SUYA SABUNA DOKUNALIM

Etkinlik Türü: Fen ve Okuma Yazmaya Hazırlık (Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 48-60 Ay

Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...4e326eddbb.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim:
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, dokusunu, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, dokusunu, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.)

Dil Gelişimi:
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Sohbete katılır.)

Öz Bakım Becerileri:
Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
(Göstergeleri: Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır, toplar, yerleştirir.)
Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
(Göstergeleri: Çevre temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır.)

ÖĞRENME SÜRECİ

• Vücut ve çevre temizliği için kullanılan; sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası, tuvalet kâğıdı, tırnak makası, tarak, toz bezi, kova, süpürge, faraş, su gibi malzemelerin olduğu geçici öğrenme merkezi düzenlenir.
• Güne başlama zamanından sonra bu merkeze çocukların dikkati çekilir. Buranın temizlik malzemelerinin satıldığı bir market olduğu söylenir.
• Çocuklara iki tane market sepetinin olduğu bir tanesinin vücut, bir tanesinin de çevre temizliği için kullanılan malzemeleri koymak için kullanılacağı söylenir.
• Çocuklar malzemeleri inceler.
• İsteyen çocuk istediği malzemeden alır ve sepete koyar.
• Sepetlerdeki malzemelerin ilgili sepete konulup konulmadığı çocuklarla birlikte kontrol edilir.
• Bu malzemelerin özellikleri hakkında konuşulduktan ve özellikleri karşılaştırıldıktan sonra;
“Ne için kullanırız?” “Neden?”
“Nasıl kullanırız?” gibi açık uçlu sorular sorularak
çocukların yanıtları değerlendirilir.
• Sonra çocuklara bu malzemelerden hangilerini kullanarak sınıftaki dolapları temizleyebileceğimiz sorulur ve yanıtları değerlendirilir.
• Çocuklardan ilgili malzemeleri alıp özel eşyalarının bulunduğu dolapları temizlemeleri ve düzenlemeleri istenir

Materyaller:
Vücut ve çevre temizliği için kullanılan; sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası, tuvalet kâğıdı, tırnak makası, tarak, toz bezi, kova, süpürge, faraş, deterjan, su, vb.

Sözcükler ve Kavramlar :
Temizlik, malzeme, market

DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:

• Etkinliğimizde hangi temizlik malzemeleri vardı?
Biz bunlarla ne yaptık?
• Dolabınızı temizlemek ve düzenlemek hoşunuza gitti mi? Neler gözlemlediniz?
• Hangi malzemeler vücut temizliği için kullanılır, hangileri çevre temizliği için kullanılır?
• Sizin evinizde bu malzemelerden hangileri var?

Bunun yanı sıra çocuklara vücut ve çevre temizliği için kullanılan malzemeleri gruplayacakları bir çalışma sayfası sunulabilir. Ardından çocukların yaptıklarını ifade etmelerine fırsat verilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

• Sınıftaki çocuk sayısı dikkate alınarak merkezdeki materyaller çeşitlendirilmelidir.
• Gerçek materyallerin bulundurulmasına özen gösterilmelidir.

AİLE KATILIMI

• Ailelere çocuklarına odalarını/kişisel eşyalarını toplama ve temizleme sorumluluğunu kazandırmak için önerilerde bulunulur. Bu konuda bültenler hazırlanır.


ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER


• Temizlik malzemelerinin nerede ve nasıl kullanıldığının vurgulandığı öyküler anlatılabilir.
• Bazı temizlik malzemelerinin özelliklerini açığa çıkaracak deney ve inceleme etkinlikleri yapılabilir.

UYARLAMA
Sınıfta Görme Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;
• Temizlik için kullanılan malzemeleri çocuğun tanıyıp tanımadığından emin olunmalıdır. Çocuk malzemenin adını duymuş fakat hiç kullanmamış olabilir ya da ailesinin desteği ile kullanmış fakat incelemediği için bilmiyor olabilir. Bunun için çocuğun malzemeleri dokunarak incelemesi ve tanıması için bir süre zaman verilmelidir.
• Çocuklar sepete yerleştirme yaparken görme yetersizliği olan çocuğun da hareket alanı düşünülmelidir. Örneğin, sepet çocuğun önüne bırakılarak bağımsız hareket etmesi engellenmemelidir.
• Öncelikle sepetlerin yeri çocuğa fark ettirilmelidir. Bunun için, yön kavramlarını kullanarak sepetlerin yerleri öğretilebilir.
• Görme yetersizliği olan çocuğun sepetleri ayırt edebilmesi için, sepetlere ayırt edici uyaranlar eklenmelidir. Örneğin; vücut temizliği sepetinin dışına el resmi, çevre temizliği sepetinin dışına ev ya da süpürge resmi yapıştırılabilir (az gören çocuk için bu resimler büyük resim olabilir, hiç görmeyen çocuk için kabartma resim kullanılabilir ya da örnek malzemelerin maketi yapıştırılabilir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının yapıldığı gruplarda 1.ve 2. sepet şeklinde numaralandırılabilir).
• Etkinlik sonunda temizlik yapılacak alanın sınırları görme yetersizliği olan çocuğa incelettirilmelidir.
• Toz bezinin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili model olunmalı ya da çocuğa fiziksel yardım sağlanmalıdır.
• Etkinliğin değerlendirilmesi görme yetersizliği olan çocuk için de arkadaşlarıyla aynı şekilde gerçekleştirilir.