Montessori Organizasyonları

Müfredatların çeşitliliği yüzünden kimi okullar tüm öğretmenlerinin uygun yaş düzeylerinde AMI diplomalarına sahip olmasını gerçekleştiremez

1950’lerin ortalarında metoda ilginin yeniden başlamasıyla Association Montessori Internationale of United States (AMI-US), the American Montessori Society (AMS), the North American Montessori Teacher's Association (NAMTA), The Canadian Council of Montessori Administrators (CCMA) ve başka organizasyonlar kurulmuştur.

AMS: 1960’da Dr. Nancy McCormick Rambusch halkın Montessori eğitimine yönelik büyük ilgisini karşılamak için American Montessori Society (AMS) kurmuştur. Amerikan Montessıri Society AMS’nin akredite edilmiş okullarında uygulandığı, öğretmen eğitim programlarında öğretildiği ve AMS’nin yayınlarında, konferanslarında ve sempozyumlarında ifade edildiği gibi bir eğitim tanımlamayı ister. American Montessorei Topluluğu, doğumdan 18 yaşına kadar olan bütün çocuklar için kaliteli eğitimi desteklemek üzere kurulmuştur.

AMI (Association Montessori International) programı Montessori tarafından tasarlanan orijinallikte korumaya çalışır. AMS (The American Montessori Society) çocukların nasıl öğrendiği konusunda yeni bilgilerin birleştirilmesi gerektiğine inanır. AMS okulları genellikle Montessori müfredatını, gerçek Montessori sınıfında sunulmayan etkinliklere adapte eder. Oyun ve sanat programlarını içerir. Hollanda Montessori tarafından kurulmuş olan AMI Amerika da bir şubeye sahiptir. Amerikanlaşmaya karşı koymasına rağmen, AMI bu ülkede önemlidir. Hiç olmazsa 4 tane kamu okul sistemi onun rehberliğini açıkça izlemektedir.

Bir okulun AMI sertifikasına sahip olması için şunlara sahip olması gerekir:

Her sınıf için yaş seviyelerine uygun bir AMI eğitimli öğretmen
Her 3 yılda bir AMI eğitimli bir danışmanla danışma
Her sınıf için AMI tarafından imaline izin verilen, materyallerin tam bir takımı.
Sınıfların çocukların 3 yıllık yaş aralığını sunacak şekilde oluşturulması:Infant / Toddler: 2 ay- 3 yıl Aile -Infant Sınıf: 2 ay- 16 ay Toddler topluluğu: 16 ay-3 yaş Anaokulu: 3-6 yaş İlkokul: 6-9 yaş ve 9-12 yaş
Her sınıfta sosyal gelişimi sağlamak için yaşların iyi dengelenmiş bir düzenlemesini içeren 28-35 çocuk bulunması
Her sabah kesintisiz 3 saatlik çalışma döngüsü
Her ilkokul sınıfı için bir yardımcı.
Müfredatların çeşitliliği yüzünden kimi okullar tüm öğretmenlerinin uygun yaş düzeylerinde AMI diplomalarına sahip olmasını gerçekleştiremez. Bu nedenle AMI / USA, alternatif bir plân kurmuştur. Her sınıfta bir AMI diploma sahibinin bulunması dışında AMI nin tüm tanıma gereksinimlerini sağlayan Bağlı Okul Statüsü oluşturulmuştur( Affiliated School Status). Bu statüye hak kazanmak için en az öğretmenlerin %80’i uygun yaş düzeyinde AMI sertifikasına sahip olmalıdır. Böyle okullara tüm AMI tanıma taleplerine uymak için 3 yıllık bir erteleme süresi verilir. Ortaklık statüsüne hak kazanmak içinse (Associated Status) öğretmenlerin / yöneticilerin en az %50’si AMI diplomasına sahip olmalıdır ve en az bir öğretmen uygun yaş düzeyinde eğitilmelidir..ALINTIDIR.