kurumlarında görev yapan bahse konu öğretmenlerimiz için gerekli kolaylığın gösterilmesi hususunda; bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."

alıntı; kamuajans.com