İlk Çocuklar Evi’nde Kullanılan Yöntem

M. Montessori çocukların normal özelliklerinin gelişimine elveren koşulları incelemiş ve çevrenin niteliğinin, yetişkinin tarafsız davranışlarının, çocukların çalışabilecekleri özel araçların önemini fark etmiştir

M. Montessori ilk Çocuklar Evinde belirli bir yöntem olmadığını, engellerden arınan çocuk ruhunun kendi doğasına göre hareket ettiğini açıklar. İlk ilkelerin ortaya çıkışına bakıldığında bu durum netlik kazanmaktadır. Çünkü M. Montessori yönetimini çocuklara yönelik gözlemlerinden yola çıkarak oluşturmuş, daha doğru bir ifadeyle çocuklar kendi eğitim yöntemlerini kendileri belirlemişlerdir. Eğitim çocuğun ortaya koyduğu niteliklerini koruyarak ve bu doğal niteliklerin gelişimlerini destekleyerek yararlı oluyordu. M. Montessori çocukların normal özelliklerinin gelişimine elveren koşulları incelemiş ve çevrenin niteliğinin, yetişkinin tarafsız davranışlarının, çocukların çalışabilecekleri özel araçların önemini fark etmiştir. Böylece çocukları sarmalayan çevre, öğretmenin çocuk halinden anlayan ve alçakgönüllü olduğu, araçların çocukların ihtiyaçlarına uygun olduğu elverişli bir çevre olmuştur. M. Montessori metodunun belkemiği olan, çocukların tercihiyle oluşan ilkeleri ve çocukların geri çevirdikleri şeyleri şu şekilde listeler:

• Alıştırmanın tekrarı

• Özgür seçim

• Hata denetimi

• Hareketlerin çözümlenmesi

• Sessizlik alıştırmaları

• Sosyal ilişkilerde düzgün davranış

• Çevrede düzen

• Kişisel temizliğe özen

• Duyuların eğitimi

• Okumadan ayrı yazma

• Okumadan önce yazma

• Kitapsız okuma

• Özgür faaliyetli disiplin.

Geri çevirdikleri:

• Ödüller ve cezalar

• İmla kılavuzları

• Toplu dersler (Toplu dersler sadece özel sorun ve faaliyetlere giriş olarak verilir).

• Programlar ve sınavlar

• Oyuncaklar ve şekerlemeler

• Öğretmen masası Yukarıda belirtilen ilkelerin tümü çocukların tepkileri sonucunda ortaya çıkmıştır..ALINTIDIR.